Průvodce základy veřejného zadávání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal aktualizované vydání Průvodce základy veřejného zadávání. Publikace nahrazuje třídílného Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek, který byl vydán v letech 2019 a 2020. Nové zpracování má sloužit zejména jako pomůcka pro začínající nebo méně zkušené veřejné zadavatele, ale může pomoci také studentům a všem ostatním zájemcům o problematiku veřejného zadávání.

„Průvodce představuje spojení teorie a praxe procesu veřejného zadávání; a provede vás celým zadávacím řízením. Nejedná se o komplexní všeříkající návod, jak bezchybně zadat veřejnou zakázku, snaží se však v maximální míře přiblížit alespoň základní instituty a procesy zadávacího řízení,“ představil publikaci předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Úřad sice není metodickým orgánem pro oblast veřejného zadávání, ale jelikož vnímá složitost a citlivost veřejného investování, zaměřil se nad rámec čistě dozorové činnosti v rámci svých možností také na osvětu a sdílení svého know-how z výkonu dozoru. Děje se tak prostřednictvím pravidelně pořádaných Metodických dnů veřejného zadávání, účastí zástupců Úřadu na konferencích, seminářích, školeních a dalších setkáních se stakeholdery. Snahou je objasnit subjektům pohybujícím se ve světě veřejných zakázek proces zadávání z pohledu dozorového orgánu. O přiblížení své rozhodovací praxe a svých úvah usiluje Úřad rovněž prostřednictvím vydávaných Sborníků rozhodnutí a v případech, kdy je to možné, též některé zakázkové aspekty přibližuje prostřednictvím metodik či stanovisek. Právě někde na pomezí Sborníků rozhodnutí a metodiky je vystavěna i právě představená publikace.

 

Průvodce základy veřejných zakázek ke stažení zde

Tiskové oddělení ÚOHS
24/079

Průvodce zadavatele