Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Nová registrace Přihlásit se »

Aktuality

VÝBĚR ARRIVY NA RYCHLÍKY Z LIBERCE BYL V POŘÁDKU, KONSTATOVAL ÚOHS(25.01.2021)

Ministerstvo nemůže ještě uzavřít s Arrivou sedmiletou smlouvu, České dráhy mohou podat rozklad.

České dráhy neuspěly se svoji stížností proti výběru společnosti Arriva vlaky pro provoz rychlíků linky R14 z Liberce do Pardubic a Ústí nad Labem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh státního dopravce nepravomocně zamítl.

Rozhodnutí ÚOHS potvrdil jeho mluvčí Martin Švanda. Arriva vlaky měla původně získat sedmiletou smlouvu. Kvůli řízení u ÚOHS nakonec v prosinci ministerstvo uzavřelo s dopravcem jen přechodnou dvouletou smlouvu.

„Úřad v rámci tohoto rozhodnutí konstatoval, že objednatel svým postupem směřujícím k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na lince R14 přímým zadáním neporušil ustanovení relevantních právních předpisů, neboť byl ke svému postupu cestou přímého zadání oprávněn a současně splnil v rámci uvedeného postupu veškeré zákonné náležitosti,“ uvedl Švanda. „Úřad ve svém rozhodnutí vyjádřil také k dalším namítaným skutečnostem, které však nebylo možné shledat za relevantní z hlediska zákonnosti postupu objednatele dle uvedených právních předpisů, případně za důvodné,“ dodal.

Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Pro ministerstvo tak stále platí zákaz uzavřít smlouvu.

Výběr Arrivy kvůli ceně
České dráhy nikdy neuvedly, co konkrétně ve výběr Arrivy pro rychlíky R14 napadaly. Na ÚOHS se obrátily poté, co s námitkami neuspěly na ministerstvu dopravy. „S rozhodnutím ÚOHS se musíme nejdříve detailně seznámit, poté bude rozhodnuto o dalším postupu,“ řekl mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Na ÚOHS se na konci roku obrátil i Svaz odborářů služeb a dopravy (SOSAD), který výběr Arrivy označil za „českou rozdávačku“. Ministerstvo dopravy se rozhodlo pro Arrivu poté, co nabídla za provoz vlaků o zhruba čtvrtinu méně než České dráhy. Výsledek tohoto podání dosud není znám. Největší kritik výběru Arrivy z řad odborářů Jindřich Berounský se od vstupu Arrivy na tyto linky prakticky k této problematice odmlčel.

Arriva bude provozovat linku R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem za 176 milionů ročně, celková kompenzace v rámci sedmileté smlouvy tak bude činit 1,238 miliardy korun v současné cenové úrovni. Ministerstvo se pro Arrivu rozhodlo díky nižší ceně. České dráhy v soutěži nabídly o 24 % vyšší cenu než dosud. Na rozdíl od převzetí části rychlíkových tras v roce 2019 zvládla Arriva tentokrát start bez větších problémů.

KRAJSKÉ SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE BYLA POTVRZENA POKUTA 90 000 KORUN(21.01.2021)

PŘEDSEDA MLSNA ZAKÁZAL PLNĚNÍ SMLOUVY NA DODÁVKY SAMOPALŮ A PUŠEK PRO POLICII ČR(12.01.2021)

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým rozhodnutím uložení zákazu plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek včetně příslušenství a zaměřovačů, kterou uzavřelo Ministerstvo vnitra České republiky na základě jednacího řízení bez uveřejnění se společností C.I.D. Praha s.r.o. Úřad vedl řízení na základě návrhu společnosti Česká zbrojovka a.s.