Po přihlášení Vám bude zobrazen další obsah navázaný ke konkrétním paragrafům zákona (právní věty z rozhodnutí ÚOHS, národních a evropských soudů, úplná znění rozhodnutí ÚOHS, atd.)

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek

 

v Lexikonu VZ

 

dle kategorií


 

v paragrafech:

 

dle nabytí právní moci /
data vydání

od
do

dle vyhlášení VZ

od
do
Rozšířené hledání

ČÁST ŠESTÁ - Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů, Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 125 - § 145)

Filtrovat obsah:
Filtruj

§ 141 Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci

Certifikační orgán pro kvalifikaci je povinen

a) před započetím své činnosti oznámit získání akreditace správci systému a doložit ji platným osvědčením o akreditaci,

b) oznamovat bez zbytečného odkladu změny v akreditaci, její pozastavení nebo odejmutí,

c) předat správci systému vydaný certifikát ve lhůtě a způsobem stanoveným pravidly systému certifikovaných dodavatelů,

d) oznámit správci systému bez zbytečného odkladu odejmutí certifikátu dodavateli.


Ke znění celého paragrafu

Zákon/Struktura