Kategorie Zadávací podmínky

Celkem 49 článků

Limity požadavků na reference v případě veřejných zakázek na stavební práce

(16. 10. 2018)

Veřejný zadavatel je  oprávněn k prokázání splnění technické kvalifikace požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (tzv. reference). V praxi však může dojít k situaci, kdy požadavky veřejného zadavatele na reference budou nepřiměřené a neodůvodněné, což povede k omezení možnosti účasti dodavatelů v zadávacím řízení, jinými slovy k omezení soutěže. Konkrétním příkladem může být spojení několika požadavků do jediné reference, přestože takové spojení neodůvodňují objektivní okolnosti. Právě tímto případem se zabýval Krajský soud ve svém rozhodnutí 62 Af 2/2017-79.

Více »

Ochrana a poskytování informací v rámci veřejných zakázek I. – Informace zadavatele

(23. 05. 2017)

Tento článek se zabývá informacemi, které se mohou při zadávání veřejných zakázek vyskytnout, a prostředky jejich ochrany, a to z pohledu zadavatele. Na toto téma pak navážou další články věnující se ochraně informací z pohledu dodavatele a ochraně informací v zadávacím řízení z pohledu jejich zpřístupňování veřejnosti na základě práva na svobodný přístup k informacím.

Více »

Novinky v legislativě VZ - návrh změn nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

(18. 04. 2017)

Co bude obsahovat návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel?

Více »

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS k požadované „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli

(30. 09. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 2. 12. 2013, č. j. ÚOHS-R76/2013/VZ-23309/2013/310/PMa, ve věci „Městské sady – aktivní park“  se Úřad zabýval podaným rozkladem proti rozhodnutí Úřadu, č. j. ÚOHS-S683/2012/VZ-4155/2013/523/OPi. Jádrem sporu byl požadavek na doložení „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli, stanovený zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Úřad tento požadavek považuje za diskriminační, a přestože tento názor poprvé vyslovil již v roce 2008 (srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 25.  6., č. j. 2008S159/2008/VZ-14933/2008/510/jl) a od té doby se jej ve své rozhodovací praxi drží, což potvrdil i rozhodnutím, které bude předmětem dnešního příspěvku, dovolujeme si s tímto postojem přinejmenším polemizovat. Ve středu zájmu nebude ani tak samotné rozhodování Úřadu, jako spíše právní úprava zadávání veřejných zakázek.

Více »