Mgr. Michaela Machálková

  • Michaela je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;

  • Zkušenosti s právem veřejných zakázek získala na Státním fondu životního prostředí, kde zajišťovala komplexní právní podporu v oblasti zadávání veřejných zakázek mj. i pro žadatele o dotaci z OPŽP. Získané zkušenosti následně zúročila během svého působení v Českém rozhlase;

  • Dále se věnuje veřejné podpoře, ICT, ochraně osobních údajů a správnímu právu;

  • Mezi největší záliby Michaely patří literatura a studium čínštiny;

  • Michaela hovoří anglicky, dorozumí se také španělsky a čínsky.