Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

Přílohy k zákonu

Filtrovat obsah:

Příloha č. 1

Seznam vojenského materiálu podle § 28 písm. n)

Kategorie

Popis

1.

ruční a lafetované střelné zbraně s výjimkou loveckých a sportovních zbraní:

1. pušky, karabiny, revolvery, pistole, samopaly, kulomety a granátomety,

 

2. plamenomety

2.

dělostřelecká výzbroj, zbraňové komplety a zařízení na vypouštění dýmu a plynu:

1. děla (kanóny, houfnice, kanónové houfhice, moždíře), minomety, raketomety, lafetované, protitankové a protiletadlové zbraně (komplety -odpalovací zařízení),

2. vojenská technická zařízení pro vypouštění nebo vystřelování dýmu a plynu

3.

střelivo určené pro zbraně uvedené v kategorii 1. a 2. včetně dílčích součástí střeliva, bloků, zdrojů, přípravků a balení, nábojových článků, pásů, schránek, zásobníků a zařízení speciálně konstruovaných s využitím výbušnin

4.

pumy, torpéda, rakety, řízené a neřízené střely, pyropatrony, výmetné klamné cíle, kazetová (kontejnerová) munice, miny, granáty, pyrotechnické prostředky, signální a osvětlovací prostředky, nástražná výbušná zařízení včetně rádiových iniciačních zařízení pro dálkový odpal

5.

přístroje a zařízení speciálně vytvořené k manipulaci, odpálení, zneškodnění, detonaci nebo detekci vojenského materiálu uvedeného v kategorii 4.

6.

systémy velení a řízení včetně podsystémů, systémy řízení palby, jejich součásti a příslušenství:

1. výpočetní technika pro řízení palby (hardware a software) včetně systémů pro rozlišování a vyhodnocování zaměřených cílů a přenos dat,

2. systémy měření souřadnic cílů, dálkoměry, indikátory polohy a výškoměry,

3. elektronická, světelná, infračervená (elektrooptická), termovizní, optická a akustická pozorovací a zaměřovači zařízení,

4. zařízení pro vedení a navádění střel, radiolokační zařízení a zařízení pro detekci nebo identifikaci vlastních anebo cizích cílů, elektronické, elektrooptické, termovizní, gyroskopické, akustické a optické zaměřovači přístroje pro vojenské použití denní i noční,

5. letecké a zbraňové zaměřovače a periskopy,

7.

pásová, kolová vozidla, vozidla a kontejnery speciálně vyrobené pro plnění úkolů obrany nebo bezpečnosti státu:

1. tanky,

2. obrněné transportéry,

3. vozidla vojenského typu, vyzbrojená nebo obrněná včetně oboj živelných,

4. obrněné vlaky,

5. speciální vojenská přepravní vozidla, speciální vojenská vozidla s účelovou nástavbou a speciální vojenské přívěsy,

6. vojenská vozidla pro vyprošťování,

8.

radioaktivní prostředky a zdroje ionizujícího záření, toxické chemické látky a jejich prekurzory, riziková biologická agens a toxiny určené k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu a prostředky pro jejich manipulaci, šíření, detekci, identifikaci a likvidaci,

9.

výbušniny včetně prachových náplní, zápalné směsi a tekuté nebo pevné pohonné látky speciálně určené a vyrobené pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu,

10.

lodě, jejich speciální vybavení a jiná ovladatelná plovoucí tělesa, která byla konstruována, vyrobena nebo upravena pro plnění úkolů zajištění obrany nebo bezpečnosti státu,

11.

letecká technika a její vybavení pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu:

1. letadla, vrtulníky a bezpilotní prostředky speciálně konstruované nebo upravené,

2. letecké motory,

3. zařízení letadel nebo vrtulníků speciálně konstruované,

4. zbraňové a další systémy pro leteckou techniku uvedenou v bodu 1,

5. pozemní zařízení k zařízením uvedeným v bodu 1,

12.

elektronický materiál určený pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu:

1. sítě elektronických komunikací a elektronická komunikační zařízení,

2. systémy elektronického boje - rušiče, přijímače, systémy pro ochranu před rušením, zaměřovače zdrojů signálů včetně speciálních druhů systémů velení a řízení pro rušiče,

