Vyhledávání

Jaké byly nejzávažnější a nejčastější chyby aneb jaké problémy zjistily kontroly realizované Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek za rok 2016

Víte že, velikost českého trhu veřejných zakázek v roce 2016 je, dle MMR ČR, odhadována na 486 mld. Kč vč. DPH? A co je důležité, že z této částky bylo více než  šest z každých  deseti korun (přesně 64,5 %) alokováno v režimu zákona o veřejných zakázkách?

Meziročně došlo k poklesu trhu veřejných zakázek téměř o 100 mld. Kč. Celková hodnota podlimitních a nadlimitních zakázek evidovaných ve Věstníku veřejných zakázek v roce 2016 činila 323 mld. Kč bez DPH. Celkem bylo v roce 2016 zadáno 12 209 nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D., pedagog na PF MU v Brně,člen rozkladové komise ČNB v Praze a člen rozkladové komise ÚOHS v Brně

Pro zobrazení celého článku se prosím zaregistrujte nebo přihlaste.