Aktuality

Změna provozovatele číselníku NIPEZ

(05. 12. 2023)

Od 1. prosince 2023 dochází ke změně provozovatele číselníku NIPEZ. 

Nová kapitola v historii číselníku NIPEZ začíná 1. prosince 2023 s přechodem na nového provozovatele a aktualizací na novou internetovou adresu: https://isvz.nipez.cz/ciselniky/cnipez.

Hlavní změnou je zavedení nadstavbové vrstvy s 21 komoditními kategoriemi, zjednodušující navigaci.

Funkce vyhledávání podle klíčových slov zůstává zachována, a registrovaní uživatelé mohou nyní celý číselník stáhnout ve zvoleném formátu bez omezení.

Aktualizace reflektuje potřeby uživatelů a moderní požadavky na správu veřejných zakázek, s cílem přinést efektivnější a transparentnější procesy pro veřejné instituce a poskytovatele služeb.

Více »

Nadlimitní veřejné zakázky v letech 2024 a 2025

(22. 11. 2023)

Od 1. 1. 2024 se budou měnit limity sloužící k určení nadlimitní veřejné zakázky.

Národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 mil. Kč) a stavební práce (6 mil. Kč) zůstávají nadále beze změny dle aktuální zákonné úpravy.

Přestože na úrovni EU byly limity v eurech navýšeny (nařízení 2023/2495, nařízení 2023/2496, nařízení 2023/2497, nařízení 2023/2510), dochází v ČR k jejich snížení, což je způsobeno silným kurzem koruny, tedy přepočtem z eur (sdělení o odpovídajících hodnotách). Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje navazující novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 Sb.

Více na webu MMR.

Více »

Metodické doporučení k výkladu § 11 a § 12 ZZVZ (vertikální a horizontální spolupráce)

(27. 10. 2023)

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodické doporučení k výkladu § 11 a § 12 ZZVZ (vertikální a horizontální spolupráce) dle aktuální právní úpravy po novele č. 166/2023 Sb., kterou byla upravena definice státu – České republiky jako veřejného zadavatele.

Metodiku naleznete ZDE.

 

Více »

Těšíme se na Vás!

(18. 10. 2023)

 

 

Jsme součástí týmu! 

Proč právě kurz Digitální zakázkářský tým?

Je to jediný certifikovaný kurz svého druhu vzniklý z podnětu a za podpory specialistů na zadávání veřejných zakázek a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, na základě doporučení Evropské komise a ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO.

Program DZT nabízí jedinečnou kombinaci akademického a praktického přístupu a poskytuje nejmodernější znalosti, nástroje a metody pro zadávání veřejných zakázek, včetně ekologického a inovativního zadávání veřejných zakázek šetrného k malým a středním podnikům a probíhá kombinovanou formou – prezenčně i online.

Studijní osnovy byly pečlivě sestaveny tak, aby odrážely všestrannost, která je pro kvalitní zadávání veřejných zakázek nezbytná a vychází z vyhlášeného Public Procurement Excellence programu.

Více informací a registraci najdte ZDE a pozvánku můžete shlednout ZDE.

Více »

Úřad vydal další sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách, tentokrát z oblasti stavebnictví

(03. 10. 2023)

Po souhrnech rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a zdravotnictví vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další sborník rozhodnutí, tentokrát týkajících se stavebních veřejných zakázek.

Cílem sborníku je předložit odborné veřejnosti věcně zajímavá meritorní prvostupňová a druhostupňová rozhodnutí ÚOHS dotýkající se problematiky stavebnictví, která byla vydána v rámci správních řízení zahájených na návrh či z moci úřední v období 01/2021 až 12/2022, a podat čtenáři stručné shrnutí merita projednávané věci v jednotlivých případech, jakož i nastínit některé úvahy prezentované v rámci uvedených rozhodnutí s cílem napomoci dobré zakázkové praxi.

Sborník zahrnuje zakázky na realizaci stavebních prací a souvisejících činností (zejména architektonické, projektové a inženýrské činnosti ve výstavbě včetně dozoru) s výjimkou stavebních prací a souvisejících činností v oblasti dopravy, které byly obsaženy již v předchozím sborníku. Závěry vyjádřené v rozhodnutích zahrnutých do tohoto sborníku mají mnohdy přesah a dopad i na zakázky mimo sféru stavebnictví, v důsledku čehož tak mohou být tyto vyslovené závěry případně aplikovatelné i na postupy zadavatelů v jiných odvětvích.

Sborník rozhodnutí najdete ZDE.

Více »