Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se
Rozbalit vyhledávání

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
dle nabytí právní moci /
data vydání
od
do

Přílohy k zákonu

Filtrovat obsah:

Příloha č. 6

Náležitosti výzev podle § 53 odst. 1, § 58 odst. 3 a 5, § 61 odst. 5 a 11, § 68 odst. 4, § 69 odst. 6, 72 odst. 4, § 141 odst. 1

A. Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odst. 1 musí obsahovat alespoň

1. identifikační údaje zadavatele,

2. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

3. lhůtu pro podání nabídek,

4. způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány,

5. požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů,

6. pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115.

B. Výzva k podání nabídek v užším řízení podle § 58 odst. 3, v jednacím řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 11, v soutěžním dialogu podle § 69 odst. 6 musí obsahovat alespoň

1. identifikační údaje zadavatele,

2. odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení,

3. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

4. lhůtu pro podání nabídek,

5. způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány,

6. pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115.

C. Výzva k podání žádosti o účast v užším řízení podle § 58 odst. 5 nebo v jednacím řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 2 musí obsahovat alespoň

1. druh zadávacího řízení,

2. identifikační údaje zadavatele,

3. popis předmětu veřejné zakázky a způsobu jeho plnění (například koupě, leasing, provedení díla) včetně jeho předpokládaného rozsahu a doby plnění,

4. rozsah plnění vyhrazených změn závazku, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 100, včetně předpokládané doby a rozsahu poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací,

5. případně předpokládaný časový rozsah souvisejícího plnění včetně předpokládaného zahájení souvisejícího zadávacího řízení,

6. předpokládaná doba výzvy k podání nabídek,

7. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

8. lhůtu pro podání žádostí o účast,

9. způsob podání žádostí o účast včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány,

10. požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů,

11. kritéria hodnocení nabídek včetně jejich vah nebo jiného matematického vztahu mezi nimi, popřípadě pořadí kritérií hodnocení podle jejich významu, není-li zadavatel objektivně schopen váhy nebo jiný matematický vztah mezi kritérii stanovit.

D. Výzva k podání předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 5, v inovačním partnerství podle § 72 odst. 4 musí obsahovat alespoň

1. identifikační údaje zadavatele,

2. odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení,

3. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

4. lhůtu pro podání předběžných nabídek,

5. způsob podání předběžných nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány,

6. kritéria hodnocení nabídek včetně jejich vah nebo jiného matematického vztahu mezi nimi, popřípadě pořadí kritérií hodnocení podle jejich významu, není-li zadavatel objektivně schopen váhy nebo jiný matematický vztah mezi kritérii stanovit.

E. Výzva k účasti v soutěžním dialogu dle § 68 odst. 4 musí obsahovat alespoň

1. identifikační údaje zadavatele,

2. odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení,

3. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

4. údaje o průběhu dialogu včetně data zahájení dialogu a jazyku, v němž bude dialog veden,

5. kritéria hodnocení nabídek včetně jejich vah nebo jiného matematického vztahu mezi nimi, popřípadě pořadí kritérií hodnocení podle jejich významu, není-li zadavatel objektivně schopen váhy nebo jiný matematický vztah mezi kritérii stanovit.

F. Výzva k podání nabídek v dynamickém nákupním systému podle § 141 odst. 1 musí obsahovat alespoň

1. identifikační údaje zadavatele,

2. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

3. lhůtu pro podání nabídek,

4. způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány,

5. pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115.


Ke znění celého paragrafu