Po přihlášení Vám bude zobrazen další obsah navázaný ke konkrétním paragrafům zákona (právní věty z rozhodnutí ÚOHS, národních a evropských soudů, úplná znění rozhodnutí ÚOHS, atd.)

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek

 

v Lexikonu VZ

 

dle kategorií


 

v paragrafech:

 

dle nabytí právní moci /
data vydání

od
do

dle vyhlášení VZ

od
do
Rozšířené hledání

ČÁST DEVÁTÁ - Účinnost (§ 161 a přílohy)

Filtrovat obsah:
Filtruj

Seznam služeb podléhající uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

 

Kategorie

Předmět

Referenční číslo CPC (1)

Referenční čísla CPV

1

Údržbářské a opravářské služby

6112, 6122, 633, 886

Od 50100000-6 do 50884000-5 (kromě 50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1

2

Pozemní přeprava2) včetně pře­pravy peněz a kurýrních služeb s výjimkou přepravy pošty

712 (kromě 71235), 7512, 87304

Od 60100000-9 do 60183000-4 (kromě 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), a od 64120000-3 do 64121200-2

3

Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty

73 (kromě 7321)

Od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě 60411000-2, 60421000-5), a 60500000-3 od 60440000-4 do 60445000-9

4

Pozemní přeprava pošty2) a letecká přeprava pošty

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5

5

Telekomunikační služby

752

Od 64200000-8 do 64228200-2 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3

6

Finanční služby a) pojišťovací služby b) bankovnictví a investiční služby3)

ex 81, 812, 814

Od 66100000-1 do 66720000-33)

7

Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby

84

Od 50310000-1 do 50324200-4 Od 72000000-5 do 72920000-5 (kromě72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4

8

Služby ve výzkumu a vývoji4)

85

Od 73000000-2 do 73436000-7 (kromě 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

9

Účetnictví a audit

862

Od 79210000-9 do 79223000-3

10

Průzkum trhu a veřejného mínění

864

Od 79300000-7 do 79330000-6 a 79342310-9, 79342311-6

11

Poradenství5) a s tím spojené služby

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0 Od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8

12

Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz

867

Od 71000000-8 do 71900000-7 (kromě 71550000-8) a 79994000-8

13

Reklamní služby

871

Od 79341000-6 do 79342200-5 (kromě 79342000-3 a 79342100-4)

14

Úklidové služby a domovní správa

874, 82201 do 82206

Od 70300000-4 do 70340000-6, a Od 90900000-6 do 90924000-0

15

Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě

88442

Od 79800000-2 do 79824000-6 Od 79970000-6 do 79980000-7

16

Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a po­dobné služby

94

Od 90400000-1 do 90743200-9 (kromě 90712200-3 Od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6 50243000-0)

1)Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.

2)S výjimkou železniční dopravy v kategorii 18.

3)S výjimkou smluv o finančních službách týkajících se vydání, nákupu a prodeje nebo převodu cenných papírů a jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Rovněž s výjimkou smluv o nabytí nebo nájmu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitostí nebo práv s nimi spojených financovaných různými způsoby; avšak smlouvy o finančních službách uzavřené jakoukoliv formou současně, dříve nebo později, než je uzavřena kupní či nájemní smlouva, se touto směrnicí řídí.

4)S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.

5)S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.


Ke znění celého paragrafu

Zákon/Struktura