Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Nová registrace Přihlásit se »

Aktuality

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ(17.01.2022)

Rámcové dohody a dynamický nákupní systém (DNS)

– se zaměřením na aplikační zkušenosti a problémy

Úterý 22. února 2022 od 9:00 do 12:00 hod. (Online podoba)

Obsahem semináře je právní a věcné vymezení rámcové dohody a dynamického nákupního systému z pohledu ZZVZ, a to včetně praktických příkladů a rozhodovací praxe.
Seminář se zaměří zejména na zkušenosti a problémy při aplikaci těchto zvláštních postupů, a to jak z pohledu zadavatelů, tak také dodavatelů.

Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Lenka Lelitovská, právník MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

Více informací o online semináři a registrační formulář najdete ZDE.

TERMÍNY SEMINÁŘŮ NA ROK 2022(17.01.2022)

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ZAPSANÉ V SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 2022(05.01.2022)

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, každý rok písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31.3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d) (potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků – nikoli stav os. účtu, potvrzení SSZ a čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven).

Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.

V roce 2022 musí být kompletní oznámení podané v listinné podobě zaevidováno podatelnou MMR ve čtvrtek 31. 3. 2022 a  oznámení podané v elektronické podobě musí být zaevidováno v podatelně MMR ve stejném termínu.

Více ZDE.