Vyhledávání

Kategorie K zákonu č. 137/2006 Sb.

Celkem 22 článků

Institut vysvětlení nabídek ve světle aktuální rozhodovací praxe

(17. 06. 2015)

Odpověď na otázku, kdy je hodnotící komise oprávněna vyžádat si na uchazeči vysvětlení jeho nabídky, v jakých případech by se naopak mohlo jednat o její nepřípustné doplnění, či kdy by se zadavatel mohl dokonce potýkat s negativními následky své pasivity, když by na žádost o vyjasnění nabídky rezignoval, nebývá v praxi vždy jednoduchá. Hranice, která od sebe jednotlivé případy dělí, není většinou nijak jasně vymezena a rozhodovací praxe správních soudů či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nám mnoho vodítek, kupodivu, nedává. Cílem tohoto článku je snaha pomoci zadavatelům zorientovat se v institutu vysvětlení nabídek a zvýšit tak jejich jistotu při jeho využití. 

Více »

Odkazy na specifická označení v zadávacích podmínkách aneb běžná praxe zadavatelů vs. krutá realita ÚOHS

(15. 10. 2014)

Rádi byste dodavatelům v zadávacích podmínkách přiblížili vaši představu o předmětu veřejné zakázky odkazem na konkrétní výrobek nebo třeba výrobce? Máte s nějakou značkou nebo výrobkem dobrou zkušenost a chcete, aby vámi poptávaný předmět veřejné zakázky měl právě takové parametry a kvalitu, a proto se chystáte inspirovat dodavatele odkazem na produkty této značky? Pokud ano, měli byste věnovat tomuto článku pozornost. Může vám to ušetřit čas i peníze. Právě uvádění takových odkazů je jedním z nejčastějších pochybení zadavatelů při vymezení zadávacích podmínek. Tato zdánlivě drobná „neřest“ nezůstává bez povšimnutí a ÚOHS ji bez milosti trestá nemalými pokutami. 

Více »

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS k požadované „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli

(30. 09. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 2. 12. 2013, č. j. ÚOHS-R76/2013/VZ-23309/2013/310/PMa, ve věci „Městské sady – aktivní park“  se Úřad zabýval podaným rozkladem proti rozhodnutí Úřadu, č. j. ÚOHS-S683/2012/VZ-4155/2013/523/OPi. Jádrem sporu byl požadavek na doložení „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli, stanovený zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Úřad tento požadavek považuje za diskriminační, a přestože tento názor poprvé vyslovil již v roce 2008 (srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 25.  6., č. j. 2008S159/2008/VZ-14933/2008/510/jl) a od té doby se jej ve své rozhodovací praxi drží, což potvrdil i rozhodnutím, které bude předmětem dnešního příspěvku, dovolujeme si s tímto postojem přinejmenším polemizovat. Ve středu zájmu nebude ani tak samotné rozhodování Úřadu, jako spíše právní úprava zadávání veřejných zakázek.

Více »

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS - nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí o námitkách proti mimořádně nízkým nabídkovým cenám

(10. 09. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 8. 2012, č. j. R138/2011/VZ-14711/2012/310/MML, ve věci „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2011, v části 32, 38, 41“ se Úřad zabýval podaným rozkladem proti rozhodnutí Úřadu, č. j. ÚOHS-S18/2011/VZ-7634/2011/510/IFa. Jádrem sporu bylo nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí o námitkách proti mimořádně nízkým nabídkovým cenám u nabídek podaných v rámci veřejné zakázky.

Více »

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS o rozkladu - vysvětlení nabídek, zákaz doplnění

(25. 08. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. 7. 2014, č.j. ÚOHS-R156,157/2014/VZ-15743/2014/323/PMo, ve věci „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“ se Úřad meritorně zabýval institutem vysvětlení nabídek, zákazem doplnění nabídek a povinností zadavatele vyřadit neúplné nabídky.

Na příkladu Rozhodnutí uvádíme, že může být komplikované řešení na první pohled banální otázky, zda je nabídka předkládaná v zadávacím řízení úplná a splňuje všechny požadavky zákona a zadavatele, či nikoliv.

Více »