Mgr. Zuzana Profousová

  • Zuzana je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;

  • Působila na Ministerstvu dopravy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Úřadu vlády;

  • Zabývala se nejprve generální právní praxí, postupně se zaměřovala zejména na oblast veřejných zakázek;

  • V letech 2013 až 2016 vedla oddělení veřejných zakázek na Úřadu vlády ČR, byla členkou několika expertních skupin a věnovala se také lektorské činnosti;

  • V MT Legal se Zuzana zaměřuje zejména veřejné investování, zadávání veřejných zakázek a koncesí, ICT právo, závazkové právo a svobodný přístup k informacím;

  • Ve svém volném čase cestuje, šije a sbírá staré hrníčky;

  • Hovoří anglicky a pasivně německy.