Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

Přílohy k zákonu

Filtrovat obsah:

Příloha č. 2

Seznam služeb pro účely § 29 odst. 1 písm. n)

Kategorie

Popis Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému

1.

Požární ochrana a záchranné služby 75250000-3

2.

Požární ochrana 75251000-0

3.

Hašení požárů 75251100-1

4.

Prevence požárů 75251110-4

5.

Hašení lesních požárů 75251120-7

6.

Záchranné služby 75252000-7

7.

Civilní obrana 75222000-8

8.

Služby v oblasti jaderných materiálů 98113100-9

9.

Sanitní služby 85143000-3

Kategorie č. 9 nezahrnuje služby sanitní přepravy pacientů.

Seznam služeb ve výzkumu a vývoji pro účely § 29 odst. 1 písm. r)

Kategorie Popis Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému

1.

Výzkum a vývoj a související služby 73000000-2

2.

Výzkum a experimentální vývoj 73100000-3

3.

Výzkum 73110000-6

4.

Laboratorní výzkum 73111000-3

5.

Námořní výzkum 73111000-0

6.

Experimentální vývoj 73120000-9

7.

Návrh a realizace výzkumu a vývoje 73300000-5

8.

Předběžná studie proveditelnosti a technologická demonstrace 73420000-2

9.

Testy a hodnocení 73430000-5

 

Seznam finančních služeb pro účely § 29 odst. 2 písm. b)

Popis

Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému

Bankovnictví a investiční služby

66100000-1 

Bankovnictví

66110000-4 

Služby centrální banky

66111000-1 

Vkladové služby

66112000-8 

Poskytování úvěrů

66113000-5 

Poskytování mikrokreditů

66113100-6 

Finanční leasing

66114000-2 

Služby mezinárodního platebního styku

66115000-9 

Investiční bankovnictví a související služby

66120000-7 

Fúze a akvizice

66121000-4 

Financování podniků a rizikové investice

66122000-1 

Zprostředkovatelství a související cenné papíry a komodity

66130000-0 

Obchodování s cennými papíry

66131000-7 

Důchodové investice

66131100-8 

Obchodování s komoditami

66132000-4 

Zpracovatelské a zúčtovací služby

66133000-1 

Správa portfolia

66140000-3 

Řízení penzijních fondů

66141000-0 

Správa finančních trhů

66150000-6 

Provozní služby finančního trhu

66151000-3 

Služby poskytované drobným zákazníkům elektronického obchodu

66151100-4 

Regulační služby finančního trhu

66152000-0 

Správa majetku a úschova cenných papírů

66160000-9 

Správa majetku

66161000-6 

Úschova cenných papírů

66162000-3 

Finanční poradenství, zpracování finančních transakcí a služby zúčtovacího střediska

66170000-2 

Finanční poradenství

66171000-9 

Zpracování finančních transakcí a služby zúčtovacího střediska

66172000-6 

Devizové služby

66180000-5 

Zprostředkování půjček

66190000-8 

Pojištění a důchodové zabezpečení

66500000-5 

Pojištění

66510000-8 

Životní pojištění

66511000-5 

Úrazové a nemocenské pojištění

66512000-2 

Úrazové pojištění

66512100-3 

Nemocenské pojištění

66512200-4 

Dobrovolné nemocenské pojištění

66512210-7 

Zdravotní pojištění

66512220-0 

Zákonné pojištění a sdružené pojištění

66513000-9 

Pojištění výloh právní ochrany

66513100-0 

Sdružené podnikatelské pojištění

66513200-1 

Pojištění nákladu a pojistné služby vztahující se k dopravě

66514000-6 

Pojištění vztahující se k dopravě

66514100-7 

Pojištění motorových vozidel

66514110-0 

Námořní, letecké a jiné dopravní pojištění

66514120-3 

Železniční pojištění

66514130-6 

Letecké pojištění

66514140-9 

Pojištění plavidel

66514150-2 

Pojištění nákladu

66514200-8 

Pojištění proti poškození nebo ztrátě

66515000-3 

Pojištění pro případ požáru

66515100-4 

Pojištění majetku

66515200-5 

Pojištění proti nepřízni počasí a finanční ztrátě

66515300-6 

Pojištění proti nepřízni počasí

66515400-7 

Pojištění proti finanční ztrátě

66515410-0 

Pojištění proti finanční újmě

66515411-7 

Pojištění odpovědnosti za škodu

66516000-0 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

66516100-1 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla

66516200-2 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla

66516300-3 

Pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu

66516400-4 

Pojištění profesní odpovědnosti

66516500-5 

Pojištění úvěru a zárukové pojištění

66517000-7 

Pojištění úvěru

66517100-8 

Zárukové pojištění

66517200-9 

Pojištění řízení rizik

66517300-0 

Služby zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven

66518000-4 

Služby zprostředkovatelů pojištění

66518100-5 

Služby pojišťoven

66518200-6 

Likvidace pojistných událostí

66518300-7 

Pojištění technických rizik, doplňková pojištění, společná havárie, znalecké posudky o škodě, pojistně technické služby a záchrana pojistné hodnoty

66519000-1 

Pojištění ropných nebo plynových plošin

66519100-2 

Pojištění technických rizik

66519200-3 

Doplňkové pojištění

66519300-4 

Poradenské služby související s pojištěním

66519310-7 

Projednávání společných havárií

66519400-5 

Provádění znaleckých posudků o škodě

66519500-6 

Pojistně technické služby

66519600-7 

Provádění záchrany pojistné hodnoty

66519700-8 

Důchodové zabezpečení

66520000-1 

Individuální důchodové zabezpečení

66521000-8 

Skupinové důchodové zabezpečení

66522000-5 

Poradenské služby související s financováním důchodů

66523000-2 

Správa penzijních fondů

66523100-3 

Řízení rizik, hotovosti a likvidity

66600000-6 

Zajišťovací služby

66700000-7 

Životní zajištění

66710000-0 

Úrazové a nemocenské zajištění

66720000-3  

 


Ke znění celého paragrafu