Aktuality

KRAJSKÝ SOUD ZAMÍTL ŽALOBU ZADAVATELE KRODOS BUS, ÚŘAD DISKRIMINACI PŘESVĚDČIVĚ PROKÁZAL

12.10.2020

Krajský soud v Brně před několika dny zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS a. s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávacího řízení na dodávku meziměstských nízkopodlažních autobusů o délce cca 12 m.
Úřad v roce 2017 uložil zadavateli za porušení zákona pokutu ve výši 500 000 Kč, když podle jeho závěrů zadavatel v hodnocení nabídek nepřiměřeně zvýhodňoval uchazeče, kteří disponovali autorizovaným servisem v sídle zadavatele. Další diskriminace se KRODOS BUS dopustil takovým nastavením technické specifikace motoru poptávaných autobusů, které zvýhodňovalo vítězného dodavatele.

Správní soud nyní potvrdil správnost rozhodnutí ÚOHS. Soud zdůraznil, že zadavatel musí postupovat tak, „aby neznemožnil některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce nepřiměřených dílčích hodnotících kritérií a nepřiměřené váhy těchto kritérií.“ V tomto případě šlo o vzdálenost autorizovaného servisu s váhou 45%, čímž zadavatel zvýhodnil dodavatele se sídlem v jeho areálu. Soud se také zcela ztotožnil se závěry Úřadu ohledně diskriminačně nastavených charakteristik motoru (Euro 5 – SCR; zdvihový objem max. 8 000 ccm; výkon min. 240 kW při 2 050 ot./min; kroutící moment 1 500 Nm a větší v rozsahu 1 120 – 1 550 ot./min.), které nemohl splnit nikdo jiný než vybraný dodavatel. Soud konstatoval, že Úřad nezákonný postup zadavatele přesvědčivě prokázal.

PŘEDSEDA ÚOHS PETR RAFAJ SE ROZHODL REZIGNOVAT

07.10.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj odstoupí k 1. prosinci 2020 ze své funkce. Písemnou rezignaci dnes předal do rukou prezidenta České republiky.
Předseda ÚOHS trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, jímž by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování Úřadu nebo znevážil svou funkci. „Přesto jsme se já a moje rodina stali terčem vykonstruovaných a nepravdivých obvinění, která byla následně publikována v různých médiích. Považuji to za výsledek osobní msty některých zadavatelů, kteří nedokázali přijmout nezávislé rozhodnutí Úřadu,“ řekl předseda Rafaj k situaci, která předcházela jeho rozhodnutí rezignovat. „Nakonec jsem zvolil toto krajní řešení, abych nadále neposkytoval záminku pro útoky proti Úřadu a nedopustil tak další snižování jeho autority a zcela nespravedlivé znevažování práce desítek kvalitních odborníků na soutěžní právo, veřejné zakázky, veřejnou podporu i významnou tržní sílu,“ uvedl své důvody předseda ÚOHS.

Ing. Petr Rafaj působí ve funkci předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od června roku 2009, v roce 2015 byl jmenován na druhé funkční období, které mělo skončit v červnu příštího roku.

MPO POSTUPOVALO V ZAKÁZCE NA PRÁVNÍ SLUŽBY PRO STÁT V SOULADU SE ZÁKONEM

30.09.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad advokátní kanceláře White & Case, s.r.o., proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu týkajícímu se veřejné zakázky Ministerstva průmyslu a obchodu na „právní služby pro stát ve věci uzavření smlouvy mezi státem a společností ČEZ, a.s. a vyjednávání s Evropskou komisí“. Potvrdil tak správnost postupu zadavatele.
Ke splnění kvalifikace v tomto zadávacím řízení bylo třeba předložit reference potvrzující mimo jiné zkušenost s právními službami v oblasti energetiky a zastupování klientů před Evropskou komisí. Vybraný dodavatel prokázal tuto kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (zahraniční advokátní kanceláře). White & Case napadl výběr dodavatele z důvodu pochybností o reálném zapojení zkušených zahraničních právníků do plnění zakázky.

Úřad ve svém prvostupňovém rozhodnutí z 23. 6. 2020 návrh dodavatele White & Case zamítl. Předseda Rafaj neshledal v závěrech prvostupňového rozhodnutí pochybení. Těžiště námitek rozkladu spočívalo v tom, že vybraného dodavatele bylo namístě ze zadávacího řízení vyloučit, neboť poddodavatel nebyl zavázán k dostatečné spolupráci na plnění zakázky, jak vyžaduje zákon. V řízení o rozkladu byla však poddodavatelská smlouva komplexně přezkoumána a bylo shledáno, že obsahuje všechny zákonné náležitosti.

Dle názoru White & Case měl být poddodavatel dle příslušné poddodavatelské smlouvy do plnění zakázky zapojen pouze poskytnutím „strategického poradenství vyšší úrovně“, s čímž měla korespondovat i nízká cena nabídnutá vybraným dodavatelem. To však údajně neodpovídalo požadavkům MPO, které požadovalo intenzivnější zapojení. K tomu předseda Úřadu konstatoval, že i plnění spočívající ve „strategickém poradenství vyšší úrovně“ ze strany zkušených zahraničních právníků zadávacím podmínkám odpovídá. Rizika plynoucí s případné nízké nabídkové ceny pak nese v plném rozsahu zadavatel a Úřad není oprávněn jeho úvahy v tomto směru přezkoumávat.

Opoziční strany možný nástup Mlsny na ÚOHS hodnotí kladně

30.09.2020

Praha - Opoziční strany hodnotí náměstka ministra vnitra Petra Mlsnu jako vhodného kandidáta do čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vyplynulo to z odpovědí zástupců stran na tiskových konferencích před dnešním zasedáním Sněmovny. Politici především kritizují současného šéfa ÚOHS Petra Rafaje. K jeho odvolání prezidenta Miloše Zemana vyzvali premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Zeman se k jejich argumentům nevyjádřil, podle Lidových novin Hrad prosazuje na Rafajovo místo Mlsnu.

Předseda lidovců Marian Jurečka chce situaci v ÚOHS projednat jako mimořádný bod ve Sněmovně. "Jeho (Rafajova) pozice je dlouhé měsíce diskutovaná a neobhajitelná," řekl. Sněmovna by měla podle něj vyzvat Zemana, aby neotálel a Rafaje odvolal. Podle zákona odvolání ÚOHS přísluší prezidentovi na návrh vlády tehdy, pokud nevykonává funkci po dobu delší než šest měsíců, narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce či nezávislost a nestrannost úřadu.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové bude dobře, pokud Rafaj úřad dál nepovede. "Je okolo něj nespočet pochybností a je zapleten do celé řady kauz," uvedl. Právě u ÚOHS je přitom důvěryhodnost klíčová, dodala. Rafaj v poslední době čelí kritice například kvůli tomu, jak úřad postupoval u tendru na nový mýtný systém. Loni v březnu kvůli tomu zasahovala na ÚOHS policie. Adamová chce prosadit, aby do budoucna úřad nevedl jeden člověk, ale kolegium.

Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že Mlsna je zkušený úředník. "Prošel celou řadu nejrůznějších vlád na postu náměstka, je to člověk, který by to jistě zvládl," uvedl. Rafajův možný konec uvítal, protekce a netransparentnost na ÚOHS pod jeho vedením je podle Rakušana "do nebe volající".

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka řekl, že Mlsna je velmi dobrý legislativec a náměstek. "Jako jméno hozené do placu by to bylo dobré," uvedl. Předseda KSČM Vojtěch Filip podotkl, že případným přechodem Mlsny na antimonopolní úřad přijde o výrazného úředníka ministerstvo vnitra a je třeba zaměřit se na výběr jeho nástupce tam.

Mlsna je náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Na starosti má například přípravu voleb. V minulosti působil jako předseda Legislativní rady vlády ČR, ministr bez portfeje či náměstek místopředsedkyně vlády Karolíny Peake (Věci veřejné, později LIDEM).

Zdroj: Ceskenoviny.cz

Nový vzhled a rozšíření funkcí Portálu o veřejných zakázkách

25.08.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 21. srpna 2020 spustilo novou podobu Portálu o veřejných zakázkách, který slouží k informování návštěvníků o problematice zadávání veřejných zakázek. Inovovaný portál má, v souladu s projektem NIPEZ 2.0, ulehčit přístup dodavatelů k trhu veřejných zakázek a přispět k větší informovanosti o veřejných zakázkách.

Nový portál představuje jednotný vstup do „světa veřejných zakázek“ pro dodavatele při zachování různorodosti elektronických nástrojů u zadavatelů.

Zadavatelé najdou na novém portálu služby ve struktuře, na kterou jsou zvyklí. V jednotlivých sekcích tedy uživatelé získají vedle aktualit i kompletní informační přehled o legislativě upravující oblast veřejných zakázek, souvisejících metodikách a stanoviscích, elektronizaci veřejných zakázek, výročních zprávách a statistikách a společném nákupu. Pohodlně se lze přihlásit na školení nebo využít služeb info-fora.

Dodavatelé prostřednictvím vstupu do internetové aplikace Rozcestník zakázek – „ROZZA“ získají přehled o veřejných zakázkách na jednom místě. Zakázky zde uvedené lze vyhledávat podle řady kritérií, ze seznamu veřejných zakázek je možné otevřít detail veřejné zakázky, u každé veřejné zakázky jsou evidovány informace o zveřejněných dokumentech vztahujících se k této zakázce, podporován je princip open dat a je možné mj. i zobrazení souhrnných údajů o množství uložených dat (počet veřejných zadavatelů, počet veřejných zakázek).

Elektronický výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodatelů je dostupný ZDARMA zde.

VZHLEDEM K BEZPEČNOSTNÍM ZÁJMŮM STÁTU ÚŘAD NEULOŽIL ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY NA ARMÁDNÍ VRTULNÍKY

25.08.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím nevyhověl návrhu italské společnosti Leonardo S. p. A. na uložení zákazu plnění smlouvy na dodávku víceúčelových vrtulníků, kterou uzavřelo Ministerstvo obrany České republiky s vládou Spojených států amerických. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.
Úřad v rámci správního řízení zjistil, že Ministerstvo obrany při uzavírání smlouvy postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, když smlouvu uzavřelo, aniž by předtím vyřídilo námitky podané společností Leonardo. Zadavatel obdržel uvedené námitky 20. 11. 2019 a hned následující den uzavřel smlouvu, přičemž o námitkách rozhodl až 5. 12. 2019. Zákon v tomto případě předpokládá uložení zákazu plnění smlouvy, jestliže je podán příslušný návrh.

V uvedeném případě však bylo zjištěno, že uložení zákazu plnění smlouvy by znamenalo ohrožení existence širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů státu. Z tohoto důvodu tedy Úřad k uložení zákazu nepřistoupil a návrh zamítl. Zadavateli však může být vzhledem k závažnosti jednání a hodnotě zakázky uložena citelná pokuta.

VEŘEJNÁ KONZULTACE EK K PROBLEMATICE SUBVENCÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ A JEJICH DOPADŮ NA JEDNOTNÝ TRH

25.06.2020

Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice veřejnou konzultaci a žádá zúčastněné strany, aby se k možnostem uvedeným v Bílé knize vyjádřily. Konzultace bude probíhat do 23. září 2020.

Zásadní roli při zajišťování spravedlivých podmínek na jednotném trhu hrají v EU pravidla hospodářské soutěže, nástroje na ochranu obchodu a pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Subvence poskytované členskými státy proto vždy podléhaly pravidlům EU pro státní podporu. Tomuto dohledu však unikají subvence, které společnostem působícím v EU poskytují vlády nečlenských států, což může mít negativní dopad na hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Podle Komise se objevuje stále více případů, kdy se zdá, že zahraniční subvence zjevně napomohly k akvizici společností z EU, ovlivnily investiční rozhodnutí, tržní operace nebo cenovou politiku příjemců případně ovlivnily podávání nabídek ve veřejných zadávacích řízeních v neprospěch „nedotovaných“ společností.

Více ZDE.

NOVÝ METODICKÝ POKYN ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA DODÁVKU BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ

25.06.2020

Nový Metodický pokyn Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm pro zadávání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií naleznete ZDE.

VLÁDA VZALA NA VĚDOMÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU O STAVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2019

23.06.2020

Vláda České republiky na svém jednání dne 15. června 2020 vzala na vědomí materiál „Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2019“.

