Nové povinnosti zadavatelů nadlimitních veřejných zakázek obsahujících určité net zero technologie

Dne 28. 6. 2024 bylo v Úředním věstníku EU uveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724, tzv. Net Zero Industry Act (dále jen „NZIA“).

NZIA obsahuje kapitolu o přístupu na trhy, která mimo jiné zavádí povinná necenová kritéria v nadlimitních veřejných zakázkách na pořizování určitých net zero technologií vyjmenovaných v čl. 4 odst. 1 písm. a) až k) NZIA, případně nadlimitních veřejných zakázkách, které tyto technologie obsahují.

Zahrnuté technologie net zero jsou:

a) solární technologie, včetně fotovoltaických, solárních termoelektrických a solárních termálních technologií;
b) technologie pro výrobu větrné energie na pevnině a pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři;
c) bateriové technologie a technologie ukládání energie;
d) tepelná čerpadla a technologie pro využití geotermální energie;
e) vodíkové technologie, včetně elektrolyzérů a palivových článků;
f) technologie v oblasti udržitelné výroby bioplynu a biometanu;
g) technologie CCS;
h) technologie v oblasti elektrizačních soustav, včetně technologií elektrického dobíjení pro dopravu a technologií pro digitalizaci soustavy;
i) technologie v oblasti energie z jaderného štěpení, včetně technologií jaderného palivového cyklu;
j) technologie v oblasti udržitelných alternativních paliv;
k) technologie v oblasti hydroelektrické energie.

Podle článku 25 NZIA tzv. Net Zero Industry Act existují tři kategorie kritérií, které musí být povinně uplatněny při pořizování dotčených technologií:

  1. Minimální povinné environmentální požadavky (čl. 25 odst. 1 NZIA)
  2. Doplňková povinná kritéria u stavebních veřejných zakázek vč. koncesí (čl. 25 odst. 3 NZIA)
  3. Příspěvek k odolnosti (čl. 25 odst. 7 NZIA)


Více informací a podrobnosti najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ZDE.

Nařízení – EU – 2024/1735 – CS – EUR-Lex (europa.eu)