Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Nová registrace Přihlásit se »
Lexikon VZ pořádá prezentace produktu a odborná setkání, například formou workshopů, která jsou zaměřena na aktuální rozhodovací praxi ÚOHS a/nebo soudů, a to se zaměřením na taková rozhodnutí, která posouvají stávající výkladovou
či aplikační praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Na těchto akcích můžete pokládat přednášejícím Vaše specifické dotazy, podělit se o Vaše vlastní zkušenosti a diskutovat je společně s dalšími přítomnými odborníky.

Aktuality

VEŘEJNÁ KONZULTACE EK K PROBLEMATICE SUBVENCÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ A JEJICH DOPADŮ NA JEDNOTNÝ TRH(25.06.2020)

Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice veřejnou konzultaci a žádá zúčastněné strany, aby se k možnostem uvedeným v Bílé knize vyjádřily. Konzultace bude probíhat do 23. září 2020.

Zásadní roli při zajišťování spravedlivých podmínek na jednotném trhu hrají v EU pravidla hospodářské soutěže, nástroje na ochranu obchodu a pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Subvence poskytované členskými státy proto vždy podléhaly pravidlům EU pro státní podporu. Tomuto dohledu však unikají subvence, které společnostem působícím v EU poskytují vlády nečlenských států, což může mít negativní dopad na hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Podle Komise se objevuje stále více případů, kdy se zdá, že zahraniční subvence zjevně napomohly k akvizici společností z EU, ovlivnily investiční rozhodnutí, tržní operace nebo cenovou politiku příjemců případně ovlivnily podávání nabídek ve veřejných zadávacích řízeních v neprospěch „nedotovaných“ společností.

Více ZDE.

NOVÝ METODICKÝ POKYN ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA DODÁVKU BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ(25.06.2020)

Nový Metodický pokyn Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm pro zadávání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií naleznete ZDE.

VLÁDA VZALA NA VĚDOMÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU O STAVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2019(23.06.2020)

Vláda České republiky na svém jednání dne 15. června 2020 vzala na vědomí materiál „Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2019“.

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2019 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení a průměrné počty nabídek atd.).

Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ.
V roce 2019 došlo ve srovnání s rokem 2018 k nárůstu celkového trhu veřejných zakázek o 33 mld. Kč na 666 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména dobrou makroekonomickou situací v zemi i zvýšenou investiční aktivitou.

Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2019 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete ZDE.