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2019 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení a průměrné počty nabídek atd.).

Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ.
V roce 2019 došlo ve srovnání s rokem 2018 k nárůstu celkového trhu veřejných zakázek o 33 mld. Kč na 666 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména dobrou makroekonomickou situací v zemi i zvýšenou investiční aktivitou.

Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2019 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete ZDE.

POZVÁNKA NA WORKSHOP LEXIKONU VZ

02.03.2020

Zveme Vás na workshop Lexikonu VZ na téma:

Jaká rozhodnutí z poslední doby posunula výkladovou či aplikační praxi při zadávání VZ? 
Aneb porovnejte svou dosavadní praxi s pohledem ÚOHS a soudů.

úterý 16. června 2020 od 8:30 do 14:30 hod.
The Icon Hotel  & Lounge, V Jámě 1263/6, 111 21 Praha

Přednášející: Mgr. Michaela Machálková a Mgr. Zuzana Profousová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Tomáš Machurek, předseda Asociace pro veřejné zakázky, partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Více informací a registrační formulář najdete ZDE.
Zvýhodněný vstup pro držitele licence Lexikonu VZ a členy AVZ.

Požadavky nařízení Vlády ČR budou zajištěny.

ROZKLAD ZADAVATELŮ VE VĚCI VMO ŽABOVŘESKÁ BYL ZAMÍTNUT

20.05.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl na doporučení rozkladové komise rozklad zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutárního města Brna proti prvostupňovému rozhodnutí, jímž bylo zrušeno zadávací řízení „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II“. Zrušení uvedeného zadávacího řízení tedy nabylo právní moci.
Předseda ÚOHS ve svém rozhodnutí uvedl, že na základě judikatury Nejvyššího správního soudu je navrhovatel aktivně legitimován k podání návrhu na ÚOHS. Z této judikatury vyplývá, že přístup k přezkumnému řízení má být co nejširší a postačí, když existuje alespoň potenciální schopnost navrhovatele poskytnout zadavateli jím poptávané plnění. Navrhovatel pak disponoval potřebnými živnostenskými oprávněními pro realizaci předmětu veřejné zakázky a případné nedostatky v požadované kvalifikaci by mohl kompenzovat realizací veřejné zakázky ve sdružení nebo prostřednictvím subdodavatele.

Předseda Úřadu dále potvrdil, že zadavatelé stanovili zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zásadou přiměřenosti. Požadovali totiž předložení platného dokladu o oprávnění k podnikání v předmětu činnosti „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, ačkoliv dodavatelé museli předložit rovněž oprávnění k podnikání v předmětu činnosti „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, které však samo o sobě možnost podnikat v oboru „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ v souvislosti s realizací stavby umožňuje. Je totiž mnohem širší a opravňuje i k výkonu činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné. Uvedený výklad je navíc jediný logický, neboť realizace stavby zahrnuje velké množství dílčích řemeslných živností a požadavek, aby dodavatel disponoval i všemi živnostenskými oprávněními pro tyto dílčí živnosti by byl nepřiměřený. Takový výklad vyplývá i ze stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, které si Úřad v tomto případě vyžádal. Fakticky pak zadavatel potvrdil, že „širší“ živnost konzumuje živnost dílčí, když po podání návrhu k ÚOHS uvedl, že by uznal doložená oprávnění dodavatelů k předmětu podnikání, která dle jejich obsahu budou shodná s požadovanými oprávněními. Do té doby však zadavatel vyžadoval všechna oprávnění současně.

VLÁDA VZALA NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O PLNĚNÍ STRATEGIE ELEKTRONIZACE VZ ZA ROK 2019

19.05.2020

Vláda České republiky na svém jednání dne 11. května 2020 vzala na vědomí materiál Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2019. V bodě III. 2b) usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN) vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2019 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2019 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí čtvrtého roku realizace opatření Strategie elektronizace.
Materiál nemá dopad na podnikatelské prostředí.

Zprávu o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2019 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete ZDE.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚOHS ZA ROK 2019

13.05.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019.
Ve výroční zprávě naleznete ucelený přehled statistických údajů a významných případů vedených Úřadem v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, kontroly zneužití významné tržní síly a monitoringu a poradneství ve věcech veřejné podpory. Zpráva obsahuje rovněž četné informace o přípravě a vývoji legislativy spadající do gesce ÚOHS, o mezinárodní spolupráci a informační a vzdělávací činnosti.

Více ZDE

Tiskové oddělení ÚOHS
2
0/045

ÚŘAD ULOŽIL POKUTU 18 MILIONŮ KORUN ZA NEZÁKONNÉ PLNĚNÍ SMLUV NA NÁKUP AUTOBUSŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

05.05.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím uložil pokutu ve výši 18 milionů korun Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizací, za přestupky, kterých se dopustila při uzavírání dvou rámcových dohod a navazujících pěti kupních smluv na linkové autobusy délky 10,5 m a 12 m s dodavateli ZLINER s. r. o. a Scania Czech Republic s. r. o. Rozhodnutí není pravomocné a je možno proti němu podat rozklad.

Více ZDE

ROZCESTNÍK ÚOHS KE KORONAVIROVÉ KRIZI

06.04.2020

Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na každého jednotlivého soutěžitele.
Protiepidemická opatření se rovněž různým způsobem projevují ve všech oblastech, na které dohlíží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tedy jak v ochraně hospodářské soutěže a poskytování veřejných podpor, tak v dozoru nad veřejnými zakázkami.

Úřad proto vydal pro dotčené oblasti určitá doporučení a současně musel upravit v některých ohledech svůj běžný provoz. Přehled vydaných doporučení a opatření naleznete níže na této stránce. Případné konkrétní dotazy týkající se ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor či zadávání veřejných zakázek a související s probíhající krizí můžete zasílat na e-mailovou adresu:  posta@uohs.cz 

Více ZDE

DOPORUČENÍ K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK V DOBĚ KORONAVIROVÉ NÁKAZY

30.04.2020

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK V DOBĚ KORONAVIROVÉ NÁKAZY

Více ZDE

STANOVISKO ÚOHS K MOŽNÝM ZMĚNÁM ZÁVAZKŮ SMLUV V DOBĚ KORONAVIROVÉ NÁKAZY

09.04.2020

V souvislosti s koronavirovou nákazou se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v posledních dnech obracejí zadavatelé s dotazy jak řešit některé problémy týkající se smluv uzavřených na veřejné zakázky. Těmto zadavatelům je určeno toto stanovisko ÚOHS, které se týká některých vybraných aspektů případných změn závazků ze smlouvy.
Odpověď na to, kdy zadavatel může změnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku bez provedení nového zadávacího řízení, podává § 222 ZZVZ. Jedná se o ustanovení zákona, jehož závaznost pochopitelně není opatřeními vlády v boji proti šíření nového typu koronaviru (včetně vyhlášení nouzového stavu pro celé území státu) dotčena.

Více ZDE

NOVÁ METODIKA ZADÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

02.04.2020

Metodiku zadávání projektových prací pro zadávání zakázek malého rozsahu naleznete ZDE.

PROCES NAVAZOVÁNÍ FORMULÁŘŮ F03 A F06 DLE NOVÝCH PRAVIDEL STANOVENÝCH ÚŘADEM PRO ÚŘEDNÍ TISKY EU – TED

02.04.2020

V souvislosti se změnami validačních pravidel na straně Úřadu pro úřední tisky EU – TED, dochází v těchto dnech k souvisejícím změnám na straně Věstníku veřejných zakázek tak, aby byl zachován bezproblémový proces uveřejňování jak na národní, tak evropské úrovni. Tyto změny se týkají způsobu navazování jednotlivých uveřejňovaných formulářů v rámci jedné veřejné zakázky.

Tato úprava pravidel se týká POUZE formulářů sady „F“.

ZMĚNY V NAHLÍŽENÍ DO SPRÁVNÍHO SPISU V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

27.03.2020

Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 vládou České republiky vyhlášen stav nouze a přijata řada opatření, jejichž cílem je zamezit šíření onemocnění, přistoupil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z preventivních důvodů k dočasným změnám v nahlížení do spisu.
Účelem zavedeného opatření je omezit po dobu trvání stavu nouze přímý kontakt účastníků řízení a jejich zástupců se zaměstnanci Úřadu a oboustranně tak minimalizovat případné riziko přenosu nákazy. Úřad je současně přesvědčen, že opatření, která z důvodu ochrany života a zdraví, zavedl, nemohou zkrátit procesní práva účastníků řízení v míře, která by mohla způsobit nezákonnost vydaného rozhodnutí.

Více ZDE 

DOPORUČENÍ K MOŽNOSTI PRODLUŽOVÁNÍ LHŮT PRO PODÁNÍ NABÍDEK A MOŽNOSTI PRODLOUŽIT ZMĚNU ZÁVAZKU VE STAVU NOUZE

26.03.2020

Stav nouze vyhlášený podle úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro celé území státu (dále jen nouzový stav) může zadavatelům provádějícím zadávací řízení způsobit řadu komplikací a problémů. Ty lze rozdělit na tři oblasti.

Prodlužování lhůt pro podání nabídek
Zadavatel nemusí automaticky prodlužovat lhůtu pro podání nabídek pouze z obecného důvodu, že byl vyhlášen nouzový stav – samotné vyhlášení nouzového stavu nemusí mít nijaký dopad na zadávací řízení jako takové. Je však možné, aby zadavatel zvážil u každého konkrétního zadávacího řízení všechny okolnosti, které vyhlášením nouzového stavu vzniknou a mají případný dopad na konkrétní zadávací řízení. Pokud by nouzový stav mohl mít dopad na zpracování nabídek dodavatelů (např. administrativní pracovníci dodavatelů mohou být v karanténě, některá část/oblast hospodářství by byla výrazně omezena personálně, technickou nebo výrobní kapacitou), případně by i na straně zadavatele došlo k situaci, že by po podání nabídek s ohledem na vnitřní situaci zadavatele (opět – administrativní pracovníci, kteří mají přístup do elektronického nástroje zadavatele jsou v karanténě a zároveň zadavatel ví, že nebude schopen v krátkém budoucím čase otevřít obálky, posoudit a vyhodnotit nabídky) nebyl schopen pokračovat v zadávacím řízení, tak potom zadavatel může (nemusí – zákon nestanoví termín pro otevírání nabídek) zvážit prodloužení lhůty pro podání nabídek na takovou lhůtu, která bude vzhledem k okolnostem odpovídající. Primárně však platí, že obecně již původní lhůta pro podání nabídek musela být dostatečná a přiměřená pro zpracování a podání nabídek, samotné vyhlášení nouzového stavu není důvodem pro automatické prodlužování lhůt pro podání nabídek a případné prodloužení lhůt pro podání nabídek je na zvážení zadavatele s ohledem na konkrétní okolnosti zadávacího řízení.

ZÁPORNÁ NABÍDKOVÁ CENA JE V ZAKÁZKÁCH NA ZAJIŠŤOVÁNÍ LETENEK A JÍZDENEK PŘÍPUSTNÁ

24.03.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad dodavatele FLY UNITED s.r.o. proti postupu Ministerstva financí České republiky v zadávacím řízení na „Zajištění letenek, ubytování a jízdenek“. Ministerstvo postupovalo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Důvodem návrhu v daném případě bylo předložení záporné nabídkové ceny vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel měl v případě této zakázky povinnost zajistit poptávané služby (letenky, jízdenky a ubytování) za cenu poskytovanou koncovým poskytovatelem služby, přičemž ve své nabídce jako poplatek za zprostředkování těchto služeb uvedl zápornou cenu – 2 Kč. Umožnil mu to specifický charakter daného trhu, který funguje obdobně jako u zprostředkování pojistných či finančních služeb, kdy zprostředkovatel je odměňován zpravidla nikoliv od zákazníka, ale od poskytovatele služeb.

Podle předsedy ÚOHS zadavatel v daném případě vymezil v zadávacích podmínkách postup pro hodnocení nabídek jasně a srozumitelně (a tak i transparentně) a jeho hodnotící komise tento postup následovala a své dílčí kroky řádným způsobem zdokumentovala. Podání „záporné“ nabídkové ceny bylo v tomto případě shledáno jako přípustné zejména s ohledem na obchodní model, který je na relevantním trhu používaný. Nadále nepochybně jde o „nezvyklý“ jev, nicméně nejde o jev, který by byl obecně nepřípustný.

