K novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a chystanému omezení principu ústnosti

Nový „přestupkový zákon“ se má vztahovat nejen na přestupky, jak je tomu dnes, ale na veškeré správní delikty mimo správních deliktů pořádkových, platebních a disciplinárních.Tedy bude dopadat i na správní delikty z oblasti práva veřejných zakázek.

Pro zobrazení celého článku se prosím zaregistrujte nebo přihlašte.