Vyhledávání

Kategorie Kvalifikační předpoklady

Celkem 32 článků

Obnovení způsobilosti účastníka

(22. 11. 2016)

Obnovení způsobilosti účastníka neboli self-cleaning dle § 76 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, představuje nový institut zavedený do našeho právního řádu a novinku z nových zadávacích směrnic.

Více »

ZZVZ – 4 důležité změny pro zadavatele (díl čtvrtý)

(02. 05. 2016)

Ve čtvrtém díle se budete mít možnost seznámit s pojmovým rozčleněním kvalifikace na způsobilost a samotnou kvalifikaci. Blíže se text věnuje návratu ekonomické kvalifikace a kvalifikaci technické.

Více »