Lexikon VZ Vás zve na

Vertikální „in-house“ spolupráce – teoreticky i prakticky

Datum: 16. 05. 2023 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:Mgr. Jan Surý, právník v MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Obsah semináře

In-house, či ne in-house? To je otázka, kterou si v praxi kladou mnozí zadavatelé. Není divu, neboť problematika vertikální (tzv. in-house) spolupráce je poměrně komplikovaná, a to jak z toho teoretického pohledu, tak potom v rámci posouzení splnění podmínek in-house spolupráce u konkrétních společností (včetně posuzování způsobu jmenování členů statutárního orgánu potenciálního in-house dodavatele anebo třízení jednotlivých faktur za minulá účetní období na základě toho, zda souvisí s realizací svěřeného úkolu, či nikoliv).

Seminář bude veden ve dvou rovinách. Jednak té teoretické věnující se definici jednotlivých podmínek pro in-house spolupráci a jejich výkladu a jednak v rovině praktické – tedy konkrétní aplikaci teoretických poznatků v praxi, např.:

Během semináře nebudou opomenuty ani potenciální negativní důsledky nezákonné (v rozporu se ZZVZ) in-house spolupráce.

Lektor

Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

Program

09.00–10.00    Blok I

Přestávka 15 minut

10.15–11.30    Blok II

11.30–12.00    Prostor pro Vaše dotazy

Pro koho je seminář určen

Seminář je určeno pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří stojí na straně zadavatelů, jejich zástupců anebo na straně potenciálních in-house dodavatelů a kteří v praxi řeší otázku, zda mohou v daném případě využít in-house spolupráci a veřejnou zakázku „nezadávat“.

Online prostředí

Seminář bude přenášen živě s cílem maximálního uživatelského komfortu. Účastník jej může sledovat z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, tablet nebo mobilní telefon). Pro přihlášení postačí webový prohlížeč.
Jak se připojit - ZDE. S lektory bude moci účastník komunikovat v reálném čase prostřednictvím chatu.

Před zahájením online semináře bude účastníkům zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.
Po ukončení bude všem účastníkům zasláno Osvědčení o absolvování a 14 dní platný odkaz na záznam semináře.

Účastnický poplatek činí 1900 Kč bez DPH / osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 2300 Kč bez DPH / osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 7 dnů vystavena faktura. Následně Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání