Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Nová registrace Přihlásit se »

Aktuality

LEXIKON VZ S.R.O. ZÍSKAL AKREDITACI(31.03.2021)

Lexikon VZ s.r.o. získal akreditaci dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

Nabízíme AKREDITOVANÉ (i neakreditované) vzdělávací kurzy z oblasti veřejných zakázek.

Aktuální nabídku kurzů najdete ZDE.

ŘSD BUDE DALŠÍ TŘI ROKY POUŽÍVAT PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VLASTNÍ SYSTÉM(20.04.2021)

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude dál používat vlastní elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek. Nebude tak využívat Národní elektronický nástroj (NEN), který by podle legislativy měly používat všechny státní organizace, protože je podle organizace pro potřeby silničářů nedostačující. Návrh schválila vláda, vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. ŘSD je největším zadavatelem veřejných zakázek v České republice

Podle ministerstva dopravy, které výjimku pro ŘSD navrhlo, potřebuje organizace specifický a na míru vyvinutý interní systém, který podporuje automatizaci a elektronizaci vnitřních procesů bezprostředně souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Silničáři mají výjimku z povinného používání NEN už od roku 2018, nyní se tak prodloužila o další tři roky. ŘSD nyní používá systém, který pro něj v minulosti vytvořila firma Tender systems.

Přechodem na vládní nástroj by podle ministerstva byla ohrožená činnost ŘSD, které pracuje s miliardovými zakázkami při zadávání stavby silnic a dálnic. ŘSD by se podle plánu resortu mělo k vládnímu systému přidat až po jeho dalším zdokonalení.

Všechny státní orgány misí od poloviny roku 2018 používat jednotný elektronický systém. Výjimku tvoří případy, kdy je používání jiného systému ekonomicky výhodnější a vyhovuje zákonným podmínkám.

ZMĚNA V POSTUPU ZADAVATELE PŘED UZAVŘENÍ SMLOUVY – ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE VYBRANÉHO DODAVATELE(08.02.2021)

NEZAPOMEŇTE NA BLÍŽÍCÍ SE ZMĚNU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE U VYBRANÉHO DODAVATELE OD 1. ČERVNA 2021!

V souvislosti přijetím novely zákona č. 253/2018 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a přijetí nového zákona o evidenci skutečným majitelů dojde od 1. června 2021 také ke změnám v Zákoně o zadávání veřejných zakázek:

V důsledku předmětné změny již nebude možné uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který je českou právnickou osobou, pokud nepůjde zjistit jeho skutečné majitele z evidence skutečných majitelů. Zadavatel tak bude povinen takového vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. V případě zahraničních dodavatelů bude zadavatel postupovat jako doposud a zahraničního vybraného dodavatele vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, k identifikaci skutečných majitelů a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečných majitelů k vybranému dodavateli.

V souvislosti s touto změnou bude vydáno výkladové stanovisko.

(Pro úplný přehled o změnách lze odkázat na část dvacátou první - a důvodovou zprávu - zákona č. 527/2020 Sb., která změnu ZZVZ obsahuje).