Rozhodnutí ÚOHS

Pro úplný přístup ke všem rozhodnutím se prosím zaregistrujte nebo přihlaste.
Celkem 14100 rozhodnutí
Instance Věc(název zakázky) Datum nabytí
právní moci
I. ÚOHS-S0169/2023/VZ-17572/2023/510nové
I/13 Bílina – Most, zrychlení
27.05.23
I. ÚOHS-S0267/2023/VZ-19160/2023/500nové
Nákup traktoru s příslušenstvím
01.06.23
I. ÚOHS-16614/2023/500/VZ-S0190/2023/VZnové
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
24.05.23
I. ÚOHS-S0218/2023/VZ-14935/2023/536
Hořičky – cisternová automobilová stříkačka
28.04.23
I. ÚOHS-S0253/2023/VZ-17817/2023/536
Upgrade SW přístupového systému a implementace modulu návštěv
23.05.23
II. ÚOHS-R0196/2020/VZ-17660/2023/163
VYHOTOVENÍ LHP PRO LHC ‚Lesy města Brna‘ NA OBDOBÍ 2022-2031
23.05.23
I. ÚOHS-S0194/2023/VZ-15331/2023/500
Průkazy pro pojištěnce 2023-2027
10.05.23
I. ÚOHS-S0593/2022/VZ-10396/2023/500
Open air koncert Olomouckého kraje a organizační zajištění akce „Česká rocková párty“
22.05.23
II. ÚOHS-R0046/2023/VZ-17689/2023/162
Open air koncert Olomouckého kraje a organizační zajištění akce „Česká rocková párty“
22.05.23
I. ÚOHS-S0252/2023/VZ-17740/2023/510
Oprava komunikace v Doudlebech – MŠ
23.05.23
I. ÚOHS-S0466/2022/VZ-6816/2022/500
Habřina – kanalizace, intenzifikace ČS 3 v areálu jezera Chmelá
13.01.23
I. ÚOHS-S0431/2022/VZ-05985/2023/500
Zajištění úklidových služeb pro vybrané objekty PNB
28.02.23
I. ÚOHS-S0080/2023/VZ-11497/2023/500
Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most
22.03.23
I. ÚOHS-S0200/2023/VZ-16107/2023/500
Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most
18.05.23
I. ÚOHS-S0167/2023/VZ-16009/2023/500
Rekonstrukce Domu kultury Šumperk - zpracování projektové dokumentace
18.05.23
I. ÚOHS-S0221/2023/VZ-14970/2023/500
Zajištění pracovníků pro výkopové práce, dokumentační, koordinační a zpracovatelské práce na záchranném archeologickém výzkumu při akci
28.04.23
I. ÚOHS-S0156/2023/VZ-15218/2023/500
Dohoda o promítnutí palivového příplatku ze dne 10. 11. 2022 ke Smlouvě o službách spojených s nakládáním s odpady uzavřené dne 18. 3. 2014 se společností Marius Pedersen a.s.
10.05.23
II. ÚOHS-R0041/2023/VZ-17725/2023/163
Stavba č. 8262 JM I – ukončení Centrálního parku, etapa 0006 - Západ; stavební práce
15.05.23
I. ÚOHS-S0598/2022/VZ-09180/2023/500
Stavba č. 8262 JM I – ukončení Centrálního parku, etapa 0006 - Západ; stavební práce
15.05.23
II. ÚOHS-R0035/2023/VZ-17794/2023/162
Výměna dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na trati metra A a C II
15.05.23
I. ÚOHS-S0078/2023/VZ-07229/2023/500
Výměna dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na trati metra A a C II
15.05.23
II. ÚOHS-R0039/2023/VZ-17108/2023/162
CP1703 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí
12.05.23
I. ÚOHS-S0229/2023/VZ-15888/2023/500
Strakova akademie – modernizace šaten OS PČR
06.05.23
I. ÚOHS-S0180/2023/VZ-15194/2023/500
Parkovací dům u MFA
10.05.23
II. ÚOHS-R0030/2023/VZ-15751/2023/162
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla Praha - dodatky
05.05.23
Pro úplný přístup ke všem rozhodnutím se prosím zaregistrujte nebo přihlaste.