Kategorie Námitky, Správní řízení

Celkem 15 článků

K zadávání veřejných zakázek - nejvýznamnější problémy ze zjištění ÚOHS za rok 2017

(11. 10. 2018)

Shrnutí Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, aneb nejvýznamnější problémy ze zjištění ÚOHS za rok 2017.

Více »

Náležité odůvodnění druhostupňového správního rozhodnutí, aneb k jednomu praktickému otazníku

(21. 09. 2018)

V článku naleznete pojednání k otázce, zda je přípustné, aby se v rámci odůvodnění druhostupňového rozhodnutí odvolacího správního orgánu (v našem případě na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) opakovala např. určitá data, souvětí či pasáže, de facto převzaté z napadeného prvostupňového rozhodnutí. Anebo zda musí správní „druhostupňový“ orgán v rámci odůvodnění přinášet vždy nové informace a právní myšlenky, které prvostupňový správní orgán neuplatnil? Možno tvrdit, že takové „opakující se“ druhostupňové rozhodnutí trpí vadou nepřezkoumatelnosti.

Více »

K zadávání veřejných zakázek - nejvýznamnější problémy ze zjištění NKÚ za rok 2017

(05. 09. 2018)

Text se stručně věnuje oblasti práva zadávání veřejných zakázek z pohledu kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za uplynulý rok.

Více »

Záznam o provedení dokazování správními orgány (včetně ÚOHS)

(18. 12. 2017)

Vážení čtenáři a milé čtenářky Lexikonu VZ, dokazování lze obecně označit jako souhrn úkonů správního orgánu prováděných s cílem zajistit, aby rozhodnutí odpovídalo skutkovému stavu rozhodované věci. Pro náš článek si položíme následující výzkumné otázky:

Záznam o provedení důkazů správními orgány –  kde možno spatřovat hranici mezi účelností a hospodárností vs. naplněním požadavku soudů a conto zaznamenávání (všech) důkazů v rámci správního řízení?

Co vše nutno zaznamenávat do záznamového archu? Jak zde nahlížet na listinné a nelistinné důkazy? Kdy provádět (aktualizovat) záznamy o důkazech? Má neprovedení záznamu vliv na zákonnost řízení. Pakliže ano, nakolik je zmíněný vliv fatální? Existuje právně-terminologický rozdíl mezi pojmy „podklad“ a „důkaz“?

Více »