Kategorie Zadávací řízení

Celkem 43 článků

ZZVZ – 4 důležité změny pro zadavatele (díl třetí)

(24. 03. 2016)

Třetí díl se blíže věnuje zpřísnění při zadávání "in-house" zakázek, a také novou výjimkou z působnosti zákona, kterou budou právních služby.

Více »

ZZVZ – 4 důležité změny pro zadavatele (díl druhý)

(07. 03. 2016)

Druhý ze série tří článků k důležitým změnám, které přináší nový zákon o zadávání veřejných zakázek pro zadavatele veřejných zakázek. Naleznete v něm informace k novinkám v přípravě zadávacích podmínek - předběžným tržním konzultacím a vysvětlení zadávací dokumentace.

Více »

ZZVZ – 4 důležité změny pro zadavatele (díl prvý)

(24. 02. 2016)

První ze série článků k důležitým změnám, které přináší nový zákon o zadávání veřejných zakázek pro zadavatele veřejných zakázek. Naleznete v něm informace k novým druhům zadávacích řízení - inovačnímu partnerství a zjednodušenému režimu (pro sociální služby).

Více »

K poskytováním zadávací dokumentace dodavatelům

(10. 02. 2016)

Tendence elektronizace zadávání veřejných zakázek nápadně pokročily a nové evropské zadávací směrnice, jež mají být do českého právního řádu transponovány do dubna 2016, tuto tendenci ještě zintenzivňují, když předpokládají do budoucna úplnou a povinnou elektronizaci zadávání.

Více »

Otevírání obálek – k jednomu zajímavému problému

(21. 01. 2016)

Tento článek přináší pohled na problematiku označování obálek s nabídkami, jejich doručování, otevření obálky před koncem lhůty pro podání nabídek a následné možnosti zadavatele.

Více »