Kategorie Námitky, Správní řízení

Celkem 23 článků

K zadávání veřejných zakázek - nejvýznamnější problémy ze zjištění NKÚ za rok 2017

(05. 09. 2018)

Text se stručně věnuje oblasti práva zadávání veřejných zakázek z pohledu kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za uplynulý rok.

Více »

Záznam o provedení dokazování správními orgány (včetně ÚOHS)

(18. 12. 2017)

Vážení čtenáři a milé čtenářky Lexikonu VZ, dokazování lze obecně označit jako souhrn úkonů správního orgánu prováděných s cílem zajistit, aby rozhodnutí odpovídalo skutkovému stavu rozhodované věci. Pro náš článek si položíme následující výzkumné otázky:

Záznam o provedení důkazů správními orgány –  kde možno spatřovat hranici mezi účelností a hospodárností vs. naplněním požadavku soudů a conto zaznamenávání (všech) důkazů v rámci správního řízení?

Co vše nutno zaznamenávat do záznamového archu? Jak zde nahlížet na listinné a nelistinné důkazy? Kdy provádět (aktualizovat) záznamy o důkazech? Má neprovedení záznamu vliv na zákonnost řízení. Pakliže ano, nakolik je zmíněný vliv fatální? Existuje právně-terminologický rozdíl mezi pojmy „podklad“ a „důkaz“?

Více »

Vybrané aspekty postupu po zahájení řízení na návrh

(22. 11. 2016)

V dnešním kratším textu se budeme věnovat některým opomíjeným aspektům postupu  po zahájení řízení na návrh, jak jsou upraveny po 1.10.2016.

Více »

K otázce (ne)vázanosti správního orgánu právním názorem soudu

(05. 10. 2016)

Předložený text sice není na první (ledabylejší) pohled z oblasti práva veřejných zakázek, nicméně při hlubším pohledu zjistíme, že má vztah k vnímání a posuzování závaznosti rozsudků správními orgány (např. finančními úřady, celními úřady, ÚOHS, MF ČR, ČNB), ale i třeba obcemi a kraji – jako zadavateli VZ. 

Více »