ZA NOUZOVÉHO STAVU LZE NAKUPOVAT ROUŠKY, RESPIRÁTORY A DEZINFEKCI I BEZ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

23.03.2020

V situaci, kdy jsou výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 ve zvýšené míře ohroženy životy a zdraví osob nacházejících se na území ČR a kdy byl z tohoto důvodu vládou České republiky vyhlášen podle úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro celé území státu nouzový stav, jistě mnoho zadavatelů řeší otázku, v jakém režimu nakupovat komodity nezbytné pro zvládání tohoto nebezpečí – zejm. dodávky typu roušek, respirátorů, dezinfekce apod.
Lze předpokládat, že klíčovým požadavkem – v situaci, kdy je výše uvedených komodit nedostatek – je, aby se jednalo o nákupy rychlé. Je proto možno říci, že jsou dány důvody pro využití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 ZZVZ, podle kterého může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

V této souvislosti však nelze zapomínat na to, že i takové jednací řízení bez uveřejnění má určitý (byť třeba i minimální) formální rámec. Např. i pro „podlimitní“ JŘBU se jistě uplatní pravidlo § 73 odst. 1 ZZVZ, tj. povinnost požadovat prokázání základní způsobilosti, dále pak i pravidlo o doložení skutečného majitele. I tento formální rámec může za současné situace (kdy je např. třeba „shánět“ plnění na zahraničních trzích systémem „kdo dřív přijde, ten dřív bere“) znamenat překážku pro úspěšný nákup.

V úvahu pak připadají dvě výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, a to výjimky upravené v § 29 písm. a), resp. c) ZZVZ.

Jedná se o situace, kdy by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů České republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo, resp. kdy jde o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo.

Více ZDE.

NÁVRHY NA REORGANIZACI DOZORU NAD VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI BY MOHLY VÉST K OCHROMENÍ VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

05.03.2020

Nevládní organizace představily své plány na reorganizaci dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Chtějí jej buďto oddělit od ÚOHS do samostatného kolektivního úřadu, nebo alespoň tuto oblast vyjmout z pravomoci předsedy a svěřit kolektivnímu orgánu – radě, která by však působila v rámci ÚOHS. Důvodem těchto snah jsou neprokázaná, avšak hojně medializovaná podezření a údajně přílišná koncentrace pravomocí v rukou předsedy ÚOHS a s tím související systémová selhání v dozoru nad zakázkami. Úřad se rovněž ohrazuje proti nepodložené kritice týkající se efektivnosti jeho práce, což je v rozporu s výsledky shrnutými ve výročních zprávách a na webu Úřadu.

Více ZDE.

PŘEDSEDA ÚOHS POTVRDIL POSTUP MINISTERSTVA DOPRAVY ZABRAŇUJÍCÍ TZV. VENDOR LOCK-IN

19.02.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení „Personální informační systém resortu Ministerstva dopravy.“

Již v prvostupňovém rozhodnutí z listopadu 2019 Úřad zdůraznil, že povinností zadavatele je nastavit takové zadávací podmínky veřejné zakázky, které umožní zadání následné veřejné zakázky v rámci otevřené soutěže, a předcházet tak tzv. vendor lock-in efektu, tedy vytvoření stavu závislosti na prvotním dodavateli. Pro zdárnou realizaci takového záměru je nezbytné, aby zadavatel disponoval oprávněním k výkonu majetkových práv autorských k předmětnému programu. Přestože takto nastavené podmínky do jisté míry omezují množinu možných dodavatelů, lze takové omezení podle Úřadu akceptovat, neboť zajišťuje zadavateli širší soutěž o navazující zakázky v budoucnu.

Předseda Úřadu v rozhodnutí o rozkladu nepřisvědčil námitkám společnosti Vema, a.s. ohledně toho, že získání zdrojových kódů počítačového programu a práva do programu zasahovat ještě neznamená, že jiný dodavatel bude vzhledem ke složitosti technického řešení schopen navazující zakázku splnit. Přístup ke zdrojovým kódům a právo do softwaru zasahovat je totiž elementárním předpokladem k tomu, aby úpravu, rozvoj či zásah do počítačového programu bylo vůbec možno s pomocí nově vybraného dodavatele uskutečnit. Výhrada předání zdrojových kódů nepochybně vede k odstranění hlavní a pravidelné příčiny vendor lock-in efektu, a je tedy výhradou legitimní a přiměřenou.

Důvodem případné neúčasti navrhovatele v přezkoumávaném  zadávacím řízení není údajné diskriminační nastavení zadávacích podmínek či bezdůvodné omezení konkurenčního prostředí, nýbrž rozhodnutí navrhovatele odůvodněné jeho obchodní strategií neposkytovat zdrojové kódy. To však nezákonnost zadávacích podmínek nezpůsobuje. Zadavatelé naopak musí pečovat o zajištění soutěžního prostředí o navazující zakázky v budoucnu. Podnikatelské prostředí se tomu musí přizpůsobit a začít nabízet software za takových podmínek, které efekt vendor lock-in působit nebudou.

DISKUZE O REFORMĚ PŘEZKUMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK BY MĚLA BÝT VEDENA ODBORNÍKY

06.02.2020

Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení je údajně přezkum prováděný ze strany ÚOHS neefektivní, náchylný k systémové korupci a podobný systém dozoru funguje pouze v Bulharsku.
Jedná se o další důkaz, že diskuze o případné reformě přezkumu VZ je vedena především na základě emocí a osobních antipatií představitelů neziskových sdružení vůči vedení ÚOHS. Nepadají v ní věcné argumenty, volání po systémové změně je motivováno neprokázanými podezřeními a spekulacemi o údajné korupci ve vedení ÚOHS.

NEWSLETTER VZ

04.02.2020

Objednejte si zasílání týdenních přehledů právních vět z aktuálních rozhodnutí do Vašeho e-mailu!
Newsletter VZ obsahuje přehled aktuálních rozhodnutí a zejména seznam nově přidaných právních vět z nedávných rozhodnutí, přiřazených přímo k paragrafům ZZVZ.

Průběžné sledování týdenního newsletteru je rychlou a efektivní formou odborného vzdělávání v oblasti aktuální rozhodovací praxe ve VZ. http://www.lexikonvz.cz/registrace/

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ZAPSANÉ V SKD

29.01.2020

Upozorňujeme Vás, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, každý rok nám písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31.3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d) (potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků - nikoli stav os. účtu, potvrzení SSZ a čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven). Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.

V roce 2020 musí být kompletní oznámení podané v listinné podobě zaevidováno podatelnou MMR v úterý 31.3.2020 a  oznámení podané v elektronické podobě musí být zaevidováno v podatelně MMR ve stejném termínu.

CPV KÓD - OD 15. 1. 2020 NOVÉ PRAVIDLO

27.01.2020

Od 15.1.2020 dochází k významné změně validačních pravidel na straně TEDu, což ovlivní i validační pravidla ve VVZ. Změna spočívá v tom, že hlavní CPV kód musí NOVĚ odpovídat předmětu veřejné zakázky, a to dle následujícího pravidla: 

dodávky – CPV kód od 0 do 44 a 48
stavební práce – CPV kód 45
služby – CPV kód od 49 do 98

Nerespektování tohoto pravidla způsobí, že TED formulář odmítne jako chybný, což  by znamenalo nemožnost uveřejnění formuláře v TEDu, proto bude na straně VVZ upravena validace tak, že nebude možné uveřejnit formulář, pokud nebudou CPV kódy odpovídat NOVÝM pravidlům. Tato změna se týká pouze evropských formulářů, tedy formulářů řady „F“.

PŘEDSEDA ÚOHS PRAVOMOCNĚ ZAMÍTL NÁVRH PROTI ZAKÁZCE NA MÝTNÉHO AUDITORA

27.01.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 24. ledna 2020 zamítl rozklad společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. a definitivně tak nevyhověl jejímu návrhu směřujícímu proti veřejné zakázce Ředitelství silnic a dálnic ČR na služby supervizora elektronického mýtného.
Pravomocně tak bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad zamítl námitky navrhovatele týkající se nastavení hodnotících kritérií, kdy zadavatel hodnotil rozdílně zkušenosti s realizací zakázky, jejímž předmětem byly průběžně poskytované služby kontroly a vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů provozu otevřeného mýtného systému, a zkušenosti s realizací zakázky, jejímž předmětem bylo řízení provozu otevřeného mýtného systému.

Podle závěrů Úřadu byly důvody, kterými zadavatel obhajoval pravidla pro hodnocení, dostatečně racionální, logické a přiměřené s ohledem na charakter veřejné zakázky a oprávněné potřeby zadavatele.

ŘEDITEL TRANSPARENCY INTERNATIONAL JE NEOBJEKTIVNÍ, ÚOHS FUNGUJE EFEKTIVNĚ

27.01.2020

Ředitel Transparency International David Ondráčka v rozhovoru pro deník Právo (24. 1. 2020, s. 1 a 3) ostře kritizoval fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i jeho vedení. Prohlášení ředitele Transparency International jsou motivována zejména tím, že Úřad nejde tomuto neziskovému sdružení tzv. na ruku a rozhoduje nezávisle a v souladu s platnými zákony.

Úřad vydává svá rozhodnutí v zákonných lhůtách, jeho rozhodovací činnost je konzistentní a případné odchylky jsou vždy řádně zdůvodněny. S výsledky činnosti Úřadu se může veřejnost kdykoliv seznámit ve výroční zprávě a ve sbírkách rozhodnutí, které jsou volně přístupné na internetu. Představitelé Úřadu jsou rovněž kdykoliv připraveni (a rovněž k tomu reálně dochází) objasnit jakékoliv vydané rozhodnutí i obhájit každou korunu, která byla na provoz úřadu vydána ze státního rozpočtu, jak před oběma komorami Parlamentu České republiky, tak i ve Vládě ČR, pokud by si to tyto ústavní orgány vyžádaly.

Rozhodnutí Úřadu samozřejmě přezkoumávají správní soudy, přičemž řada jiných státních orgánů by byla ráda, pokud by dosahovala při obhajobě svých rozhodnutí obdobné úspěšnosti, jakou má v těchto sporech ÚOHS. Navíc v podstatě 98 % rozhodnutí Úřadu není nijak zpochybněno, nebo v přezkumu obstojí.

Tiskové oddělení ÚOHS

VARNSDORF NEPODAL ROZKLAD, POKUTA ZA RADARY JE PRAVOMOCNÁ

09.01.2020

Město Varnsdorf nepodalo rozklad proti pokutě ve výši 650 000 Kč, kterou mu za pochybení při uzavírání smluv na pronájem radarů svým prvostupňovým rozhodnutím ze závěru loňského roku uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí již tedy nabylo právní moci.
Město Varnsdorf opakovaně porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, když chybovalo ve veřejných zakázkách „Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků“. V prvním případě zadavatel v důsledku nesprávně stanovené předpokládané hodnoty zadal nadlimitní veřejnou zakázku jako veřejnou zakázku malého rozsahu. V následné veřejné zakázce pak postupoval v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by prokázal splnění podmínek pro jeho použití. V případě obou veřejných zakázek zadavatel uzavřel smlouvu o nájmu měřicích zařízení s dodavatelem Water Solar Technology Ltd.

V současné době Úřad vede ještě další správní řízení, které se týká v pořadí již třetí smlouvy na nájem radarů ve Varnsdorfu.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/002/VZ001 – S0148, 0149/2019

PF 2020

19.12.2019

NSS ROZHODL I DRUHOU ČÁST MÝTNÉ KAUZY VE PROSPĚCH ÚOHS, ROZHODNUTÍ O ZÁKAZU PLNĚNÍ SE BUDE RUŠIT

05.12.2019

Nejvyšší správní soud dnes zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy na systém elektronického mýtného.


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nejprve v dané věci vydal rozhodnutí, kterým zamítl návrh na zákaz plnění. Krajský soud nicméně toto rozhodnutí zrušil, když uvedl, že smlouva byla uzavřena v rozporu s předběžným opatřením. Úřad na základě tohoto právního názoru musel vydat opakované rozhodnutí, v němž nepravomocně uložil Ministerstvu dopravy zákaz plnění smlouvy s ročním odkladem.

