Aktuality

Sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek z oboru telekomunikace a telematiky

(01. 03. 2024)

SBORNÍK VYBRANÝCH ROZHODNUTÍ Z OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Z OBORU TELEKOMUNIKACE A TELEMATIKY

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další tematický sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, tentokrát z oboru telekomunikace a telematika.

Ve sborníku jsou shromážděna věcně zajímavá meritorní prvostupňová a druhostupňová rozhodnutí Úřadu vydaná v rámci správních řízení zahájených na návrh či z moci úřední v období od ledna 2021 do prosince 2023.
Sborník zahrnuje rozhodnutí týkající se služeb telefonních operátorů (hlasové a datové služby), služeb centrálního dispečinku, audiovizuální techniky či kamerových systémů městské hromadné dopravy a další.

Sborník najdete ZDE.

Vydávaný sborník je již čtvrtým v pořadí. V loňském roce Úřad vydal tři sborníky rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, a to ze sféry zdravotnictví, stavebnictví a informačních technologií, a rovněž vyšel aktualizovaný již dříve vydaný sborník týkající se veřejných zakázek v dopravě.

Více »

Upozornění k vyplňování zadavatele ve formulářích ve Věstníku veřejných zakázek.

(01. 03. 2024)

MMR upozorňuje uživatele Věstníku veřejných zakázek na korektní vyplňování položky ID – Zadavatel (OPT-300-Procedure-Buyer) ve formulářích.

U této položky je k dispozici rozbalovací seznam, kde zvolíte odpovídající subjekt, který byl nadefinován na začátku formuláře v sekci Subjekty a v daném zadávacím postupu vystupuje v roli zadavatele.

Pokud je u daného zadávacího postupu více zadavatelů (společné zadávání, centralizované zadávání), lze doplnit dalšího zadavatele pomocí tlačítka Vložit další „Zadavatel“.

V sekci Subjekty je třeba nadefinovat všechny subjekty, které se ve formuláři použijí – zejm. zadavatel, vybraní dodavatelé, externí administrátor apod. Zadavatel (dle uživatelského účtu) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jsou v každém formuláři předdefinovány. Každý další subjekt je potřeba založit prostřednictvím tlačítka Vložit další „Subjekty uvedené v oznámení“.

Více informací najdete ZDE.
Více »

Nová verze Věstníku veřejných zakázek

(05. 02. 2024)

Dnes, dne 5. 2. 2024 byla spuštěna nová verze VVZ související s přechodem na novou podobu uveřejňovacích formulářů (eForms).

  • Aktualizovaný provozní řád, související metodiky a nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ) naleznete v sekci Nápověda a dokumentace.
  • Současně v této souvislosti upozorňujeme, že k 1. 2. 2024 vešla v účinnost nová vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

 

Více »

Odstávka VVZ a přístup do referenčního prostředí

(30. 01. 2024)

Aktuálně probíhá plánovaná odstávka Věstníku veřejných zakázek (VVZ), a to do pondělí 5. 2. 2024 do 8:00. Během odstávky není možné odesílat ani uveřejňovat žádné formuláře včetně podávání formulářů z elektronických nástrojů. Uveřejněné formuláře jsou zpřístupněny pouze pro čtení ve veřejné části Věstníku.

Od čtvrtka 1. 2. 2024 od 8:00 pak bude VVZ zcela mimo provoz a po otevření stránky se zobrazí pouze informace o probíhající plánované odstávce.

Od pondělí 5. 2. 2024 od 8:00 bude k dispozici nová verze VVZ související s přechodem na novou podobu uveřejňovacích formulářů (eForms).

Novou verzi VVZ si můžete vyzkoušet v referenčním prostředí na adrese https://ref.vvz.nipez.cz/ (přihlašovací jméno: „lbsrcj„, heslo: „Vvz123456789„).

Metodické pokyny pro základní orientaci v nové verzi VVZ a pro vyplnění eFORMS naleznete zde.

Více »

Upozornění pro dodavatele zapsané v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(12. 01. 2024)

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ZAPSANÉ V SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231a odst. 1 ZZVZ, každý rok písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31. 3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d):

  • potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků – nikoli stav os. účtu,
  • potvrzení SSZ a
  • čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven).

Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.

V roce 2024 musí být kompletní oznámení podané v listinné podobě zaevidováno podatelnou MMR ve čtvrtek 28. 3. 2024 a oznámení podané v elektronické podobě musí být zaevidováno v podatelně MMR nejpozději v neděli 31. 3. 2024.
Více se dozvíte na webu MMR.

Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů.

Více »