Po přihlášení Vám bude zobrazen další obsah navázaný ke konkrétním paragrafům zákona (právní věty z rozhodnutí ÚOHS, národních a evropských soudů, úplná znění rozhodnutí ÚOHS, atd.)

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek

 

v Lexikonu VZ

 

dle kategorií


 

v paragrafech:

 

dle nabytí právní moci /
data vydání

od
do

dle vyhlášení VZ

od
do
Rozšířené hledání

Přílohy k zákonu

Filtrovat obsah:
Filtruj

Příloha č. 2

Seznam služeb, které není zadavatel v souladu s § 29 písm. n) povinen zadávat podle zákona

Kategorie

Popis Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému

1.

Požární ochrana a záchranné služby 75250000-3

2.

Požární ochrana 75251000-0

3.

Hašení požárů 75251100-1

4.

Prevence požárů 75251110-4

5.

Hašení lesních požárů 75251120-7

6.

Záchranné služby 75252000-7

7.

Civilní obrana 75222000-8

8.

Služby v oblasti jaderných materiálů 98113100-9

9.

Sanitní služby 85143000-3
Kategorie č. 9 nezahrnuje služby sanitní přepravy pacientů.

Seznam činností, které je zadavatel při naplnění § 29 písm. r) povinen zadávat podle zákona

Kategorie Popis Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému

1.

Výzkum a vývoj a související služby 73000000-2

2.

Výzkum a experimentální vývoj 73100000-3

3.

Výzkum 73110000-6

4.

Laboratorní výzkum 73111000-3

5.

Námořní výzkum 73111000-0

6.

Experimentální vývoj 73120000-9

7.

Návrh a realizace výzkumu a vývoje 73300000-5

8.

Předběžná studie proveditelnosti a technologická demonstrace 73420000-2

9.

Testy a hodnocení 73430000-5

Ke znění celého paragrafu

Zákon/Struktura