Institut vysvětlení nabídek ve světle aktuální rozhodovací praxe

Odpověď na otázku, kdy je hodnotící komise oprávněna vyžádat si na uchazeči vysvětlení jeho nabídky, v jakých případech by se naopak mohlo jednat o její nepřípustné doplnění, či kdy by se zadavatel mohl dokonce potýkat s negativními následky své pasivity, když by na žádost o vyjasnění nabídky rezignoval, nebývá v praxi vždy jednoduchá. Hranice, která od sebe jednotlivé případy dělí, není většinou nijak jasně vymezena a rozhodovací praxe správních soudů či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nám mnoho vodítek, kupodivu, nedává. Cílem tohoto článku je snaha pomoci zadavatelům zorientovat se v institutu vysvětlení nabídek a zvýšit tak jejich jistotu při jeho využití. 

Pro zobrazení celého článku se prosím zaregistrujte nebo přihlašte.