Dnešní rozsudek Nejvyššího správního soudu potvrdil správnost právního názoru ÚOHS, podle kterého předběžné opatření zaniklo, když se zadavatel vzdal práva na podání rozkladu. Původní rozhodnutí ÚOHS, v němž byl návrh na zákaz plnění smlouvy zamítnut, již nadále není zrušeno a Úřad se bude muset opět vypořádat s existencí dvou rozhodnutí v téže věci.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/100

Změna finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek

29.11.2019

ZDE můžete stáhnout tabulku ve formátu PDF

Nové články v sekci Knihovna

08.11.2019

V sekci Knihovna jsou uveřejněny nové odborné články z oblasti veřejných zakázek. Vřele doporučujeme.

Odborné setkání - Veřejné setkání 2020

14.11.2019

Lexikon VZ se účastní odborného setkání - Veřejné zakázky 2020, které pořádá Nakladatelství FORUM s.r.o.

Témata: Změny ZZVZ – Vývoj v elektronizaci – Perspektivy dotací

Termín: 20. 11. 2019
Přednáší: Ing. Jan Ségl, Ing. Romana Smetánková, Ph.D., JUDr. Lenka Matochová, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, Mgr. Michaela Machálková
Místo konání: Hotel Olympik, Praha

Zveme vás k účasti na 16. tradičním odborném setkání pod záštitou Veřejných zakázek v praxi. Dozvíte se, co vás čeká v roce 2020 a jakých změn by měl doznat ZZVZ. Zaměříme se také na vývoj NEN, rozcestník ROZZA a další plány v elektronizaci stejně jako na povinné přijímání elektronických faktur od 1. 4. 2020. Komplexní příprava na nový rok v jediném dni!

Více zde

Ústavní soud zrušil poplatek za zpochybnění veřejných zakázek před ÚOHS

13.11.2019

Upozornění na podezřelé zakázky se budou moci k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) opět podávat bezplatně. Ústavní soud (ÚS) totiž dnes 13.11.2019 zrušil povinnost uhradit spolu s každým podnětem poplatek 10 tisíc korun. Soud vyhověl návrhu nevládní organizace Transparency International. 
Poplatek se musel platit od roku 2016.

Ústavní soud, Brno, TZ 129/2019

Více zde 

Pozvánka na tematické setkání

13.11.2019

"Hodnocení kvality v příkladech ze zadávací praxe ", pořádané Asociací pro veřejné zakázky.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 14.00 hodin.
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Záměrem tohoto tematického setkání je zprostředkovat prostřednictvím uvedení konkrétních příkladů zkušenost zadavatelů s hodnocením kvality v rámci zadávacích řízení a podpořit tak trend účelného a efektivního výběru nabídek ve veřejných zakázkách. Budou představeny příklady hodnotících kritérií a způsobů hodnocení z veřejných zakázek na projektové práce, úklidové služby, na dodávku IT a ICT, stavební práce, reklamní služby a jiné.
Problematikou provedou kolegové z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., z MPSV, Mgr. Petr Jelínek z Vysokého učení technického v Brně a Mgr. David Mlíčko z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.

Podrobnosti včetně registračního formuláře naleznete zde.
Od 18.30 hod. bude následovat předvánoční setkání pro členy AVZ a zvané hosty.
Místem konání je THEATRO MUSIC CLUB, Křižíkova 10, Praha 8 - Karlín.

AVZ se s Vámi těší na viděnou!

Krajský soud zamítl žalobu Kapsche, definitivně potvrdil správnost postupu ÚOHS

11.11.2019
Krajský soud v Brně dnes na základě předchozího rozsudku Nejvyššího správního soudu zamítl žalobu společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské ve věci námitek proti postupu zadavatele (Ministerstva dopravy ČR) v zadávacím řízení na systém elektronického mýtného.

Krajský soud nyní potvrdil správnost právního názoru Úřadu, že o návrhu na přezkum postupu zadavatele již nelze rozhodovat v situaci, kdy byla uzavřena smlouva a zadávací řízení tedy skončilo. Za popsané situace již nelze návrhu směřujícímu proti postupu zadavatele vyhovět a případně uložit nápravné opatření, proto zákon o veřejných zakázkách Úřadu přikazuje, aby správní řízení zastavil a námitky obsažené v návrhu věcně neposuzoval.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/092/VZ019

XXXVIII. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR

09.10.2019

Účastníme se konference a celostátního odborného semináře Sdružení tajemníků STMOÚ ČR, který se uskuteční ve dnech 13. – 15. října 2019 ve Frymburku.
Aplikace LeXikon VZ vám může pomoci správně zadat veřejnou zakázku související s rozvojem vašeho města či obce. Vaše dotazy rádi na místě ihned zodpovíme a osobně aplikaci představíme.

 

Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International

03.10.2019

Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího řízení Královéhradeckého kraje na zajištění veřejné linkové dopravy. Odpověď předsedy ÚOHS nyní zveřejňujeme.

Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího řízení Královéhradeckého kraje na zajištění veřejné linkové dopravy. Odpověď předsedy ÚOHS nyní zveřejňujeme.

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na Váš dopis z 23. září 2019 ve věci přezkumu zadávacího řízení Královéhradeckého kraje „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" Vám sice děkuji za to, že práci Úřadu tentokrát chválíte, což je značně neobvyklé, nicméně celkově mám k vyznění dopisu značné výhrady.
Především se dopis na jedné straně formálně týká výše uvedené veřejné zakázky Královéhradeckého kraje, avšak na straně druhé se vlastně problematice, kvůli níž bylo zadávací řízení nepravomocně zrušeno, vůbec nevěnujete; zaměřujete se na zcela jiné okolnosti dané veřejné zakázky a rozebíráte oprávněnost vyloučení jednoho z účastníků zadávacího řízení.
Více zde.

Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok

26.09.2019

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM“ uzavřené mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s., a uložil zákaz plnění této smlouvy. Zákaz je uložen s odkladem 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Více zde.

Předseda úřadu vrátil rozhodnutí ve věci mýtného tendru k novému projednání

09.09.2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dnes vydal rozhodnutí o rozkladu navrhovatele Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 20. 9. 2018 ve věci zadávacího řízení Ministerstva dopravy České republiky na veřejnou zakázku „Systém elektronického mýtného“.

Předseda Úřadu svým rozhodnutím zrušil výrok II napadeného rozhodnutí a v této části vrátil případ k novému projednání do první instance. Rozklad proti výrokům III, IV a VI předseda ÚOHS zamítl a tyto výroky potvrdil.

Ve zrušeném výroku II Úřad v napadeném rozhodnutí zastavil správní řízení v částech týkajících se možného netransparentního postupu při zpřístupnění dokumentace k zakázce, údajně nepravdivým informacím poskytovaným zadavatelem a diskriminačnímu přístupu zadavatele k navrhovateli.

Podle prvostupňového rozhodnutí navrhovatel Kapsch neuvedl, jaká mu byla způsobena újma na právech, což je předpokladem pro přezkum postupu zadavatele ze strany Úřadu. Předseda Úřadu s těmito věcnými závěry souhlasil, nicméně výrok zrušil a prvostupňový orgán zavázal, aby se v dané souvislosti zabýval legitimací navrhovatele k podání návrhu na přezkum.

Předseda ÚOHS o rozkladu rozhodoval meritorně, a to na základě závazného právního názoru Krajského soudu v Brně, přestože zadávací řízení je ukončeno, nelze v něm případně uložit nápravné opatření a podle ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek by mělo být v takových případech správní řízení Úřadem zastaveno.

 

Tiskové oddělení ÚOHS 

 

Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného

19.09.2019
Nejvyšší správní soud včera vydal rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské o zadávacím řízení na systém elektronického mýtného.

Nejvyšší správní soud se zcela přiklonil k dlouhodobému právnímu názoru ÚOHS, že není možno věcně rozhodovat o zadávacím řízení ve chvíli, kdy již byla uzavřena smlouva. NSS doslova říká: „S ohledem na vše výše uvedené tedy nelze konstruovat nad rámec platné právní úpravy a zákonem stanovené pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tedy extra legem, povinnost vést řízení o přezkumu úkonů zadavatele i po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a vydat de facto deklaratorní rozhodnutí o tom, zda došlo ke kvalifikovanému porušení ZZVZ, bez možnosti takové případné pochybení reálně korigovat prostřednictvím nápravných opatření (§ 263 ZZVZ).

V návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu nyní bude muset být zrušeno rozhodnutí Úřadu, které bylo vydáno v dané věci 9. září tohoto roku na základě pokynu Krajského soudu v Brně, neboť v téže věci již existuje vydané pravomocné rozhodnutí.

Rozsudek NSS ukazuje, že Úřad postupoval v dosavadním řízení o zadávacím řízení na systém elektronického mýtného v souladu s právními předpisy a rovněž snaha Úřadu o přerušení správního řízení do doby, než bude rozsudek NSS vydán, byla legitimní.

Rozhodnutí NSS ve věci mýtného systému: http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/0184_3As__1900203S_20190918165857.pdf

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/083/VZ018

 

Konference Města budoucnosti 2019

29.07.2019

Lexikon VZ se účastní konference Města budoucnosti 2019, která se koná 30. září 2019 v Praze. Více informací a registraci účastníků najdete zde https://www.mesta-budoucnosti.cz/.
Aplikace LeXikon VZ vám může pomoci správně zadat veřejnou zakázku související s rozvojem vašeho města či obce.

Navštivte náš stánek a osobně si můžete přijít vyzkoušet, jak aplikace LeXikon VZ funguje a jak Vám může usnadnit práci s Vašimi veřejnými zakázkami. Vaše dotazy rádi na místě ihned zodpovíme.

 

MMR vydalo Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018

10.09.2019

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice obsahuje popis fungování systému prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. průměrný počet získaných nabídek, procento prostředků alokovaných prostřednictvím jednotlivých zadávacích řízení), na jehož základě bude možné vyhodnocovat dopady uskutečněných kroků.

Nejvýznamnějším aspektem posledních několika let je proces elektronizace zadávání veřejných zakázek. Na proces elektronizace je ve zprávě nahlíženo jak z pohledu opatření Evropské unie, která představují zejména připravované směrnice pro zadávací i koncesní řízení, tak z pohledu opatření na národní úrovni směřujících k co největší možné míře evidovatelnosti procesu zadávání veřejných zakázek, a tím posílení jeho transparentnosti a dohledatelnosti dat.

Hlavním cílem této zprávy je zhodnotit současný stav v oblasti veřejných zakázek, identifikovat klíčové oblasti, u kterých existuje prostor pro zlepšení a navrhnout nejvhodnější směr, kudy by se měla, zejména elektronizace veřejných zakázek, ubírat, aby bylo dosaženo nejvyšší možné míry efektivnosti a účinnosti celého procesu veřejných zakázek, a to ne jen v rámci České republiky, ale i v situaci sílícího tlaku Evropské komise na propojení zadávání veřejných zakázek napříč celou EU.

S  každoročně vydávanou výroční zprávou o stavu veřejných zakázek v České republice, tentokrát za rok 2018 se můžete seznámit zde.

Newsletter LeXikon VZ

04.09.2019

Newsletter LeXikon VZ - objednejte si zasílání týdenních přehledů právních vět z aktuálních rozhodnutí do Vašeho e-mailu! 
Newsletter VZ obsahuje přehled aktuálních rozhodnutí a zejména seznam nově přidaných právních vět z nedávných rozhodnutí, přiřazených přímo k paragrafům ZZVZ. Průběžné sledování týdenního newsletteru je rychlou a efektivní formou odborného vzdělávání v oblasti aktuální rozhodovací praxe ve VZ. http://www.lexikonvz.cz/registrace/

„Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek

16.08.2019
Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové veřejné zakázky v podlimitním režimu, kdy zároveň nepostupuje v některém ze zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ve věci žaloby proti rozhodnutí ÚOHS-R0118/2017/VZ-27348/2017/323/LVa, které se týkalo postupu Dopravního podniku hlavního města Prahy, soud potvrdil názor ÚOHS, že byť zadavatel neměl obecnou povinnost zadávat podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v některém ze zadávacích řízení, dopadaly na něj však další povinnosti stanovené zákonem, konkrétně pak i povinnost o dodavatelem uplatněných námitkách rozhodnout zákonem předvídaným způsobem podle § 245 ZZVZ. Byl tedy povinen do 15 dní od doručení námitek odeslat stěžovateli rozhodnutí o námitkách, v němž by uvedl a odůvodnil, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá.

