Lexikon VZ Vás zve na

Dotované veřejné zakázky - úskalí a odlišnosti nejen při zadávání mimo režim ZZVZ

Datum: 08. 10. 2024 od 9-12 hod. (úterý)
Místo:Online – živý přenos
Přednášející:Mgr. Michaela Machálková, PORTOS, advokátní kancelář s.r.o.

Dotované veřejné zakázky představují významnou podíl v oblasti veřejného zadávání. Při zadávání dotovaných veřejných zakázek je nutná znalost nejen ZZVZ, ale i dotačních pravidel, která nejsou ve všech dotačních programech stejná.

Obsahem semináře

je seznámit žadatele o dotace a příjemce dotací s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, odlišnostmi oproti postupu při zadávání veřejných zakázek v režimu ZZVZ, jakož i možnými postupu zadávání veřejných zakázek dle dotačních pravidel.

Zaměříme se na povinnosti příjemce dotací při výběru dodavatelů, představíme si metodický pokyn MMR pro zadávání zakázek spolufinancovaných z EU fondů a z něj vyplývající postupy při zadávání dotovaných zakázek v programovém období 2021-2027.

Upozorníme rovněž na rizika vyplývající z nedodržení závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek v rámci dotačních programů a na možnosti obrany proti zjištění kontrolních orgánů.

Lektor

Programem Vás provede a na Vaše otázky odpoví:

Mgr. Michaela Machálková, PORTOS, advokátní kancelář s.r.o., specialista na veřejné zakázky

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří se při své práci setkávají se zadáváním veřejných zakázek.
Seminář je vhodný pro zadavatele, dodavatele i osoby zabývající se kontrolou zadávání veřejných zakázek.

Online prostředí

Seminář bude přenášen živě s cílem maximálního uživatelského komfortu. Účastník jej může sledovat z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, tablet nebo mobilní telefon). Pro přihlášení postačí webový prohlížeč.
Jak se připojit - ZDE. S lektory bude moci účastník komunikovat v reálném čase prostřednictvím chatu.

Před zahájením online semináře bude účastníkům zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.
Po ukončení bude všem účastníkům zasláno Osvědčení o absolvování.

Účastnický poplatek činí 2050 Kč bez DPH / osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 2500 Kč bez DPH / osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude vystavena faktura. Následně (několik dní před seminářem) Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání Objednat