Metodické stanovisko k využití dokumentace podle dosavadních předpisů pro zadávání VZ na stavební práce po 1.7.2024

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydává nové metodické stanovisko týkající se použití stavební dokumentace vytvořené podle dosvadních právních předpisů (zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášek č. 499/2006 Sb. nebo č. 146/2008 Sb.) při zadávání veřejných zakázek na stavební práce po 1. červenci 2024.

Stanovisko je k dispozici zde.