Rozsudek KS Brno 62 Af 90/2017

http://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/rozsudky_VZ/62Af_90_2017-54.pdf  

Rozhodnutí ÚOHS-R0118/2017/VZ-27348/2017/323/Lva

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14977.html

Tiskové oddělení ÚOHS
19/079/VZ015

Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk

14.08.2019
Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další útoky ze strany společnosti Kapsch proti ÚOHS (například Právo, 13. 8., s. 4).

Společnost Kapsch nebyla v tendru na mýtný systém úspěšná a Úřad pro ni byl v podstatě poslední možností, jak to změnit. Kapschi jde o zisk a z prohlášení jeho představitelů je zřejmé, že udělá cokoliv, aby své šance na návrat do lukrativního byznysu oživil. Relativně před nedávnem přitom tatáž společnost nezávislý přístup a profesionalitu Úřadu chválila, z čehož je zřejmé, že jí nikterak nejde o spravedlnost a dodržování zákona, ale pouze o peníze z kapes českých daňových poplatníků.

Situaci ve správním řízení o mýtném značně zkomplikoval nepředpokládaný procesní vývoj. V okamžiku, kdy byla nečekaně podepsána smlouva, již nebylo možno o věci rozhodnout meritorně, což je také příčinou současné nepřehledné situace. Zákon však o těchto situacích hovoří jasně – jestliže je podepsána smlouva, Úřad musí řízení zastavit (§ 257 ZZVZ).

Krajský soud v Brně nyní říká, že Úřad má o návrhu Kapsche věcně rozhodnout (a to do 30 dnů), přičemž se má tvářit, že smlouva „jakoby“ neexistuje. Jinými slovy, soud chce, aby Úřad postupoval přesně opačně, než požaduje zákon. ÚOHS neměl nikdy v minulosti problém postupovat dle rozsudku soudů, ale takto „inovativní postup“ chtěl mít posvěcen i od Nejvyššího správního soudu. Přerušení řízení nicméně bylo Krajským soudem v Brně označeno za nečinnost.

Paradoxně v souběžném řízení o návrhu Kapsche na zákaz plnění smlouvy mezi Ministerstvem dopravy a konsorciem Czechtoll/Skytoll již Úřad podle soudu naopak nemá předstírat, že smlouva neexistuje. V tomto druhém případě má Úřad podle soudu na smlouvu pohlížet jako na uzavřenou a rozhodovat o případném uložení zákazu jejího plnění.

Ani Úřad ani předseda ÚOHS rozsudky soudů nepohrdají, jen je v tomto případě v praxi obtížné se jimi řídit, když jeden rozsudek říká, že smlouva uzavřena je, zatímco druhý, že smlouva uzavřena není.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/077/VZ022

Úřad rozhodne o mýtném tendru dle rozsudku, přestože se domnívá, že zákon to neumožňuje

13.08.2019

 

Krajský soud v Brně svým rozsudkem z pátku 9. srpna 2019 označil procesní přerušení správního řízení ve věci přezkoumání postupu Ministerstva dopravy ČR v zadávacím řízení na systém elektronického mýtného za nečinnost a nařídil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů ve věci rozhodnout.

Úřad tedy nyní bude postupovat dle závěrů Krajského soudu v Brně, přestože lze pochybovat o smyslu takového rozhodování ve chvíli, kdy zadávací řízení již bylo ukončeno a případný nezákonný postup zadavatele nelze nápravným opatřením zhojit.

Zákon o zadávání veřejných zakázek jasně hovoří o nutnosti zastavit správní řízení, pokud zadavatel v jeho průběhu uzavřel smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Květnový rozsudek Krajského soudu v tomto ohledu zákonu neodpovídá. Úřad proto podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, aby byl nesoulad mezi rozsudkem Krajského soudu v Brně a zákonem vyřešen vyšší instancí. Kasační stížnost bude ÚOHS podávat i proti nejnovějšímu rozsudku KS Brno o nečinnosti.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/076/VZ022

Využijte zvýhodněných podmínek při nové registraci

29.07.2019

Při aktivaci plné verze na dobu nejméně 12 měsíců bude pro každý, nově registrovaný účet v období od 1.8.2019 do 31.12.2019 prodlouženo období platnosti účtu o jeden měsíc. Po dobu jednoho měsíce bude nově registrovanému uživateli rovněž zasílán Newsletter Lexikon VZ (přehledy právních vět z aktuálních rozhodnutí a nová rozhodnutí) zcela zdarma.

Příklad: Licence platná od 1. srpna 2019 bude platná do 30. září 2020 za cenu 12 měsíců. Na počátku tohoto období (od 1. srpna 2019) bude uživateli zasílán Newsletter Lexikon VZ po dobu jednoho měsíce zdarma.

K využití akce uvádějte při objednání do poznámky promo kód M19.

Registrujte se ZDE.

 

Soud zamítl žalobu proti rozhodnutí ÚOHS o dodatcích na mýtný systém

05.08.2019
Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci dodatků ke smlouvám na provoz mýtného systému z roku 2017, když zamítl žalobu společnosti Skytoll CZ s.r.o. ÚOHS v minulých dnech obdržel písemné vyhotovení rozsudku z konce června letošního roku.

Úřad ve svém tehdejším rozhodnutí zamítl návrh společnosti Skytoll na uložení zákazu plnění těchto dodatků, neboť dovodil existenci veřejného zájmu, kvůli němuž bylo nutno v plnění smluv pokračovat. Jednalo se zejména o nutnost zajištění udržitelného rozsahu tranzitní dopravy na páteřních komunikacích v návaznosti na ochranu životního prostředí či o veřejný zájem na zachování nepřetržitého výběru mýtného.

Krajský soud nyní správnost rozhodnutí ÚOHS potvrdil, když o části žalobních námitek prohlásil, že nejsou dostatečně konkrétní. Soud odmítl rovněž požadavek žalobce, že Úřad měl zrušit alespoň některá ustanovení smluv, protože toto řešení zákonná úprava neumožňuje.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/071/VZ021

Konference „Veřejné zakázky 2019 – nové výklady a zkušenosti"

29.04.2019

LeXikon VZ je partnerem konference „Veřejné zakázky 2019 – nové výklady a zkušenosti", pořádané Asociací pro veřejné zakázky dne 20. června 2019 v Praze. Více informací najdete na stránkách pořádající asociace ZDE.

Nové odborné články v sekci knihovna

29.04.2019

Vážení uživatelé, v sekci Knihovna jsou uveřejněny nové odborné články z oblasti veřejných zakázek. Vřele doporučujeme.

Stanovisko MMR k podepisování společných nabídek

02.01.2019

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás upozornili na nově vydané stanovisko expertní skupiny MMR k otázce podepisování společných nabídek.

Stanovisko naleznete uveřejněno na Portále o veřejných zakázkách a koncesích zde.

Dne 18.10.2018 nabyl účinnosti § 86 odst. 1 a § 211 odst. 3 zákona

22.10.2018

Dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem pouze elektronicky. Zatímco pro zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, Českou národní banku a centrální zadavatele se nejedná o novinku, neboť  tuto povinnost musejí dodržovat již od 18. dubna 2017. V případě ostatních zadavatelů vznikla tato povinnost až nyní. Dané ustanovení obsahuje také některé výjimky.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 1 zákona nyní  zadavatel za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

MMR vydalo Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017

11.10.2018

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice obsahuje popis fungování systému prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. průměrný počet získaných nabídek, procento prostředků alokovaných prostřednictvím jednotlivých zadávacích řízení), na jehož základě bude možné vyhodnocovat dopady uskutečněných kroků.

Nejvýznamnějším aspektem posledních několika let je proces elektronizace zadávání veřejných zakázek. Na proces elektronizace je ve zprávě nahlíženo jak z pohledu opatření Evropské unie, která představují zejména připravované směrnice pro zadávací i koncesní řízení, tak z pohledu opatření na národní úrovni směřujících k co největší možné míře evidovatelnosti procesu zadávání veřejných zakázek, a tím posílení jeho transparentnosti a dohledatelnosti dat.

Hlavním cílem této zprávy je zhodnotit současný stav v oblasti veřejných zakázek, identifikovat klíčové oblasti, u kterých existuje prostor pro zlepšení a navrhnout nejvhodnější směr, kudy by se měla, zejména elektronizace veřejných zakázek, ubírat, aby bylo dosaženo nejvyšší možné míry efektivnosti a účinnosti celého procesu veřejných zakázek, a to ne jen v rámci České republiky, ale i v situaci sílícího tlaku Evropské komise na propojení zadávání veřejných zakázek napříč celou EU.

S  každoročně vydávanou výroční zprávou o stavu veřejných zakázek v České republice, tentokrát za rok 2017 se můžete seznámit zde.

Rozšíření LeXikonu VZ

05.10.2016

Vážení uživatelé LeXikonu VZ,

s příchodem nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se dojde i ke změně (rozšíření) LeXikon VZ. Díky změně Vám nabídne více možností vyhledávání nových informací a zároveň jsme pro Vás připravili Knihovnu VZ, kde budete moci najít články nejenom k novému zákonu. Změna je plánována na 17.10.2016.

Věříme, že i díky změně produktu, nám zachováte věrnost. 

Kasační stížnost podepsaná předsedou Úřadu nestačí

19.08.2015

Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ve věci IFM GROUP a.s., když sepsána byla zaměstnankyní úřadu s právním vzděláním, ale podepsána a podána byla osobou bez právnického vzdělání, předsedou Úřadu. Úřad byl několikrát vyzván k nápravě, ale kasační stížnost relevantně nedoložil, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání
Jak Nejvyšší správní soud uvedl: „výjimka z povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti  se neuplatní, pokud pověřený zaměstnanec, jenž má předepsané právnické vzdělání, za stěžovatele v řízení nejedná. Za jednání ve smyslu citovaného ustanovení zákona se přitom považuje nejen účast na jednání soudu, ale též písemná podání vůči němu učiněná. Absence úkonů pověřeného zaměstnance má za následek nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písmeno a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.“
Nejvyšší správní soud sice změnil praxi, když neakceptoval podanou a podepsanou kasační stížnost předsedou Úřadu s doložením, že zaměstnanec úřadu má právní vzdělání, tato dosavadní praxe však nebyla zcela v souladu se zákonem. Nejedná se rovněž o exces jednoho senátu, neboť toto usnesení bude zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2015, č. j. 6 As 100/2014-72.

LeXikon VZ byl upraven v souladu se zákonem č. 40/2015 Sb.

16.03.2015
 
Znění zákona uvedené v LeXikonu VZ je již upraveno v souladu se zákonem č. 40/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 6. 3. 2015.
 
Je nutné brát na zřetel, že některé texty přiřazené ke znění zákona nemusí plně korespondovat s tímto zněním zákona.

Novela zákona účinná od 6. 3. 2015

09.03.2015

Dne 6. 3. 2015 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. Tato změna bude co nejdříve promítnuta také do LeXikonu VZ.

Partner konference Asociace pro veřejné zakázky

28.07.2014

Dne 19. 6. 2014 jsme se jako partneři účastnili konference "Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání" Asociace pro veřejné zakázky. Konference se tentokrát uskutečnil na netradičním místě, a to na palubě lodi GolfYacht Prague hotelu na Rohanském ostrově. http://www.asociacevz.cz/aktivity-avz/936-konference-avz

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Koblenz (Německo) dne 11. března 2014 – RegioPost GmbH & Co. KG v. Stadt Landau (Věc C-115/14)

04.07.2014
(Věc C-115/14)
 
Jednací jazyk: němčina
 
Předkládající soud: Oberlandesgericht Koblenz
 
Účastníci původního řízení
Žalobkyně: RegioPost GmbH & Co. KG
Žalovaná: Stadt Landau
Další účastnice: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG
 
Předběžné otázky
 
Má se článek 56 Smlouvy odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ve spojení s čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb1 vykládat v tom smyslu, že je s ním v rozporu vnitrostátní úprava, která přikazuje veřejnému zadavateli, aby pověřil veřejnou zakázkou pouze podniky a jejich subdodavatele, kteří se při podání nabídky písemně zavážou k tomu, že budou platit spolupracovníkům pověřeným prováděním zakázky minimální mzdu stanovenou pro veřejné, avšak nikoli soukromé zakázky, pokud neexistuje všeobecně zákonem stanovená minimální mzda ani kolektivní smlouva, která by zavazovala potencionálního poskytovatele a eventuální subdodavatele?
V případě, že bude první otázka zodpovězena záporně:
Má se unijní právo v oblasti zadávání veřejných zakázek, především článek 26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby2 vykládat v tom smyslu, že je s ní v rozporu vnitrostátní úprava, jakou je § 3 odst. 1 Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben, která upravuje povinné vyloučení nabídky pro případ, že se hospodářský subjekt nezaváže již při předložení nabídky formou zvláštního prohlášení k tomu, že by jím byl smluvně zavázán v případě získání zakázky i bez odevzdání tohoto prohlášení?
____________
1 Úř. věst. L 18, s. 1; Zvl. vyd. 05/02, s. 431.
2 Úř. věst. L 134, s. 114; Zvl. vyd. 06/07 d. 132.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itálie) dne 3. února 2014 – CASTA a další v. A.S.L. di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4) a Regione Piemonte (Věc C-50/14)

04.07.2014
(Věc C-50/14)
 
Jednací jazyk: italština
 
Předkládající soud: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
Účastníci původního řízení
Žalobci: Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), Galati Lucimorto Roberto – Autonoleggio Galati, Seren Bernardone Guido – Autonoleggio Seren Guido
Žalovaní: Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL T04), Regione Piemonte.
 
