Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Nová registrace Přihlásit se »

Aktuality

KRAJSKÝ SOUD ZAMÍTL ŽALOBU ZADAVATELE KRODOS BUS, ÚŘAD DISKRIMINACI PŘESVĚDČIVĚ PROKÁZAL(12.10.2020)

Krajský soud v Brně před několika dny zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS a. s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávacího řízení na dodávku meziměstských nízkopodlažních autobusů o délce cca 12 m.
Úřad v roce 2017 uložil zadavateli za porušení zákona pokutu ve výši 500 000 Kč, když podle jeho závěrů zadavatel v hodnocení nabídek nepřiměřeně zvýhodňoval uchazeče, kteří disponovali autorizovaným servisem v sídle zadavatele. Další diskriminace se KRODOS BUS dopustil takovým nastavením technické specifikace motoru poptávaných autobusů, které zvýhodňovalo vítězného dodavatele.

Správní soud nyní potvrdil správnost rozhodnutí ÚOHS. Soud zdůraznil, že zadavatel musí postupovat tak, „aby neznemožnil některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce nepřiměřených dílčích hodnotících kritérií a nepřiměřené váhy těchto kritérií.“ V tomto případě šlo o vzdálenost autorizovaného servisu s váhou 45%, čímž zadavatel zvýhodnil dodavatele se sídlem v jeho areálu. Soud se také zcela ztotožnil se závěry Úřadu ohledně diskriminačně nastavených charakteristik motoru (Euro 5 – SCR; zdvihový objem max. 8 000 ccm; výkon min. 240 kW při 2 050 ot./min; kroutící moment 1 500 Nm a větší v rozsahu 1 120 – 1 550 ot./min.), které nemohl splnit nikdo jiný než vybraný dodavatel. Soud konstatoval, že Úřad nezákonný postup zadavatele přesvědčivě prokázal.

PŘEDSEDA ÚOHS PETR RAFAJ SE ROZHODL REZIGNOVAT(07.10.2020)

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj odstoupí k 1. prosinci 2020 ze své funkce. Písemnou rezignaci dnes předal do rukou prezidenta České republiky.
Předseda ÚOHS trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, jímž by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování Úřadu nebo znevážil svou funkci. „Přesto jsme se já a moje rodina stali terčem vykonstruovaných a nepravdivých obvinění, která byla následně publikována v různých médiích. Považuji to za výsledek osobní msty některých zadavatelů, kteří nedokázali přijmout nezávislé rozhodnutí Úřadu,“ řekl předseda Rafaj k situaci, která předcházela jeho rozhodnutí rezignovat. „Nakonec jsem zvolil toto krajní řešení, abych nadále neposkytoval záminku pro útoky proti Úřadu a nedopustil tak další snižování jeho autority a zcela nespravedlivé znevažování práce desítek kvalitních odborníků na soutěžní právo, veřejné zakázky, veřejnou podporu i významnou tržní sílu,“ uvedl své důvody předseda ÚOHS.

Ing. Petr Rafaj působí ve funkci předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od června roku 2009, v roce 2015 byl jmenován na druhé funkční období, které mělo skončit v červnu příštího roku.

MPO POSTUPOVALO V ZAKÁZCE NA PRÁVNÍ SLUŽBY PRO STÁT V SOULADU SE ZÁKONEM(30.09.2020)

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad advokátní kanceláře White & Case, s.r.o., proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu týkajícímu se veřejné zakázky Ministerstva průmyslu a obchodu na „právní služby pro stát ve věci uzavření smlouvy mezi státem a společností ČEZ, a.s. a vyjednávání s Evropskou komisí“. Potvrdil tak správnost postupu zadavatele.
Ke splnění kvalifikace v tomto zadávacím řízení bylo třeba předložit reference potvrzující mimo jiné zkušenost s právními službami v oblasti energetiky a zastupování klientů před Evropskou komisí. Vybraný dodavatel prokázal tuto kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (zahraniční advokátní kanceláře). White & Case napadl výběr dodavatele z důvodu pochybností o reálném zapojení zkušených zahraničních právníků do plnění zakázky.

Úřad ve svém prvostupňovém rozhodnutí z 23. 6. 2020 návrh dodavatele White & Case zamítl. Předseda Rafaj neshledal v závěrech prvostupňového rozhodnutí pochybení. Těžiště námitek rozkladu spočívalo v tom, že vybraného dodavatele bylo namístě ze zadávacího řízení vyloučit, neboť poddodavatel nebyl zavázán k dostatečné spolupráci na plnění zakázky, jak vyžaduje zákon. V řízení o rozkladu byla však poddodavatelská smlouva komplexně přezkoumána a bylo shledáno, že obsahuje všechny zákonné náležitosti.

Dle názoru White & Case měl být poddodavatel dle příslušné poddodavatelské smlouvy do plnění zakázky zapojen pouze poskytnutím „strategického poradenství vyšší úrovně“, s čímž měla korespondovat i nízká cena nabídnutá vybraným dodavatelem. To však údajně neodpovídalo požadavkům MPO, které požadovalo intenzivnější zapojení. K tomu předseda Úřadu konstatoval, že i plnění spočívající ve „strategickém poradenství vyšší úrovně“ ze strany zkušených zahraničních právníků zadávacím podmínkám odpovídá. Rizika plynoucí s případné nízké nabídkové ceny pak nese v plném rozsahu zadavatel a Úřad není oprávněn jeho úvahy v tomto směru přezkoumávat.