Kategorie K zákonu č. 134/2016 Sb.

Celkem 70 článků

Právo veřejných zakázek – k jednomu zajímavému problému z praxe (náklady řízení po zrušení zakázky)

(17. 12. 2015)

Hlavním cílem právní úpravy veřejných zakázek je zejména úspora veřejných prostředků. Přirozeně je otázkou, jak se v praxi naplňování tohoto správného cíle reálně daří.

Více »

Odkazy na specifická označení v zadávacích podmínkách aneb běžná praxe zadavatelů vs. krutá realita ÚOHS

(15. 10. 2014)

Rádi byste dodavatelům v zadávacích podmínkách přiblížili vaši představu o předmětu veřejné zakázky odkazem na konkrétní výrobek nebo třeba výrobce? Máte s nějakou značkou nebo výrobkem dobrou zkušenost a chcete, aby vámi poptávaný předmět veřejné zakázky měl právě takové parametry a kvalitu, a proto se chystáte inspirovat dodavatele odkazem na produkty této značky? Pokud ano, měli byste věnovat tomuto článku pozornost. Může vám to ušetřit čas i peníze. Právě uvádění takových odkazů je jedním z nejčastějších pochybení zadavatelů při vymezení zadávacích podmínek. Tato zdánlivě drobná „neřest“ nezůstává bez povšimnutí a ÚOHS ji bez milosti trestá nemalými pokutami. 

Více »

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS - nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí o námitkách proti mimořádně nízkým nabídkovým cenám

(10. 09. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 8. 2012, č. j. R138/2011/VZ-14711/2012/310/MML, ve věci „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2011, v části 32, 38, 41“ se Úřad zabýval podaným rozkladem proti rozhodnutí Úřadu, č. j. ÚOHS-S18/2011/VZ-7634/2011/510/IFa. Jádrem sporu bylo nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí o námitkách proti mimořádně nízkým nabídkovým cenám u nabídek podaných v rámci veřejné zakázky.

Více »

Postup ÚOHS v jednom řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

(08. 08. 2014)

Na konci měsíce července bylo do modulu plných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci LeXikonu VZ přidáno rozhodnutí č.j. ÚOHS-R30/2014/VZ-15744/2014/310/MLr ze dne 25. 7. 2014 (pravomocné dne 29. 7. 2014). Rozhodnutí se týká velmi ožehavé otázky (ne)činnosti Úřadu, která je zvlášť symptomatická pro mediálně exponované veřejné zakázky a významné veřejné zadavatele, a v praxi se s ní lze setkat. Ačkoliv jde především o procesní otázky vedení řízení, rozhodnutí stojí za pozornější studium, jelikož se dotýká obecnější podstaty, a to samotné funkčnosti (či lépe řečeno nefunkčnosti) řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeném Úřadem.

Více »

Povinnost uveřejnění a dohledová činnost ÚOHS

(28. 07. 2014)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stanoví zadavatelům řadu povinností. Tyto povinnosti nejsou zpravidla zákonodárcem určeny samoúčelně, ale měly by sloužit k naplnění základních zásad, na kterých je postup zadavatele podle ZVZ postaven. Charakteristickým projevem zásady transparentnosti jsou pak rozličné povinnosti zadavatele uveřejňovat určité informace, resp. dokumenty, typicky ve Věstníku veřejných zakázek či na profilu zadavatele.

Více »