Po přihlášení Vám bude zobrazen další obsah navázaný ke konkrétním paragrafům zákona (právní věty z rozhodnutí ÚOHS, národních a evropských soudů, úplná znění rozhodnutí ÚOHS, atd.)

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek

 

v Lexikonu VZ

 

dle kategorií


 

v paragrafech:

 

dle nabytí právní moci /
data vydání

od
do

dle vyhlášení VZ

od
do
Rozšířené hledání

ČÁST PATNÁCTÁ - Účinnost (§ 279)

Filtrovat obsah:
Filtruj

§ 279

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

(2) Ustanovení § 211 odst. 3 nabývá účinnosti v případě zadavatelů podle § 4 odst. 1 písm. a), České národní banky a centrálních zadavatelů dnem 18. dubna 2017 a v případě ostatních zadavatelů dnem 18. října 2018.

(3) Odložení účinnosti podle odstavce 2 se neuplatní

a) pro dynamický nákupní systém,

b) při elektronické aukci,

c) u elektronických katalogů,

d) u zasílání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie a

e) pro uveřejňování zadávací dokumentace podle § 96.

(4) Ustanovení § 86 odst. 1 nabývá účinnosti dnem 18. října 2018.

(5) Ustanovení § 221 nabývá účinnosti

a) v případě zadavatelů podle § 4 odst. 1 písm. a) a České národní banky prvním dnem osmnáctého měsíce,

b) v případě zadavatelů neuvedených v písmenu a) prvním dnem třicátého měsíce,

po zveřejnění odkazu na evropskou normu obsahující evropský standard elektronické faktury v Úředním věstníku Evropské unie.


Ke znění celého paragrafu

Zákon/Struktura