Předběžné otázky
 
Brání unijní právo v oblasti veřejných zakázek – v projednávané věci, protože jde o vyloučené smlouvy, obecné zásady volné hospodářské soutěže, zákazu diskriminace, transparentnosti a proporcionality – vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje přímé zadání veřejné zakázky na služby zdravotní dopravy dobrovolnickým sdružením převážně organizovaným na základě bezplatné pracovní síly proti náhradě skutečných nákladů?
 
V případě, že tento druh zadávání veřejných zakázek bude považován za slučitelný s unijním právem, je třeba předběžně porovnat nabídky předložené více srovnatelnými poskytovateli (případně i z jiných členských států), kteří jsou oprávněni k přímému zadání zakázky, s cílem omezit riziko vynaložení neefektivních a nepřiměřených nákladů, a musí být proto v tomto smyslu vykládány vnitrostátní právní předpisy, které umožňují přímé zadávání veřejných zakázek?
 
V případě, že bude tento druh zadávání veřejných zakázek považován za slučitelný s unijním právem, musí dobrovolnická sdružení, která jsou oprávněna k přímému zadání zakázky, podléhat přesným procentuálním omezením paralelního přístupu na trh, a musí být proto v tomto smyslu vykládáno vnitrostátní ustanovení, podle kterého má být obchodní činnost těchto sdružení okrajová?“

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itálie) dne 7. února 2014 – Orizzonte Salute - Studio Infermieristico Associato v. Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» a další

04.07.2014
(Věc C-61/14)
 
Jednací jazyk: italština
 
Předkládající soud: Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
 
Účastníci původního řízení
Žalobce: Orizzonte Salute - Studio Infermieristico Associato
Žalovaní: Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri a Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
Další účastnice řízení: Associazione Infermieristica D & F. Care
 
Předběžná otázka
 
Brání zásady stanovené ve směrnici Rady 89/665/EHS1 ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, ve znění směrnice Rady 92/50/EHS2 ze dne 18. června 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků [a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES3 ze dne 11. prosince 2007] takovým vnitrostátním právním ustanovením, jako je čl. 13 odst. 1a, 1c a 6a a čl. 14 odst. 3b nařízení prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2002 (jak bylo postupně novelizováno následnými právními předpisy), která stanoví vysoký jednotný poplatek za přístup ke správnímu soudnictví v oblasti veřejných zakázek?
 
____________
 
1 Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33).
 
2 Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1).
 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 335, s. 31).

Odůvodnění Krajského soudu v Brně ze dne 13. 6. 2014, č. j. 62 Af 20/2013-79, vyjádření se hodnotící komise k mimořádně nízké nabídkové ceně

04.07.2014
Pokud jde o institut mimořádně nízké nabídkové ceny, tak podle § 77 odst. 1 ZVZ při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší.
    Podle § 77 odst. 6 ZVZ neodůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena. Podle tohoto ustanovení se má obdobně použít § 76 odst. 6 ZVZ, podle něhož    uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.
Hodnotící komise má ve vztahu k případné mimořádně nízké nabídkové ceně dvě povinnosti: povinnost posoudit, zda konkrétní nabídka konkrétního uchazeče neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a v případě zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny povinnost vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí jeho nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.
Od správného zodpovězení shora uvedených dvou otázek a od následného postupu hodnotící komise při vyzývání uchazeče se nutně odvíjí reálná možnost přezkoumání správnosti a zákonnosti jejího rozhodování při posuzování nabídek.
Pokud hodnotící komise v průběhu posuzování zjistí, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, ohledně níž nebylo podáno ve stanovené lhůtě požadované zdůvodnění, popř. pokud se uchazeč nedostavil k podání vysvětlení ohledně své nabídkové ceny ve smyslu § 77 odst. 3 ZVZ, resp. pokud posoudila hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, má povinnost takovou nabídku vyřadit.
ZVZ hodnotící komisi (ani zadavateli) výslovně neukládá, aby v případě, že neshledá žádnou z nabídkových cen mimořádně nízkou, důvody, pro které k takovému závěru dospěla, sdělovala – ani do protokolu o posouzení (a hodnocení) nabídek, ani do zprávy o posouzení nabídek, ani jednotlivým uchazečům; výčet veškerých důvodů, pro které není nabídková cena mimořádně nízkou, by ostatně mohl tvořit nekonečný řetězec, a tedy jejich vyčerpávající uvedení by z tohoto důvodu ani nebylo možné.
ZVZ ukládá pouze povinnost opačnou, tj. pro případ, že hodnotící komise zjistí mimořádně nízkou nabídkovou cenu. To lze dovodit z povinnosti vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí jeho nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; má-li totiž uchazeč podat takové zdůvodnění, musí mu být sděleny důvody, pro které zadavatel pokládá nabídkovou cenu za mimořádně nízkou.
Na straně jedné, obecná povinnost hodnotící komise sdělovat veškeré důvody, pro které neshledala žádnou z nabídkových cen mimořádně nízkou, tedy ze ZVZ neplyne.
Na straně druhé, a to je podstatné ve vztahu k právě posuzované věci, má-li hodnotící komise podle § 77 odst. 1 ZVZ povinnost posoudit, zda konkrétní nabídka konkrétního uchazeče neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, pak jí povinnost vyjádřit se věcně, srozumitelně a korektně k důvodům, pro které nepokládá konkrétní nabídkovou cenu za mimořádně nízkou, nutně již ze samotné logiky věci vzniká za situace, že reálné podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu v průběhu zadávacího řízení vznikne.
Typicky přitom takové reálné podezření může vzniknout tehdy, pokud zadavatele kdokoli (především z uchazečů, kteří podali nabídky) na možnost mimořádně nízkých nabídkových cen věrohodně a kvalifikovaně upozornil ještě před posouzením nabídek, zpravidla v důsledku informací o nabídkových cenách zjištěných při otevírání obálek (pak se s touto otázkou hodnotící komise vypořádá v protokolu o jednání komise či ve zprávě o posouzení nabídek).
Takové reálné podezření však může vzniknout i tehdy, pokud byl zadavatel na možnost mimořádně nízkých nabídkových cen upozorněn po posouzení nabídek v rámci námitek směřujících proti posouzení (pak se s touto otázkou zadavatel vypořádá v rozhodnutí o námitkách).
V obou právě uvedených situacích se hodnotící komise či přímo zadavatel dozví alespoň argumentační základ poukazující na možnost mimořádně nízkých nabídkových cen a jeví se jako zcela přiměřené, aby konkrétní pochybnosti, jež byly srozumitelně avizovány, byly ze strany hodnotící komise či samotného zadavatele věcně a srozumitelně rozptýleny.    
Povinnost hodnotící komise podle § 77 odst. 1 ZVZ tedy nelze vykládat v tom smyslu, že tato komise nemá „nikdy“ povinnost odůvodňovat, proč neshledala některou z nabídkových cen mimořádně nízkou, a že se zadavatel nemůže dopustit porušení ZVZ, pokud hodnotící komise nabídkovou cenu, kterou měla pokládat za mimořádně nízkou, za ni takto nesprávně nepokládá (a nepřistoupí k postupu podle
§ 77 odst. 1 ZVZ). Pokud by byl takový výklad akceptován, pak by celý institut mimořádně nízké nabídkové ceny byl v praxi absolutně nevymahatelným (prakticky by stačilo vždy „pro jistotu“ do protokolu či zprávy o posouzení nabídek uvést povšechné tvrzení, že žádná z nabídkových cen nebyla mimořádně nízká), a tedy zbytečným.
Nevymahatelnost a zbytečnost celé konstrukce § 77 odst. 1 ZVZ by byla dána tím spíše, pokud by žalovaný i nadále pevně vycházel z přesvědčení, že není oprávněn přezkoumávat samotný úsudek hodnotící komise, který je výsledkem myšlenkových pochodů jejích členů, resp. že postup hodnotící komise podle § 77 odst. 1 ZVZ je výsledkem úvah hodnotící komise, do nichž žalovaný nemůže vstupovat a které nemůže nikterak přezkoumávat (fakticky by tu tedy žalovaný pouze přezkoumal, zda ono povšechné tvrzení, že žádná z nabídkových cen nebyla mimořádně nízká, zadavatel v protokolu či zprávě o posouzení nabídek uvedl); v takovém případě by závěr zadavatele (hodnotící komise), že v příslušném zadávacím řízení nebyla v žádné nabídce uvedena mimořádně nízká nabídková cena, nebyl pod žádnou následnou kontrolou; proto by byl institut mimořádně nízké nabídkové ceny zcela „bezzubým“.
Pokud jde o samotnou přezkumnou činnost žalovaného, tak v rozsudku ze dne 16. 3. 2004 ve věci sp. zn. 2 A 9/2002 (ve vztahu k zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) Nejvyšší správní soud  konstatoval, že „…Přezkumná činnost…(žalovaného)… spočívá v kontrole, zda byly řádně dodrženy předepsané postupy a úkony zajišťující rámec pro vlastní posouzení a hodnocení nabídek. Žalobkyně však v podané žalobě zpochybňuje zákonnost vlastního posouzení nabídky, resp. nevhodnost nabídky vybraného uchazeče. Přitom právě zde je hranice, kterou žalovaný … nesmí překročit, neboť potom by se stal hodnotitelem jednotlivých nabídek. Jeho pravomoci sahají do úrovně těch činností zadavatele, které vytvářejí prostor pro fair podmínky pro účast uchazečů v soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Nelze přezkoumávat úvahy členů hodnotící komise, neboť tím by se žalovaný ve svých důsledcích sám stylizoval do role zadavatele a určoval by, která zakázka má vyhovět zadaným kritériím a také v soutěži zvítězit. …(žalovaný)… nemůže přebírat zodpovědnost za výběr nejvhodnější nabídky, neboť k tomu nemá ani odborné předpoklady, totéž nelze požadovat ani po soudu. Úkolem obou je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru. V opačném případě by se totiž výběr nejvhodnější nabídky mohl stát záležitostí znaleckých posudků a pak by existence zákona postrádala smysl.“  
V rozsudku ze dne 6.11.2009 ve věci sp. zn. 5 Afs 75/2009 (ve vztahu k ZVZ) pak Nejvyšší správní soud konstatoval, že „…Úkolem …(žalovaného)… je  kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru…., … (žalovaný) dbá na to, aby byla splněna jedna ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a to zásada transparentnosti celého procesu zadávání veřejných zakázek… (s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2007 ve věci sp. zn. 5 Afs 6/2007), ... (žalovaný) není oprávněn při své přezkumné činnosti vstupovat do myšlenkových pochodů jednotlivých hodnotitelů, tedy členů hodnotící komise, a tyto myšlenkové pochody jakkoliv přezkoumávat, hodnotit či dokonce nahrazovat vlastním správním uvážením, neboť zákon konstruuje hodnotící komisi jako kolegium odborně způsobilých osob, kterým jedině je zákonem svěřena pravomoc posoudit veškeré odborné otázky, související s procesem hodnocení nabídek. Posouzení přiměřenosti či nepřiměřenosti údajů v nabídkách mezi takové odborné otázky bezpochyby náleží…“.
 Zároveň již Vrchní soud v Olomouci v rozsudku ze dne 1. 2. 2001 ve věci sp. zn.  2A 9/2000 konstatoval, že účinná kontrola postupu zadavatele ze strany žalovaného předpokládá rovněž posouzení jeho zdůvodnění o vyřazení nebo naopak ponechání nabídky s mimořádně nízkou cenou. To nutně zahrnuje i posouzení samotné otázky, zda konkrétní nabídkovou cenu bylo důvodné považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Jestliže tedy podle § 112 odst. 1 ZVZ vykonává žalovaný dohled nad dodržováním ZVZ, jestliže podle § 112 odst. 2 písm. b) ZVZ žalovaný rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadání veřejné zakázky postupoval v souladu se ZVZ, jestliže je podle § 77 odst. 6 ZVZ třeba vyřadit nabídku, která obsahuje takovou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla postupem předepsaným v § 77 ZVZ odst. 1 až 4 ZVZ odůvodněna, a zároveň jestliže podle § 76 odst. 6 ZVZ toho uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení, pak nutně platí, že nevyřazení nabídky za podmínek uvedených v § 77 odst. 6 ZVZ a nevyloučení uchazeče podle § 76 odst. 6 ZVZ je porušením postupu (nedodržením postupu) podle § 112 odst. 1 ZVZ a § 112 odst. 2 písm. b) ZVZ – a může jít o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ.
Postup hodnotící komise při posuzování otázky, zda určitá nabídková cena je mimořádně nízkou nabídkovou cenou, tedy nutně musí podléhat smysluplné a efektivní kontrole ze strany žalovaného.
Pokud jde v tomto kontextu o povinnost zadavatele po podání námitek, tak podle § 110 odst. 1 ZVZ při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.
    Podle § 111 odst. 1 ZVZ zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.
    Má-li stěžovatel právo na podání zdůvodněných námitek (§ 110 odst. 1 ZVZ) a má-li zadavatel povinnost řádně a včas podané námitky přezkoumat v plné rozsahu a rozhodnout o nich (§ 111 odst. 1 ZVZ), pak nepřezkoumání námitek nebo nerozhodnutí o nich zákonem předvídaným způsobem je porušením postupu (nedodržením postupu) podle § 112 odst. 1 ZVZ a § 112 odst. 2 písm. g) ZVZ – a může jít o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. g) ZVZ. Řádné a včasné přezkoumání námitek a rozhodnutí o nich tedy také musí podléhat kontrole ze strany žalovaného.
    Ze shora uvedeného lze tedy ve vztahu k posuzované věci shrnout následující dílčí závěry:
1. zkoumání, zda konkrétní nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je vždy obligatorní součástí procesu posuzování nabídek;
2. povinnost věcně se vyjádřit k důvodům, pro které hodnotící komise nepovažuje žádnou z nabídkových cen za mimořádně nízkou, vzniká tehdy, pokud zadavatele nebo hodnotící komisi kdokoli (především z uchazečů, kteří podali nabídky) na možnost mimořádně nízkých nabídkových cen věrohodně a kvalifikovaně upozornil; takové upozornění může přijít v době mezi otevřením obálek a posouzením nabídek nebo po posouzení nabídek v rámci námitek proti posouzení nabídek či proti hodnocení nabídek za situace, kdy hodnoceny byly i nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu a hodnotící komise před hodnocením nabídek podle § 77 odst. 1 ZVZ nepostupovala, ačkoli tak postupovat měla;
3. pod efektivní kontrolou žalovaného musí být splnění povinnosti zadavatele řádně vypořádat obsah námitek.
 
Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 6. 2014, č. j. 62 Af 20/2013-79. V Lexikonu VZ naleznete zde.

Armádní servisní uvedla u zakázky nesprávný CPV kód a omezila tak okruh uchazečů

09.06.2014
Armádní servisní, příspěvková organizace, se dopustila nezákonného postupu, když v oznámení o zakázce v informačním systému veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie uvedla nesprávný CPV kód. Tento kód vychází z jednotného klasifikačního systému využívaného celoevropsky u veřejných zakázek, který umožňuje určit, jaký druh zboží nebo služeb zadavatel poptává.
Zadavatel v šetřené zakázce použil pro označení předmětu CPV kód pro „Jiné služby“, přestože existovalo hned několik skupin dalších CPV kódů, pod něž by bylo možno zakázku vhodněji podřadit. Uvedený CPV kód neměl v zásadě žádnou vazbu k poptávanému druhu služeb. Zvláště dodavatelé ze zahraničí, kteří mnohdy veřejné zakázky vyhledávají právě podle CPV kódu, se tak nemuseli o dané veřejné zakázce vůbec dozvědět.
 
Postup Armádní servisní tak mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť není vyloučeno, že při použití vhodnější CPV kódu by se o tuto veřejnou zakázku ucházel širší okruh dodavatelů, kteří mohli zadavateli nabídnout výhodnější podmínky plnění.
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 400 000 Kč zadavateli Armádní servisní, příspěvková organizace, za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla“.
Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.
 
Převzato z Aktualit z veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [cit. 2014-05-22], dostupných na http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/1812-velesin-pridelil-zakazku-bez-zadavaciho-rizeni.html.

Velešín přidělil zakázku bez zadávacího řízení

22.05.2014
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 250 000 Kč městu Velešín za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky „Provedení ZTV – Velešín JIH“. Město podepsalo smlouvu na realizaci předmětné zakázky, aniž by provedlo zadávací řízení.
Zadavatel v roce 2008 vypsal veřejnou zakázku na provedení základního technického vybavení a se společností AM Invest CZ s.r.o. uzavřel smlouvu o dílo. Následně byla také uzavřena smlouva, podle níž společnost AM Invest CZ s.r.o. získala pozemky, na nichž bylo provedeno ZTV, a to za cenu 1 Kč za m2, které měla následně prodávat dalším subjektům za částku nejvýše 890 Kč za m2. V roce 2012 však byl uzavřen dodatek ke smlouvě, jímž byla všechna práva a závazky převedeny z původního dodavatele - společnosti AM Invest CZ s.r.o na společnost Tangenta, spol. s r.o. – vybraného uchazeče.
 
Uzavření dodatku podle rozhodnutí ÚOHS představuje samostatnou veřejnou zakázku, když předpokládaný nepeněžitý závazek zadavatele, jenž byl hrazen formou prodeje pozemků, činil více než 25 milionů Kč. Zadavatel tedy nepostupoval podle zákona, neboť veřejnou zakázku nezadal v některém ze zákonem stanovených typů zadávacího řízení. Výběru dodavatele tedy nepředcházelo žádné transparentně provedené zadávací řízení, které by objektivně dokládalo, že právě vybraný uchazeč nabízí nejlepší smluvní podmínky, zadavatel naopak v šetřeném případě „přímo“ přistoupil k uzavření smlouvy. Protože zadavatel před uzavřením smlouvy neprovedl zadávací řízení ve smyslu zákona, jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že by v rámci transparentně uskutečněného zadávacího řízení obdržel i jiné, pro něj výhodnější nabídky na požadované stavební práce.
 
Převzato z Aktualit z veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [cit. 2014-05-22], dostupných na http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/1812-velesin-pridelil-zakazku-bez-zadavaciho-rizeni.html.

Stali jsme se sponzorem konference Rizika v praxi veřejných zakázek v předvečer nového ZVZ

05.05.2014

Dasonele a.s. se spolu s LeXikonem VZ stalo sponzorem konference Rizika v praxi veřejných zakázek v předvečer nového ZVZ, která se koná po hlavičkou odborného časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Konference se uskuteční 28. 5. 2014 v Praze, vice informací naleznete zde.

Klášterci nad Ohří hrozí sankce za neopodstatněné požadavky na kvalifikaci

16.04.2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 250 000 Kč městu Klášterec nad Ohří za nezákonný postup při zadávání veřejných zakázek „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a Realizace energetických úspor v objektu MÚSS v Klášterci nad Ohří“ a „Realizace úspor v objektu ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří“. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci a může být proti němu podán rozklad.
 
Úřad po prošetření výše uvedených veřejných zakázek v první instanci rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu, když porušil zásadu zákazu diskriminace, a to při stanovení technických kvalifikačních předpokladů. Zadavatel požadoval po uchazečích předložení referenčních zakázek, avšak pouze takových, které se týkaly staveb občanské vybavenosti. V uvedeném případě však nebyl tento požadavek předmětem zakázky nijak odůvodněný a neodpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel svým postupem nepřípustně omezil okruh uchazečů o zakázku, když diskriminoval dodavatele, kteří získali zkušenost s realizací stavebních prací spojených s revitalizací budov za účelem energetických úspor i na typově jiných budovách, než jsou pouze budovy občanské vybavenosti, a byli by tedy k plnění zakázky objektivně způsobilí.
Uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že při nediskriminačním nastavení kvalifikace by zadavatel od některého z uchazečů obdržel ekonomicky výhodnější nabídku a došlo by tak k úspoře veřejných prostředků.
 
Převzato z Aktualit z veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [cit. 2014-04-16], dostupné na http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/1801-klasterci-nad-ohri-hrozi-sankce-za-neopodstatnene-pozadavky-na-kvalifikaci.html.

ŘSD použilo při výměně svodidel na R46 jednací řízení bez uveřejnění neoprávněně

10.04.2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 900 000 Kč Ředitelství silnic a dálnic za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky „R46 Program „bezpečnostní prvky“ R46 – výměna středových svodidel“. Prvoinstanční verdikt potvrdil předseda Úřadu Petr Rafaj, když svým rozhodnutím z 27. března 2014 zamítl rozklad zadavatele.
Zadavatel oslovil v roce 2011 celkem tři dodavatele s výzvou k podání nabídky na plnění dané veřejné zakázky a z jejich nabídek posléze vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče AlpineBau v ceně 160 milionů Kč.
Použití jednacího řízení bez uveřejnění je zákonem o veřejných zakázkách přísně vymezeno. Zadavatel může tento typ řízení využít, jestliže je třeba veřejnou zakázku zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel sám svým jednáním nezpůsobil ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů přitom nelze zakázku zadat v jiném druhu řízení. Zadavatel také musí nemožnost použití jiného druhu řízení objektivně prokázat.
V daném případě zadavatel argumentoval havarijním stavem svodidel, který ohrožoval bezpečnost silničního provozu. Na tento neuspokojivý stav svodidel však bylo ŘSD upozorňováno opakovaně Policií České republiky již devět měsíců před zadáváním zakázky. Nejednalo se tedy o situaci náhle vzniklou a nepředvídatelnou.
Zadavatel rovněž nikterak neprokázal nemožnost použití jiného druhu zadávacího řízení- na základě obdržených upozornění i v rámci své činnosti a kompetence mohl situaci předvídat a současně měl pro použití vhodného druhu zadávacího řízení objektivně i dostatečný časový prostor. Transparentnějšího typu zadávacího řízení by se mohlo zúčastnit více uchazečů a zadavatel tak mohl obdržet ekonomicky výhodnější nabídky.
Maximální možná sankce, kterou mohl Úřad za spáchaný delikt uložit, činila více než 8 000 000 Kč. Skutečnost, že zadavatel oslovil alespoň tři zadavatele, byla Úřadem brána v potaz jako polehčující okolnost a přistoupil tedy k uložení sankce ve výši 900 000 Kč.
 
Převzato z Aktualit z veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [cit. 2014-04-10], dostupné na http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/1790-rsd-pouzilo-pri-vymene-svodidel-na-r46-jednaci-rizeni-bez-uverejneni-neopravnene.html.

