Kategorie Ostatní

Celkem 38 článků

Jaké byly nejzávažnější a nejčastější chyby aneb jaké problémy zjistily kontroly NKÚ v oblasti veřejných zakázek v roce 2016?

(13. 06. 2017)

Jelikož v minulém článku Jaké byly nejzávažnější a nejčastější chyby aneb jaké problémy zjistily  kontroly realizované Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek za rok 2016 jsme se zaměřili na nejzávažnější a nejčastější chyby v oblasti veřejných zakázek za rok 2016 z pohledu ÚOHS, dnes do mozaiky doplníme klíčová zjištění z kontrol  realizovaných   Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) v oblasti veřejných zakázek. A to opět optikou  nedávno uběhnutého roku 2016.

Více »

Ochrana a poskytování informací v rámci veřejných zakázek III. – Právo na svobodný přístup k informacím

(06. 06. 2017)

První dva články této série se věnovaly ochraně informací přímo v zadávacím řízení nebo v úzké návaznosti na něj. Tento článek se naopak věnuje ochraně a poskytování informací z pohledu práva na svobodný přístup k informacím.

Při zadávání a realizaci veřejných zakázek dochází zpravidla k nakládání s veřejnými prostředky, které podléhá kontrole nejen ze strany orgánů veřejné moci, ale rovněž ze strany veřejnosti skrze právo na svobodný přístup k informacím. Zadavatelé tak typicky budou povinnými subjekty ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kteří musejí na žádost poskytnout veškeré informace, pokud právní řád nedovoluje jinak.

Více »

Ochrana a poskytování informací v rámci veřejných zakázek II. – Informace dodavatele

(05. 06. 2017)

Tento již druhý článek věnovaný ochraně a poskytování informací v rámci veřejných zakázek se zabývá ochranou informací – tentokrát na straně dodavatele.

Podobně jako zadavatel, kterému byl věnován minulý článek z této série, má i dodavatel zájem na tom, aby mu účast v zadávacím řízení, která s sebou nese jistou míru veřejnosti, nezpůsobila potíže. V případě poskytnutí či zveřejnění některých informací mu hrozí zejména snížení jeho konkurenceschopnosti, ale také uplatňování veřejnoprávních nebo soukromoprávních sankcí.

Více »

Ochrana a poskytování informací v rámci veřejných zakázek I. – Informace zadavatele

(23. 05. 2017)

Tento článek se zabývá informacemi, které se mohou při zadávání veřejných zakázek vyskytnout, a prostředky jejich ochrany, a to z pohledu zadavatele. Na toto téma pak navážou další články věnující se ochraně informací z pohledu dodavatele a ochraně informací v zadávacím řízení z pohledu jejich zpřístupňování veřejnosti na základě práva na svobodný přístup k informacím.

Více »

Novinky v legislativě VZ - návrh změn nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

(18. 04. 2017)

Co bude obsahovat návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel?

Více »