3. bezpečnostní zařízení pro zpracování a k ochraně dat, přenosových a signálních linek,

4. identifikační, autentizační, čtecí, plnící zařízení a další zařízení ke zpracování dat,

5. aktivní a pasivní radiolokační systémy a navazující systémy pro zpracování dat,

6. rádiové odpoví dače a radiomajáky,

7. detekční seismické, akustické, magnetické a elektromagnetické senzory přítomnosti živé síly a techniky,

8. satelitní technika (průzkumová, navigační, komunikační a pro přenos dat),

9. technika ke zjišťování zvuku (zvukoměrné stanice) a pro topografické připojení,

13.

systémy zbraní s využitím směrované energie nebo s kinetickou energií:

1. speciálně konstruované laserové systémy způsobující destrukci nebo minutí cíle, systémy, které vytváří svazky částic a rádio frekvenční systémy vysokého výkonu schopné destrukce nebo minutí cíle,

2. speciálně konstruované součásti, zařízení speciálně konstruovaná pro detekci a identifikaci systémů uvedených v kategorii 1.,

3. systémy zbraní konstruované pro destrukci nebo způsobující minutí cíle, zkušební a vyhodnocovací provozy včetně přístrojového vybavení,

4. podsystémy konstruované pro použití ve výše uvedených systémech,

5. měřicí a diagnostická technika pro vývoj výše uvedených zbraňových systémů,

6. neletální a chladné zbraně,

14.

fotografická, optoelektronická a další zobrazovací zařízení a přístroje speciálně konstruované:

1. kamery pro průzkum ze vzduchu, stroje pro zpracování filmů, jiné kamery a optoelektronická zobrazovací zařízení pracující v různých oblastech kmitočtového spektra včetně zobrazovacích radarových čidel, ať již záznamových nebo přenášených přes datové spoje,

2. specializovaná zařízení pro kamery a optoelektronická zobrazovací zařízení,

15.

speciální zařízení k simulaci a vyhodnocování vojenských situací:

1. vojenské typy a systémy simulátorů a trenažérů včetně zbraňových a zobrazovacích systémů,

2. speciální hardwarové a softwarové vybavení pro simulátory, trenažéry, vyhodnocovací a přenosová zařízení, vývoj, výrobu a použití výrobků,

16.

další vybavení, zařízení, technologie a materiály, a též jejich speciálně konstruované součásti:

1. padáky a výsadkový materiál,

2. speciálně vyrobený materiál pro překonávání překážek,

3. elektricky a mechanicky poháněné světlomety,

4. prostředky na ochranu proti účinkům vojenského materiálu uvedeného v kategorii 3., 4., 8., 9., 12. a 13.,

5. speciální výstroj,

I. Součástky vojenských stejnokrojů, oděvů a strůje, opatřené maskovacím vzorem, zabezpečujícím ochranu proti prostředkům průzkumu v oblasti viditelné i neviditelné části spektra, splňujícím požadavky stanovené českými obrannými standardy:

- součástky polních a letních stejnokrojů s maskovacím vzorem, oděv ECWCS, maskovací převleky a oděvy se zimním maskovacím vzorem,

- součástky modulárních a jiných bojových nosných systémů, včetně nosičů a tlumoků, bojové a taktické vesty a bundy pro specialisty.

II. Součástky zavedené do užívání pro specialisty ozbrojených sil na základě specifických požadavků vyplývajících z jejich činnosti:

- výstroj pro výsadkáře, průzkumníky, odstřelovače a příslušníky speciálních jednotek,

- výstroj pro osádky tanků a bojových vozidel,

- výstroj pro výkonné letce, osádky vrtulníků a příslušníky inženýrsko-letecké služby,

- výstroj pro pyrotechniky,

- výstroj pro příslušníky vojenských záchranných útvarů,

- zásahová a bojová výstroj pro vojenské policisty.

17.

specifické díly materiálu uvedené v kategoriích 1. až 15., pokud tyto budou nezbytné pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu.

18.

stroje, vybavení a prostředky, které jsou výlučně určeny ke studiu, výrobě, testování a kontrole zbraní, střeliva a zařízení výhradně pro vojenské použití uvedené v tomto seznamu.

 


Ke znění celého paragrafu