Nová verze Věstníku veřejných zakázek

Dnes, dne 5. 2. 2024 byla spuštěna nová verze VVZ související s přechodem na novou podobu uveřejňovacích formulářů (eForms).

  • Aktualizovaný provozní řád, související metodiky a nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ) naleznete v sekci Nápověda a dokumentace.
  • Současně v této souvislosti upozorňujeme, že k 1. 2. 2024 vešla v účinnost nová vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.