Upozornění k vyplňování zadavatele ve formulářích ve Věstníku veřejných zakázek.

MMR upozorňuje uživatele Věstníku veřejných zakázek na korektní vyplňování položky ID – Zadavatel (OPT-300-Procedure-Buyer) ve formulářích.

U této položky je k dispozici rozbalovací seznam, kde zvolíte odpovídající subjekt, který byl nadefinován na začátku formuláře v sekci Subjekty a v daném zadávacím postupu vystupuje v roli zadavatele.

Pokud je u daného zadávacího postupu více zadavatelů (společné zadávání, centralizované zadávání), lze doplnit dalšího zadavatele pomocí tlačítka Vložit další „Zadavatel“.

V sekci Subjekty je třeba nadefinovat všechny subjekty, které se ve formuláři použijí – zejm. zadavatel, vybraní dodavatelé, externí administrátor apod. Zadavatel (dle uživatelského účtu) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jsou v každém formuláři předdefinovány. Každý další subjekt je potřeba založit prostřednictvím tlačítka Vložit další „Subjekty uvedené v oznámení“.

Více informací najdete ZDE.