Po přihlášení Vám bude zobrazen další obsah navázaný ke konkrétním paragrafům zákona (právní věty z rozhodnutí ÚOHS, národních a evropských soudů, úplná znění rozhodnutí ÚOHS, atd.)

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek

 

v Lexikonu VZ

 

dle kategorií


 

v paragrafech:

 

dle nabytí právní moci /
data vydání

od
do

dle vyhlášení VZ

od
do
Rozšířené hledání

ČÁST DEVÁTÁ - Účinnost (§ 161 a přílohy)

Filtrovat obsah:
Filtruj

Seznam služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti podléhající uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

 

Kategorie

Předmět

Referenční čísla CPV

1

Údržbářské a opravářské služby

50000000–5, od 50100000–6 do 50884000–5 (kromě 50310000–1 až 50324200–4 a 50116510–9, 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0) a od 51000000–9 do 51900000–1

2

Služby související se zahraniční vojenskou pomocí

75211300–1

3

Služby v oblasti obrany, vojenská obrana a civilní obrana

75220000–4, 75221000–1, 75222000–8

4

Pátrací a bezpečnostní služby

Od 79700000–1 do 79720000–7

5

Pozemní přeprava

60000000–8, od 60100000–9 do 60183000–4 (kromě 60160000–7, 60161000–4) a od 64120000–3 do 64121200–2

6

Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty

60400000–2, od 60410000–5 do 60424120–3 (kromě 60411000–2, 60421000–5), od 60440000–4 do 60445000–9 a 60500000–3

7

Pozemní přeprava pošty a letecká přeprava pošty

60160000–7, 60161000–4, 60411000–2, 60421000–5

8

Služby železniční dopravy

Od 60200000–0 do 60220000–6

9

Služby vodní dopravy

Od 60600000–4 do 60653000–0 a od 63727000–1 do 63727200–3

10

Doprovodné a vedlejší dopravní služby

Od 63100000–0 do 63111000–0, od 63120000–6 do 63121100–4, 63122000–0, 63512000–1 a od 63520000–0 do 6370000–6

11

Telekomunikační služby

Od 64200000–8 do 64228200–2, 72318000–7 a od 72700000–7 do 72720000–3

12

Finanční služby: pojišťovací služby

Od 66500000–5 do 66720000–3

13

Počítačové a související služby

Od 50310000–1 do 50324200–4, od 72000000–5 do 72920000–5 (kromě 72318000–7 a od 72700000–7 do 72720000–3), 79342410–4, 9342410–4

14

Služby ve výzkumu a vývoji1) a testy hodnocení

Od 73000000–2 do 73436000–7

15

Účetnictví a audit

Od 79210000–9 do 79212500–8

16

Poradenství2) a s tím spojené služby

Od 73200000–4 do 73220000–0, od 79400000–8 do 79421200–3 a 79342000–3, 79342100–4, 79342300–6, 79342320–2, 79342321–9, 79910000–6, 79991000–7, 98362000–8

17

Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz

Od 71000000–8 do 71900000–7 (kromě 71550000–8) a 79994000–8

18

Úklidové služby a domovní správa

Od 70300000–4 do 70340000–6 a od 90900000–6 do 90924000–0

19

Služby týkající se kanalizací a likvidace odpadu, sanitární a podobné služby

Od 90400000–1 do 90743200–9 (kromě 90712200–3), od 90910000–9 do 90920000–2 a 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0

20

Školení a simulace v oblasti obrany a bezpečnosti

80330000–6, 80600000–0, 80610000–3, 80620000–6, 80630000–9, 80640000–2, 80650000–5, 80660000–8

1)S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.

2)S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.


Ke znění celého paragrafu

Zákon/Struktura