Kategorie Posouzení a hodnocení

Celkem 14 článků

Nakládání se vzorky a zásada transparentnosti v zadávacím řízení

(30. 10. 2017)

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit aktuální rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vztahující se k podmínkám, které musí zadavatel dodržet při nakládání se vzorky, předloženými dodavateli k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, a to z pohledu dodržení zásady transparentnosti. Rozboru rozhodnutí Úřadu ze dne 30. 6. 2017 odpoví, kdo nese důkazní břemeno o stavu vzorků.

Více »

Veřejné zakázky – vybrané aspekty problematiky mimořádně nízkých nabídkových cen aneb jak to bylo dříve a jak je tomu nyní dle ZZVZ

(28. 03. 2017)

Právní úprava mimořádně nízké nabídkové ceny je stále relativně „složitá“ a vede k interpretačním problémům, proto se ji budeme v následujícím textu věnovat.

Cui bono? Hlavním smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídce uvede cenu, u níž vznikají silné důvodné pochybnosti o řádném plnění veřejné zakázky. Zmíněný fakt by v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky mohl vést k zvýšenému riziku kupříkladu nedokončení veřejné zakázky, nebo k jejímu nekvalitnímu splnění, případně k  intenzivní snaze o navyšování původní nabídkové ceny uchazeče a tedy zbytečnému mrhání veřejnými penězi.

Jinak vyjádřeno, smysl institutu mimořádně nízké nabídkové ceny možno chápat jako pojistku zadavatele v případech, kdy uchazeč s cílem zvítězit ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku předloží cenu, za kterou není možno zakázku realizovat.

Více »

ZZVZ – Vyloučení účastníka zadávacího řízení (díl třetí)

(31. 01. 2017)

Třetí díl článku k tématu vyloučení účastníka zadávacího řízení dle ZZVZ. 

Více »

ZZVZ – Vyloučení účastníka zadávacího řízení (díl druhý)

(30. 01. 2017)

Druhý díl článku k tématu vyloučení účastníka zadávacího řízení dle nového ZZVZ.

Více »

ZZVZ – Vyloučení účastníka zadávacího řízení (díl první)

(16. 12. 2016)

První díl ze série článků o možnostech vyloučení účastníka zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Více »