Služby

Nevíte jak realizovat veřejnou zakázku správně nebo jak nastavit její zadávací podmínky tak, aby byly minimalizovány následné tahanice? Potřebujete ulehčit práci při administraci zakázky? Chcete se bránit nezákonnému postupu zadavatele? Vadí Vám neskutečná administrativa spojená s tvorbou nabídek nebo si nevíte s jejich sestavením rady?

Jsme pro Vás tím správným řešením!

Více jak 12 let zkušeností s veřejnými zakázkami nám dává právo o sobě tvrdit, že můžeme být platnými členy Vašeho týmu. Disponujeme zkušenými experty s mnohaletými zkušenostmi na poli veřejných zakázek. Ať už se jedná praxi při poradenství pro zadavatele, administraci veřejných zakázek, jejich kontrolu nebo pomoc dodavatelům při zpracování nabídek či podávání námitek. Disponujeme nejen znalostí a zkušenostmi se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ale také s předchozí právní úpravou (zákon č. 137/2006 Sb.) či podmínkami nejrůznějších operačních programů.

Co nabízíme?

  • Podporu při zadávání veřejných zakázek (administrace, konzultace, stanoviska, revize dokumentů dle platné legislativy).     

  • Školení vašich zaměstnanců v dané problematice a seznámení je s postupy zadávání veřejných zakázek, které ukládá zákon.

  • Kontroly zadávacích řízení před předložením k posouzení poskytovateli dotace.

  • Pomoc při tvorbě nabídek (vyžádání si zadávacích podmínek od zadavatelů, zpracování případných dotazů k zadávacím podmínkám, rozbor zadávacích podmínek, příprava podkladů do nabídky, finalizace, setřídění a podání nabídky, účast na otevírání obálek, zpracování odpovědí na žádosti hodnotící komise, resp. zadavatelů k nabídce).

  • Ochranu proti neoprávněnému postupu zadavatelů. Zpracujeme pro vás námitky proti úkonům zadavatelů, návrhy na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Poradenství, konzultace

Nenašli jste, co hledáte? Nebo chcete pomoci s aktuálním problémem?

Jsme připraveni nabídnout Vám naše zkušenosti z oblasti veřejných zakázek, a to jak ze strany zadavatelů, tak i dodavatelů. Máme za sebou poradenství v zakázkách, jejichž předpokládaná hodnota byla více jak 20 miliard, přičemž veřejné zakázky byly financovány i dotačními prostředky.