Panochova nemocnice v Turnově stanovila diskriminační ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

10.04.2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Panochově nemocnici Turnov pokutu ve výši 100 000 Kč za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky „Dodávky technologie operačních sálů pro Panochovu nemocnici Turnov“. Pochybení zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí potvrdil ve druhém stupni předseda ÚOHS Petr Rafaj a je tedy pravomocné.
Úřad po prošetření dané zakázky v první instanci rozhodl, že se zadavatel při zadávání nadlimitní zakázky dopustil správního deliktu, a to při stanovení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Zadavatel požadoval po uchazečích doložení celkového ročního obratu za každé z předcházejících 3 účetních období ve výši min. 200 000 000 Kč, ačkoliv předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 15 350 000 Kč, což vyústilo k podání nabídky pouze jednoho uchazeče. Požadavek na doložení minimálního obratu ve výši téměř 13 násobku hodnoty veřejné zakázky byl zjevně nepřiměřený k hodnotě zakázky a došlo tak k nepřípustné  diskriminaci potenciálních dodavatelů.
Nelze vyloučit, že pokud by zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky od širšího okruhu dodavatelů, které by mohly být výhodnější než nabídka vybraného uchazeče, s nímž uzavřel smlouvu. Zadavatel tedy při zadávání veřejné zakázky nedodržel jednu ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a tím ohrozil konkurenční prostředí mezi dodavateli.
Předseda Úřadu ve svém rozhodnutí odmítl námitky rozkladu podaného zadavatelem a jednoznačně potvrdil závěry prvostupňového správního orgánu.
 
Převzato z Aktualit z veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [cit. 2014-04-10], dostupné na http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/1792-panochova-nemocnice-v-turnove-stanovila-diskriminacni-kvalifikacni-kriteria.html.

Krajská nemocnice Liberec vybrala nabídku uchazeče, který měl být vyloučen

10.04.2014
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 300 000 Kč zadavateli Krajská nemocnice Liberec, a.s., za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec“.
Zadavatel se dopustil správního deliktu, když nevyloučil vybraného uchazeče SINOMED, s.r.o., z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv neprokázal splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu. Podle zadávacích podmínek byli uchazeči povinni předložit v rámci prokazování kvalifikace pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Zadavatel stanovil, že za doklad o pojištění považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti dodavatele za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokazoval vybraný uchazeč prostřednictvím subdodavatele PURO-KLIMA, a. s., a to předložením dokumentu s názvem „Potvrzení o pojištění“, ve kterém Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., prohlašuje, že v případě uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je připravena uzavřít pojistnou smlouvu se subdodavatelem, s limitem pojistného plnění 60 000 000 Kč. Podle závěrů ÚOHS uvedený doklad k prokázání kvalifikace podle požadavků zadavatele nepostačuje.
Zadavatel se dále dopustil porušení zákona i tím, když nevyloučil vybraného uchazeče ze zadávacího řízení pro nesplnění některých kvalifikačních předpokladů, což bylo zapříčiněno nejednoznačností a neurčitostí subdodavatelské smlouvy mezi vybraným uchazečem a subdodavatelem. Dodavatel může část kvalifikace, kterou není schopen prokázat sám, prokazovat prostřednictvím subdodavatele. V uvedeném případě nicméně ze smlouvy jednoznačně nevyplývalo, k jakému konkrétnímu rozsahu plnění kvalifikace se subdodavatel zavazuje. Uchazeč tedy kvalifikaci dostatečným způsobem neprokázal.
 
Převzato z Aktualit z veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [cit. 2014-04-10], dostupné na http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/1794-krajska-nemocnice-liberec-vybrala-nabidku-uchazece-ktery-mel-byt-vyloucen.html.

Vojenská zdravotní pojišťovna je zadavatelem, na nábor pojištěnců měla vypsat zakázku

10.04.2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém správním řízení pokutu ve výši 1 800 000 Kč zadavateli Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky za uzavírání smluv o obchodním zastoupení pro nábor pojištěnců bez zadávacího řízení. Rozhodnutí není dosud pravomocné a zadavatel proti němu již podal rozklad.
Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela v letech 2011 a 2012 celkem pět smluv o nevýhradním obchodním zastoupení s několika fyzickými a jednou právnickou osobou, aniž by je zadal v jednom z druhů zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Úřad se při posuzování případu zabýval zejména otázkou, zda Vojenská zdravotní pojišťovna náleží mezi veřejné zadavatele. Veřejným zadavatelem jsou podle zákona takové právnické osoby, které byly založeny či zřízeny za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemají průmyslovou či obchodní povahu, a jsou financovány převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo jsou státem ovládány. Provádění veřejného zdravotního pojištění lze přitom zcela jistě považovat za uspokojování potřeb veřejného zájmu. Současně Úřad konstatoval, že z ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o zdravotních pojišťovnách vyplývá, že stát má faktický vliv na výkon činnosti pojišťovny, neboť její činnost v oblasti veřejného zdravotního pojištění nefunguje nezávisle na státu, ale podléhá kromě příslušných zákonů i postupům určovaným státem. Dle ÚOHS je tak splněna i druhá podmínka „ovládání“ ze strany státu a Vojenská zdravotní pojišťovna je tedy veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách.
Zadavatel měl na základě počtu nově získaných pojištěnců z předchozích let předpokládat, že hodnota zakázky překročí 2 000 000 Kč ročně a měl ji tedy zadat v některém ze zákonem stanovených druhů zadávacího řízení. Reálně vyplacené provize pak dosáhly v roce 2011 i v roce 2012 vždy téměř 70 000 000 Kč. Vojenská zdravotní pojišťovna tedy svým postupem mohla značně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť v případě provedení zadávacího řízení by mohla získat zprostředkovatele, kteří by požadovali nižší provizi a mohlo tak dojít k hospodárnějšímu vynakládání veřejných prostředků. 
 
Převzato z Aktualit z veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [cit. 2014-04-10], dostupné na http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/1798-vojenska-zdravotni-pojistovna-je-zadavatelem-na-nabor-pojistencu-mela-vypsat-zakazku.html.

Úřad uložil pokutu a zakázal plnění smlouvy na svoz odpadu v Příbrami

01.04.2014
Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, když uvedenou smlouvu na plnění v objemu 14 mil. Kč bez DPH uzavřel bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Oznámení bylo od 17.1. do 14.3.2012 uveřejněno pouze na internetových stránkách zadavatele a na soukromém webovém portálu e-zakázky. Zákon přitom v případě nadlimitních veřejných zakázek na tyto služby požaduje, aby bylo oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněno jak v informačním systému o veřejných zakázkách, tak rovněž i v Úředním věstníku Evropské unie. V prošetřované veřejné zakázce tak zadavatel prokazatelně neučinil, nedošlo tedy k efektivní soutěži o zakázku a nabídku zaslal pouze jediný uchazeč. Podle Úřadu tedy Technické služby Příbram svým postupem podstatně ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
Úřad vyhověl rovněž návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, neboť zadavatel nepředložil dostatečné důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem, které by uložení zákazu plnění smlouvy bránily. 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zadavateli Technické služby Příbram pokutu ve výši 220 000 Kč a zákaz plnění Smlouvy o odstraňování odpadu č. 120401 ve znění dodatků č. 1 a 2. Rozhodnutí potvrdil ve druhé instanci také předseda ÚOHS Petr Rafaj a je tedy pravomocné.
 
Převzato z Aktualit z veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [cit. 2014-04-01], dostupné na http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/1788-urad-ulozil-pokutu-a-zakazal-plneni-smlouvy-na-svoz-odpadu-v-pribrami.html.

Uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě došlo k obcházení zákona

14.03.2014

Původním záměrem zadavatele bylo pronajmout své pozemky s jejich následným odprodejem za účelem vybudování polyfunkčního parkovacího domu. Poté, co zadavatel provedl výběr dodavatele, přehodnotil svůj záměr a vybraný uchazeč, společnost Namiro s. r. o., přepracoval svůj původní projekt na vybudování polyfunkčního domu s převahou standardně vybavených kancelářských prostor, které si zadavatel hodlal v budoucnosti pronajmout. Město Olomouc uzavřelo ještě před zahájením výstavby a kolaudací objektu s vybraným uchazečem smlouvu o budoucí nájemní smlouvě. Uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na neexistující nemovitost dochází k obcházení zákona.

Úřad ve svém rozhodnutí uvádí, že uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a postup zadavatele před jejím uzavřením vykazují všechny znaky veřejné zakázky, konkrétně podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, neboť zadavatel měl za pronajaté nebytové prostory zaplatit roční nájem ve výši téměř 22 milionů korun. Zadavatel ani nepředpokládal vyhlásit zadávací řízení, neboť k provedení stavebních prací zavazovala vybraného uchazeče předmětná smlouva.

Z uvedených skutečností Úřad dovodil, že předmětem šetřeného případu je veřejná zakázka, jejímž předmětem je výstavba nebytových prostor vybraným uchazečem za účelem jejich případného budoucího pronájmu zadavateli za splnění podmínek stanovených ve sjednané smlouvě o budoucí nájemní smlouvě. Výsledkem uzavřené smlouvy tak bude plnění spočívající v provedení stavebních prací odpovídajících zadavatelovým potřebám a požadavkům, za které zadavatel zaplatí vybranému uchazeči nájem. Bylo tedy nezbytné, aby zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem. Nelze vyloučit, že by obdržel i ekonomicky výhodnější nabídky jiných dodavatelů.

Převzato z Aktualit z veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [cit. 2014-03-14], dostupné na http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/1780-uzavrenim-smlouvy-o-budouci-najemni-smlouve-doslo-k-obchazeni-zakona.html.

Krajská zdravotní nepostupovala v souladu se zákonem při nákupu přístrojů

12.02.2014
Krajská zdravotní se v zadávacích řízeních „Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaného pracoviště – Traumatologického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ a „Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaného pracoviště – Onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ dopustila celkem čtyř správních deliktů. Konkrétně v každé ze zakázek nebyly vymezeny podmínky v hodnotícím subkritériu „Náklady na údržbový servis za rok (nad rámec bezplatného záručního servisu)". Ze zadávacích podmínek nevyplýval obsah ani rozsah a podmínky údržbového servisu vztahujícího se k požadovaným zdravotnickým přístrojům a současně nebylo specifikováno, jak bude zadavatel toto subkritérium hodnotit. Rovněž vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl pouze částky, za něž bude údržbový servis provádět, avšak servisní úkony nijak nespecifikoval. Krajská zdravotní se tak dopustila porušení zásady transparentnosti, když předmět obou zakázek nevymezila v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek. Tímto postupem mohl být ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky.
Zadavatel také v obou zakázkách požadoval v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů po uchazečích předložení certifikátu o zavedení systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 13485:2003 a doklad prokazující zavedení systému managementu bezpečnosti informací v organizaci, přičemž uvedené dokumenty nepatří mezi certifikáty, jež lze podle zákona požadovat. I tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť z 13, resp. 15 dodavatelů, kteří si vyzvedli dokumentaci k zakázkám, podal nakonec nabídku pouze vybraný uchazeč. Nelze vyloučit, že pokud by zadavatel požadoval pouze doklady stanovené zákonem, mohlo se zadávacího řízení zúčastnit větší množství uchazečů s potenciálně výhodnějšími nabídkami.
Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.
 
Převzato z Aktualit z veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [cit. 2014-02-12], dostupné na http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/1769-krajska-zdravotni-nepostupovala-v-souladu-se-zakonem-pri-nakupu-pristroju.html.

Změna usnesení vlády č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků

06.02.2014
S účinností od  1. ledna 2014 se upravují limity pro zadávání veřejných zakázek na elektronických tržištích veřejné správy v souvislosti s vyslovením souhlasu Poslanecké sněmovny se zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V duchu novely ZVZ se tyto limity pro jednotlivé druhy řízení zvyšují.
 
Další významnou změnou s účinností od 1. ledna 2014 je rozšíření povinnosti pro podřízené orgány a organizace ústředních orgánů státní správy a samosprávy využívat e-tržiště při pořizování a obnově komodit ze Seznamu komodit, tj.  přílohy č. 1 usnesení vlády č. 451 ze dne 15. června 2011, a to v rozsahu 100 % předpokládaných finančních prostředků vynakládaných na vymezené komodity.
 
S přijetím změny výše uvedeného usnesení vlády zároveň dochází k úpravě Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit.
 
V rámci tohoto usnesení vlády nabudou od 1. dubna 2014 účinnosti další změny. Účinnost těchto změn byla odložena z důvodu časové náročnosti implementace těchto změn provozovateli elektronických tržišť do samotných elektronických nástrojů.
 
Usnesení a jeho přílohu je možné nalézt zde.

Úprava dle zákonného opatření Senátu

30.12.2013

Znění zákona uvedené v LeXikonu VZ je od dnešního dne upraveno v souladu se zákonným opatřením senátu č. 341/2013 Sb., které nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.

Je nutné brát na zřetel, že některé texty přiřazené ke znění zákona nemusí plně korespondovat s tímto zněním zákona.