Kategorie Námitky, Správní řízení

Celkem 15 článků

Vybrané aspekty postupu po zahájení řízení na návrh

(22. 11. 2016)

V dnešním kratším textu se budeme věnovat některým opomíjeným aspektům postupu  po zahájení řízení na návrh, jak jsou upraveny po 1.10.2016.

Více »

K otázce (ne)vázanosti správního orgánu právním názorem soudu

(05. 10. 2016)

Předložený text sice není na první (ledabylejší) pohled z oblasti práva veřejných zakázek, nicméně při hlubším pohledu zjistíme, že má vztah k vnímání a posuzování závaznosti rozsudků správními orgány (např. finančními úřady, celními úřady, ÚOHS, MF ČR, ČNB), ale i třeba obcemi a kraji – jako zadavateli VZ. 

Více »

K problematice nesložených kaucí u ÚOHS

(07. 01. 2016)

V následujícím textu se dovolím zamyslet nad tématikou zahájení řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“ či „ÚOHS“), a to zejména v případech, kdy není složena kauce a nad otázkami s tím relevantně souvisejícími.

 

Více »

Právo veřejných zakázek – k jednomu zajímavému problému z praxe (náklady řízení po zrušení zakázky)

(17. 12. 2015)

Hlavním cílem právní úpravy veřejných zakázek je zejména úspora veřejných prostředků. Přirozeně je otázkou, jak se v praxi naplňování tohoto správného cíle reálně daří.

Více »

Postup ÚOHS v jednom řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

(08. 08. 2014)

Na konci měsíce července bylo do modulu plných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci LeXikonu VZ přidáno rozhodnutí č.j. ÚOHS-R30/2014/VZ-15744/2014/310/MLr ze dne 25. 7. 2014 (pravomocné dne 29. 7. 2014). Rozhodnutí se týká velmi ožehavé otázky (ne)činnosti Úřadu, která je zvlášť symptomatická pro mediálně exponované veřejné zakázky a významné veřejné zadavatele, a v praxi se s ní lze setkat. Ačkoliv jde především o procesní otázky vedení řízení, rozhodnutí stojí za pozornější studium, jelikož se dotýká obecnější podstaty, a to samotné funkčnosti (či lépe řečeno nefunkčnosti) řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeném Úřadem.

Více »