Mgr. Tomáš Machurek

  • Zakládající partner MT Legal s.r.o., advokátní kanceláře;

  • Předseda výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ);

  • Spoluautor prvního i druhého vydání rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře;

  • Člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek;

  • Člen Expertní skupiny ministra pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek;

  • Dlouholetý člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi;

  • V rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech a publikuje v odborném tisku.