Knihovna Veřejných Zakázek

Celkem 80 článků

Obnovení způsobilosti účastníka

(22. 11. 2016)

Obnovení způsobilosti účastníka neboli self-cleaning dle § 76 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, představuje nový institut zavedený do našeho právního řádu a novinku z nových zadávacích směrnic.

Více »

Zásady zadávání veřejných zakázek

(07. 11. 2016)

V nové právní normě upravující oblast veřejných zakázek, v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“), který platí od 1. října roku 2016, se objevuje zcela nová systematika podmínek dopadajících na postup zadavatele při realizaci zadávacího řízení. V rámci této nové koncepce se některé známé instituty transformují do nových, nebo jsou některá pravidla jinak formulována či rozšířena. V následujícím textu se pokusíme blíže představit novinky týkající se zásad zadávání veřejných zakázek. Tyto zásady se jako znatelná linka prolínají celým zadávacím řízením a zadavatel je musí mít vždy na paměti.

Více »

K otázce (ne)vázanosti správního orgánu právním názorem soudu

(05. 10. 2016)

Předložený text sice není na první (ledabylejší) pohled z oblasti práva veřejných zakázek, nicméně při hlubším pohledu zjistíme, že má vztah k vnímání a posuzování závaznosti rozsudků správními orgány (např. finančními úřady, celními úřady, ÚOHS, MF ČR, ČNB), ale i třeba obcemi a kraji – jako zadavateli VZ. 

Více »

K novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a chystanému omezení principu ústnosti

(24. 08. 2016)

Nový „přestupkový zákon“ se má vztahovat nejen na přestupky, jak je tomu dnes, ale na veškeré správní delikty mimo správních deliktů pořádkových, platebních a disciplinárních.Tedy bude dopadat i na správní delikty z oblasti práva veřejných zakázek.

Více »

ZZVZ – 4 důležité změny pro zadavatele (díl čtvrtý)

(02. 05. 2016)

Ve čtvrtém díle se budete mít možnost seznámit s pojmovým rozčleněním kvalifikace na způsobilost a samotnou kvalifikaci. Blíže se text věnuje návratu ekonomické kvalifikace a kvalifikaci technické.

Více »