Aktuality

20. 09. 2022

Doporučující materiál, reagující na změny cen stavebních materiálů a energií

Svaz podnikatelů ve stavebnictví zpracoval ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj doporučující materiál, který by měl zejména veřejným zadavatelům poskytnout detailnější informace o…

Více informací

14. 09. 2022

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Prvním čtením prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Díky ní se má snížit administrativní náročnost, zároveň ale má přinést větší volnost…

Více informací

07. 09. 2022

Stanovisko Finančního analytického úřadu k uplatňování mezinárodní sankcí EU vůči koncernu STRABAG

Na základě šetření vydal Finanční analytický úřad ke dni 8. srpna 2022 sdělení, že vůči společnostem koncernu STRABAG se sídlem v České republice se neuplatňují mezinárodní sankce podle článku 2…

Více informací