Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

Přílohy k zákonu

Filtrovat obsah:

Příloha č. 3

Trestné činy vylučující prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a)

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) se trestným činem rozumí

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

b) trestný čin obchodování s lidmi,

c) tyto trestné činy proti majetku

1. podvod,

2. pojistný podvod

3. úvěrový podvod,

4. dotační podvod,

5. legalizace výnosů z trestné činnosti,

6. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

d) tyto trestné činy hospodářské

1. zneužití informace v obchodním styku,

2. zneužití postavení v obchodním styku,

3. zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

4. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

5. pletichy při veřejné dražbě,

6. poškození finančních zájmů Evropské unie,

e) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

f) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

2. trestné činy úředních osob,

3. úplatkářství,

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.


Ke znění celého paragrafu