Knihovna Veřejných Zakázek

Celkem 95 článků

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS k požadované „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli

(30. 09. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 2. 12. 2013, č. j. ÚOHS-R76/2013/VZ-23309/2013/310/PMa, ve věci „Městské sady – aktivní park“  se Úřad zabýval podaným rozkladem proti rozhodnutí Úřadu, č. j. ÚOHS-S683/2012/VZ-4155/2013/523/OPi. Jádrem sporu byl požadavek na doložení „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli, stanovený zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Úřad tento požadavek považuje za diskriminační, a přestože tento názor poprvé vyslovil již v roce 2008 (srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 25.  6., č. j. 2008S159/2008/VZ-14933/2008/510/jl) a od té doby se jej ve své rozhodovací praxi drží, což potvrdil i rozhodnutím, které bude předmětem dnešního příspěvku, dovolujeme si s tímto postojem přinejmenším polemizovat. Ve středu zájmu nebude ani tak samotné rozhodování Úřadu, jako spíše právní úprava zadávání veřejných zakázek.

Více »

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS - nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí o námitkách proti mimořádně nízkým nabídkovým cenám

(10. 09. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 8. 2012, č. j. R138/2011/VZ-14711/2012/310/MML, ve věci „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2011, v části 32, 38, 41“ se Úřad zabýval podaným rozkladem proti rozhodnutí Úřadu, č. j. ÚOHS-S18/2011/VZ-7634/2011/510/IFa. Jádrem sporu bylo nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí o námitkách proti mimořádně nízkým nabídkovým cenám u nabídek podaných v rámci veřejné zakázky.

Více »

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS o rozkladu - vysvětlení nabídek, zákaz doplnění

(25. 08. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. 7. 2014, č.j. ÚOHS-R156,157/2014/VZ-15743/2014/323/PMo, ve věci „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“ se Úřad meritorně zabýval institutem vysvětlení nabídek, zákazem doplnění nabídek a povinností zadavatele vyřadit neúplné nabídky.

Na příkladu Rozhodnutí uvádíme, že může být komplikované řešení na první pohled banální otázky, zda je nabídka předkládaná v zadávacím řízení úplná a splňuje všechny požadavky zákona a zadavatele, či nikoliv.

Více »

Postup ÚOHS v jednom řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

(08. 08. 2014)

Na konci měsíce července bylo do modulu plných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci LeXikonu VZ přidáno rozhodnutí č.j. ÚOHS-R30/2014/VZ-15744/2014/310/MLr ze dne 25. 7. 2014 (pravomocné dne 29. 7. 2014). Rozhodnutí se týká velmi ožehavé otázky (ne)činnosti Úřadu, která je zvlášť symptomatická pro mediálně exponované veřejné zakázky a významné veřejné zadavatele, a v praxi se s ní lze setkat. Ačkoliv jde především o procesní otázky vedení řízení, rozhodnutí stojí za pozornější studium, jelikož se dotýká obecnější podstaty, a to samotné funkčnosti (či lépe řečeno nefunkčnosti) řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeném Úřadem.

Více »

Povinnost uveřejnění a dohledová činnost ÚOHS

(28. 07. 2014)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stanoví zadavatelům řadu povinností. Tyto povinnosti nejsou zpravidla zákonodárcem určeny samoúčelně, ale měly by sloužit k naplnění základních zásad, na kterých je postup zadavatele podle ZVZ postaven. Charakteristickým projevem zásady transparentnosti jsou pak rozličné povinnosti zadavatele uveřejňovat určité informace, resp. dokumenty, typicky ve Věstníku veřejných zakázek či na profilu zadavatele.

Více »