Mgr. Jan Surý

  • Jan je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;

  • Po ukončení studia působil čtyři roky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci Odboru druhostupňového rozhodování veřejných zakázek – dva roky na pozici referenta, dva roky na pozici vedoucího oddělení;

  • V rámci advokátní kanceláře se Jan zaměřuje zejména na právo veřejného investování;

  • Jan se rovněž věnuje publikační činnosti – je mj. autorem publikace věnující se změnám závazků ze smluv na veřejné zakázky.