Vyhledávání

Kategorie K zákonu č. 137/2006 Sb.

Celkem 22 článků

K novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a chystanému omezení principu ústnosti

(24. 08. 2016)

Nový „přestupkový zákon“ se má vztahovat nejen na přestupky, jak je tomu dnes, ale na veškeré správní delikty mimo správních deliktů pořádkových, platebních a disciplinárních.Tedy bude dopadat i na správní delikty z oblasti práva veřejných zakázek.

Více »

K poskytováním zadávací dokumentace dodavatelům

(10. 02. 2016)

Tendence elektronizace zadávání veřejných zakázek nápadně pokročily a nové evropské zadávací směrnice, jež mají být do českého právního řádu transponovány do dubna 2016, tuto tendenci ještě zintenzivňují, když předpokládají do budoucna úplnou a povinnou elektronizaci zadávání.

Více »

Otevírání obálek – k jednomu zajímavému problému

(21. 01. 2016)

Tento článek přináší pohled na problematiku označování obálek s nabídkami, jejich doručování, otevření obálky před koncem lhůty pro podání nabídek a následné možnosti zadavatele.

Více »

Právo veřejných zakázek – k jednomu zajímavému problému z praxe (náklady řízení po zrušení zakázky)

(17. 12. 2015)

Hlavním cílem právní úpravy veřejných zakázek je zejména úspora veřejných prostředků. Přirozeně je otázkou, jak se v praxi naplňování tohoto správného cíle reálně daří.

Více »

K rozhodovací praxi ÚOHS ve věci zakázaných dohod soutěžitelů v rámci zadávacího řízení

(10. 11. 2015)

V posledních letech se Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,Úřad“) množí dotazy, podněty k zahájení správního řízení a v neposlední řadě i rozhodnutí Úřadu týkající se specifických případů zakázaných dohod soutěžitelů v rámci zadávacího řízení. Jedná se o případy, kdy těmito ,,spojujícími se“ soutěžiteli jsou majetkově a personálně propojené osoby.

V dnešním příspěvku se budeme věnovat právě těmto případům. Terčem kritiky však nebude samotné rozhodování Úřadu, jako spíše nedostatečnost právní úpravy.

Více »