Vzdělávání s Lexikonem VZ

Jednou z hlavních oblastí aktivit společnosti Lexikon VZ je oblast vzdělávání v oblasti veřejných zakázek. Lexikon VZ je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí akreditované i neakraditované online individuální kurzy, workshopy a semináře, znalostní testy a také nově individuální program vzdělávání připravený na míru dle požadavků zákazníka. 

Semináře a workshopy

Pořádáme semináře a workshopy z oblasti zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na aktuální témata. Naše semináře Vám usnadní orientaci v oboru a zajistí přehled i v dnešní rychle se měnící době.

Aktuálně připravujeme tato témata:

Jaká rozhodnutí z poslední doby posunula výkladovou či aplikační praxi při zadávání VZ?

10. 09. 2024

Praha, Jugoslávská 620/29, Praha 2 – Vinohrady

Mgr. Tomáš Machurek a Mgr. Zuzana Profousová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Více informací

Jaká rozhodnutí z poslední doby posunula výkladovou či aplikační praxi při zadávání VZ?

17. 09. 2024

Online – živý přenos

Mgr. Tomáš Machurek a Mgr. Zuzana Profousová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více informací

Střet zájmů a protichůdné zájmy při zadávání veřejných zakázek

19. 09. 2024

Online – živý přenos

JUDr. Petr Novotný, LL.M. et LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více informací

Dotované veřejné zakázky - úskalí a odlišnosti nejen při zadávání mimo režim ZZVZ

08. 10. 2024

Online – živý přenos

Mgr. Michaela Machálková, PORTOS, advokátní kancelář s.r.o.

Více informací

Předpokládaná hodnota VZ "od A do Z" Funkční celek | Pravidelná povaha | Specifické případy

22. 10. 2024

Jana Babáka 2733/11 612 00 Brno – Královo Pole

Mgr. Jan Surý, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více informací

Předpokládaná hodnota "od A do Z" Funkční celek | Pravidelná povaha | Specifické případy

31. 10. 2024

Online – živý přenos

Mgr. Jan Surý, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více informací

Hodnocení ve veřejných zakázkách se zaměřením na hodnocení kvality

05. 11. 2024

Online – živý přenos

Mgr. Zuzana Profousová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více informací

Kybernetická bezpečnost při zadávání veřejných zakázek

14. 11. 2024

Online – živý přenos

JUDr. Petr Novotný, LL.M. et LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více informací

Koncese / PPP projekty a jejich praktické uplatnění

19. 11. 2024

Online – živý přenos

Mgr. Pavel Herman z MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více informací

Výjimky z postupu zadávání VZ mimo zadávací řízení (včetně sektorových)

03. 12. 2024

Online – živý přenos

Mgr. Pavel Herman z MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více informací

Ochrana informací při zadávání veřejných zakázek (z pohledu zadavatele i dodavatele)

10. 12. 2024

Online – živý přenos

JUDr. Petr Novotný, LL.M. et LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více informací

Často kladené otázky ohledně online seminářů:

Jaké vybavení budu potřebovat pro účast na semináři?
Pro účast na semináři budete potřebovat počítač, tablet nebo telefon s připojením k internetu a webovým prohlížečem. Doporučujeme použít sluchátka nebo reproduktory pro poslech výkladu lektora. Je vhodné tyto zvukové zařízení před seminářem otestovat. 

Je nutná nějaká instalace na počítač?
Přenos přednášky probíhá přímo ve webovém prohlížeči. Je to podobné jako sledování živého vysílání na televizi nebo na YouTube. Nemusíte nic instalovat ani nastavovat. Stačí mít běžný webový prohlížeč a sluchátka nebo reproduktory.

Jak mohu pokládat otázky během semináře?
Během semináře máte možnost lektorovi/lektorům pokládat otázky prostřednictvím cha­tu.

Jak se připojím k semináři v den konání?
24 hodin a 1 hodinu před konáním semináře obdržíte e-mail s odkazem pro vstup na seminář. V den konání klikněte na tento odkaz. Doporučuje se tak učinit minimálně 5 minut před začátkem semináře. Budete přesměrováni na stránku, kde se bude konat přímý přenos přednášky. Pohodlně se posaďte a vyčkejte, než seminář začne.

