Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Nová registrace Přihlásit se »

Aktuality

SRDEČNĚ ZVEME NA VÝROČNÍ KONFERENCI AVZ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V SOUVISLOSTECH #KONFERENCE2021 #AVZ(02.05.2021)

Květnová událost z oblasti zadávání veřejných zakázek

Vzhledem k situaci kolem nemoci Covid-19, která stále nepřeje konání hromadných akcí, rozhodla se Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) jubilejní 10. ročník „pražské“ konference Veřejné zakázky v souvislostech #konference2021 #AVZ uskutečnit on-line. Věříme, že prostředí profesionálního virtuálního studia nabídne účastníkům nejen adekvátní audiovizuální zážitek, ale i možnosti aktivního se zapojení. Zajištěn je atraktivní vzdělávací program sestávající se z aktuálních témat z oblasti zadávání veřejných zakázek, která budou neotřelou formou polemik či rozhovoru prezentovat ti nejerudovanější z oboru. Z programu se můžete těšit např. na seznámení se s připravovanými legislativními změnami ve veřejných zakázkách, věnovat se budeme i změnám závazků ze smluv z pohledu ÚOHS či aktuálním judikátům k veřejným zakázkám a z problémů zadávací praxe budeme řešit vyloučení dodavatelů ze zadávacího řízení pro nezpůsobilost. Neméně zajímavá budou témata možných pozitivních lokálních dopadů veřejných zakázek či dopady varování NUKIB na zakázkovou praxi v ČR. Jistým lákadlem bude i rozhovor s předsedou ÚOHS, JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou, Ph.D. vedený předsedou Výkonného výboru AVZ, Mgr. Tomášem Machurkem.

Kdy: 25. května 2021 od 9.00 h. Registrujte se na www.avzkonference.cz.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTYSE NEHVIZDY DOSTALY ZA DĚLENÍ ZAKÁZKY NA PŘÍSTAVBU ŠKOLY POKUTU 1 200 000 KČ(04.05.2021)

Pokutu ve výši 1 200 000 korun bude muset podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zaplatit dceřiná společnost Městyse Nehvizdy, TS Městyse Nehvizdy s. r. o., za to, že zadala podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce mimo zadávací řízení. Zadavatel nepodal rozklad a rozhodnutí již nabylo právní moci.
Zadavatel při realizaci přístavby ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243 uzavřel desítky dílčích smluv s více než třemi desítkami dodavatelů v hodnotě 27 853 810 Kč bez DPH namísto uskutečnění zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Svým postupem zadavatel mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Úřad v rámci správního řízení prokázal, že plnění, na něž byly uzavřeny jednotlivé smlouvy s dodavateli, mají časovou, místní, věcnou a především funkční souvislost, a že se tedy jednalo o jedinou veřejnou zakázku. Zadavatel se svým postupem dopustil nezákonného rozdělení veřejné zakázky, když jednotlivé části zadával jako veřejné zakázky malého rozsahu a nikoliv jako zakázku podlimitní.

ÚOHS UZAVŘEL MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S MASARYKOVOU UNIVERZITOU(26.04.2021)

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a rektor Masarykovy univerzity v Brně Martin Bareš uzavřeli dne 26. dubna 2021 memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí. Přítomni podpisu byli rovněž místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb a prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání MUNI Martin Kvizda.

Podstatou memoranda je podpora spolupráce nejenom na institucionální úrovni, ale také na úrovni jednotlivých výzkumných a vědeckých týmů a inovačních projektů. Rovněž půjde o výměnu a sdílení teoretických informací a praktických zkušeností. Úřad nabízí Masarykově univerzitě také podporu pedagogické činnosti, zejména pak možnost praxí a stáží studentů nebo vzájemnou spolupráci v oblasti postgraduálního studia.

„Spolupráce s tak důležitým úřadem je pro naši univerzitu významná a jsem rád, že rovněž studenti Masarykovy univerzity budou moci v příslušných studijních programech využívat možnosti vzájemného propojení ve výzkumných projektech,“ uvedl k navázání spolupráce rektor Martin Bareš.

Cenný příslib do budoucna vidí v dnešním aktu také předseda ÚOHS Petr Mlsna: „Vítám příležitost navázat intenzivní spolupráci na vědeckých projektech v oblasti práva, ekonomie i informačních technologií, které využijeme v naší praxi při ochraně hospodářské soutěže i při dozoru nad veřejným zadáváním. Rádi také přispějeme svými znalostmi a zkušenostmi v oboru soutěžního i zakázkového práva ke vzdělávání studentů Masarykovy univerzity. Věřím, že je problematika, kterou se zabýváme, zaujme a někteří z nich se po dokončení studia rozhodnou náš Úřad personálně posílit.“ Předseda Mlsna rovněž dodal, že Úřad je samozřejmě otevřen obdobným formám spolupráce i s dalšími akademickými institucemi v České republice.