Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Nová registrace Přihlásit se »

Aktuality

ÚŘAD ODSOUHLASIL POSTUP JIHOMORAVSKÝCH SILNIČÁŘŮ V ZAKÁZCE NA OBCHVAT ČEBÍNA(08.10.2021)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí ve věci zadávacího řízení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na výstavbu obchvatu Čebína.

Úřad zamítl návrh EUROVIA CS, a.s., která se domáhala mj.  zrušení výběru Metrostav Infrastructure a.s. jako vybraného dodavatele pro údajné neprokázání technické kvalifikace a napadala také postup zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny u tohoto vybraného dodavatele. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že dodavatel Metrostav Infrastructure splnil podmínky pro účast v zadávacím řízení, když prokázal technickou kvalifikaci prostřednictvím referenčních zakázek realizovaných Divizí 4, jež byla částí závodu společnosti Metrostav a.s. a která byla následně odprodána právě společnosti Metrostav Infrastructure.

Podle Úřadu prokázal účastník řízení Metrostav Infrastructure prostřednictvím rozsáhlého souboru dokumentů, že někdejší Divize 4 tvrzené referenční zakázky skutečně realizovala. Úřad v průběhu řízení zjistil, že došlo k faktickému převodu odpovídajícího realizačního zázemí někdejší Divize 4 do Metrostav Infrastructure.

Pro úplnost Úřad upozorňuje, že závěr o prokázání splnění technické kvalifikace dodavatelem Metrostav Infrastructure v tomto správním řízení bylo možno učinit s ohledem na konkrétní skutková zjištění v tomto správním řízení, a nelze jej bez dalšího ze strany zadavatelů mechanicky přejímat pro postup v jiných zadávacích řízeních.

Úřad rovněž neshledal, že by zadavatel porušil zákon při posouzení možné mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele.

POZVÁNKA NA ONLINE ŠKOLENÍ(09.09.2021)

Změna smlouvy na veřejnou zakázku

Úterý 19. října 2021 od 9:00 do 12:00 hod. (Online podoba)

Obsahem online školení je právní a věcné vymezení možností změn smluv uzavíraných na veřejné zakázky včetně praktických příkladů a aktuální judikatury. Online školení tedy nekončí tam, kde začíná praktická aplikace či praktický problém, ale právě naopak.

Programem školení Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

  • JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

  • Mgr. Lenka Lelitovská, právník MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

Více informací o online školení a registrační formulář najdete ZDE

POZVÁNKA NA ŘÍJNOVOU KONFERENCI AVZ 2021(21.09.2021)

13. ročník říjnové konference AVZ

#verejnezakazkyaktualne #konference2021 #AVZ

  • Hotel Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč
  • 14. - 15. října 2019 od 10,00 h. (registrace od 9.30 h.)     

Registrovat se můžete na Úvod | AVZ konference.  Na uvedených webových stránkách naleznete i podrobnější informace ke konferenci.

Konference se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.