Vzdělávací kurzy

Všechny kurzy jsou koncipovány jako distanční (s psaným textem) otevřené individuální kurzy. Každý účastník může kurz absolvovat individuálně (svým tempem sám a nezávisle na ostatních účastnících) v průběhu 30 dnů od zaslání přihlašovacích údajů. Po tuto dobu může kurz postupně procházet, přerušovat a zase v něm dle svých časových možností pokračovat. Během kurzu má účastník navíc neomezený přístup do aplikace Lexikon VZ. Po celkovém nastudování kurzu bude zasláno účastníkovi Osvědčení o absolvování kur­zu.

Pokud již máte některý online vzdělávací kurz zakoupen a obdrželi jste přihlašovací údaje, můžete pokračovat ZDE.

Potřebujete poradit? Napište nám na lexikon@lexikonvz.cz anebo volejte na číslo +420 702 261 674.

Akreditované vzdělávací kurzy

Lexikon VZ je akreditovaná vzdělávací instituce podle zákona 312/2002 Sb. (zákon o úřednících ÚSC). Číslo akreditace vzdělávací instituce je AK/I-7/2021. Cílovou skupinou akreditovaného vzdělávacího programu jsou pouze úředníci územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti, kterými se rozumí ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměs­tnanci územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, když ve smyslu ust. §2 odst. 3 zmíněného zákona se správními činnostmi rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územ­ního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů. Právě takovou činností je i zadávání veřejných zakázek ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy územně samosprávný celek je veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d).

Aktuálně nabízíme tyto akreditované vzdělávací kurzy z oblasti zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Akreditovaný vzdělávací kurz - Veřejné zakázky malého rozsahu | E-learning - číslo akreditace: AK/PV-283/2021

Individuální online studium

Více informací

Akreditovaný vzdělávací kurz - Veřejné zakázky pro začátečníky | E-learning - číslo akreditace: AK/PV-213/2021

Individuální online studium

Více informací

Akreditovaný vzdělávací kurz - Veřejné zakázky pro pokročilé | E-learning - číslo akreditace: AK/PV-212/2021

Individuální online studium

Více informací

Neakreditované vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy jsou určeny pro všechny, kdo se podílejí na přípravě zadávacího řízení, jeho administrativní, schvalovací či kontrolní fázi, jakož i pro ty, kteří připravují nabídky do zadávacího řízení či se jej účastní.

Otevřený vzdělávací kurz | Veřejné zakázky malého rozsahu (Kód N1)

Individuální online studium

Více informací

Otevřený vzdělávací kurz | Veřejné zakázky pro začátečníky (Kód N2)

Individuální online studium

Více informací

Otevřený vzdělávací kurz | Veřejné zakázky pro pokročilé (Kód N3)

Individuální online studium

Více informací

Individuální vzdělávání

Nevybrali jste si z nabízených vzdělávacích aktivit? Objednejte si u nás školení na míru!

Každý zadavatel veřejné zakázky, účastník zadávacího řízení či dodavatel se pohybuje ve své specifické situaci, vyplývající z charakteru pořizovaného předmětu zakázky nebo předmětu činnosti/podnikání. Ve spolupráci s našimi lektory Vám rádi připravíme vzdělávací aktivitu „ušitou“ na míru právě Vám. 

K individuálnímu programu vzdělávání pro dodavatele jsou vhodné například oblasti:

  • Etický kodex
  • Příprava, kontrola a podávání nabídek
  • Pravidelné vzdělávání „nabídkářů“ dodavatelských fi­rem
  • Změny závazků

K individuálnímu programu vzdělávání pro zadavatele jsou vhodné například oblasti:

  • Compliance v oblasti VZ
  • Pravidelné vzdělávání administrátorů VZ se zaměřením na vybrané komodity
  • Interní směrnice a metodiky
  • Změny závazků

Máte-li zájem o konkrétní nabídku individuálního vzdělávání, ozvěte se nám.

Znalostní testy

Chcete mít zpětnou vazbu jaké jsou Vaše skutečné znalosti z oblasti zadávání veřejných zakázek anebo chcete ověřit reálné znalosti Vašich podřízených zaměstnanců, kteří se podílejí na administraci VZ?

Aktuálně nabízíme online znalostní testy ve třech úrovních hloubky znalostí.

Znalostní test | Veřejné zakázky pro začátečníky

Vyzkoušejte své znalosti online

Více informací

Znalostní test | Veřejné zakázky malého rozsahu

Vyzkoušejte své znalosti online

Více informací

Znalostní test | Veřejné zakázky pro pokročilé

Vyzkoušejte své znalosti online

Více informací

Lektoři

Všechny vzdělávací aktivity Lexikonu VZ jsou realizovány zkušenými právními specialisty pro oblast zadávání veřejných zakázek.