ÚOHS-S0230/2024/VZ-22319/2024/500

VěcSMLOUVA O IMPLEMENTAČNÍM PROJEKTU, VÝVOJI A IMPLEMENTACI NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Datum vydání04.06.24
InstanceI.
Související dokumentyPDF
Zdrojhttps://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-21847.html
I. Stupeň ÚOHS (S) ÚOHS-S0230/2024/VZ-22319/2024/500


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 3. 2024 na návrh ze dne 11. 3. 2024 vedeném původně pod sp. zn. ÚOHS-S0230/2024/VZ a ve správním řízení zahájeném dne 12. 3. 2024 na návrh ze dne 11. 3. 2024 vedeném původně pod sp. zn. ÚOHS-S0231/2024/VZ, která byla usnesením č. j. ÚOHS-17454/2024/511 ze dne 29. 4. 2024  spojena do společného řízení vedeného nadále pod sp. zn. ÚOHS-S0230/2024/VZ, jehož účastníky jsou

  • navrhovatel – NESS Czech s.r.o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
  • strany smlouvy: 
  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 21. 3. 2024 společností Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář, IČO 25628470, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
  • vybraný dodavatel – společnosti
  • SEVITECH CZ s.r.o., IČO 07081561, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 a
  • SYNCHRONIX, a.s., IČO 31605052, se sídlem Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupena na základě nedatované plné moci společností SEVITECH CZ s.r.o., IČO 07081561, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4,

ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy – „SMLOUVA O IMPLEMENTAČNÍM PROJEKTU, VÝVOJI A IMPLEMENTACI NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“ – uzavřené dne 15. 2. 2024 mezi zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1 – a vybraným dodavatelem – společnostmi SEVITECH CZ s.r.o., IČO 07081561, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 a SYNCHRONIX, a.s., IČO 31605052, se sídlem Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovenská republika – na veřejnou zakázku „Hardwarové a softwarové prostředí pro sdílení informací a dat územního plánování“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění, jehož oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 8. 3. 2024 pod ev. č. Z2024–010357, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 3. 2024 pod ev. č. 143043–2024, a ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy – „SMLOUVA NA DODÁVKU HARDWARE INFRASTRUKTURY NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“ – uzavřené dne 15. 2. 2024 mezi zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1 – a vybraným dodavatelem – společnostmi SEVITECH CZ s.r.o., IČO 07081561, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 a SYNCHRONIX, a.s., IČO 31605052, se sídlem Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovenská republika – na veřejnou zakázku „Hardwarové a softwarové prostředí pro sdílení informací a dat územního plánování“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění, jehož oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 8. 3. 2024 pod ev. č. Z2024–010357, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 3. 2024 pod ev. č. 143043–2024,

vydává toto

usnesení:

Společné správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0230/2024/VZ, vzniklé spojením správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele– NESS Czech s.r.o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 – ze dne 11. 3. 2024 vedeného původně pod sp. zn. ÚOHS-S0230/2024/VZ a správního řízení zahájeného na návrh citovaného navrhovatele ze dne 11. 3. 2024 vedeného původně pod sp. zn. ÚOHS-S0231/2024/VZ, ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy – „SMLOUVA O IMPLEMENTAČNÍM PROJEKTU, VÝVOJI A IMPLEMENTACI NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“ – uzavřené dne 15. 2. 2024 mezi zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1 – a vybraným dodavatelem – společnostmi SEVITECH CZ s.r.o., IČO 07081561, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 a SYNCHRONIX, a.s., IČO 31605052, se sídlem Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovenská republika – na veřejnou zakázku „Hardwarové a softwarové prostředí pro sdílení informací a dat územního plánování“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění, jehož oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 8. 3. 2024 pod ev. č. Z2024–010357, a v Úředním věstníku Evropské unie dne
8. 3. 2024 pod ev. č. 143043–2024, a ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy – „SMLOUVA NA DODÁVKU HARDWARE INFRASTRUKTURY NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“ – uzavřené dne 15. 2. 2024 mezi zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1 – a vybraným dodavatelem – společnostmi SEVITECH CZ s.r.o., IČO 07081561, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 a SYNCHRONIX, a.s., IČO 31605052, se sídlem Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovenská republika – na veřejnou zakázku „Hardwarové a softwarové prostředí pro sdílení informací a dat územního plánování“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění, jehož oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 8. 3. 2024 pod ev. č. Z2024–010357, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 3. 2024 pod ev. č. 143043–2024, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádosti jmenovaného navrhovatele, tj. návrh ze dne 11. 3. 2024 na uložení zákazu plnění smlouvy „SMLOUVA O IMPLEMENTAČNÍM PROJEKTU, VÝVOJI A IMPLEMENTACI NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“ a návrh ze dne 11. 3. 2024 na uložení zákazu plnění smlouvy „SMLOUVA NA DODÁVKU HARDWARE INFRASTRUKTURY NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“ se staly zjevně bezpředmětné.

Odůvodnění

  I.         ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 21. 3. 2024 společností Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář, IČO 25628470, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění (dále jen „zákon“) zahájil dne 15. 2. 2024 odesláním výzvy k podpisu smlouvy z téhož dne (dále jen „výzva k podpisu smlouvy“) jednací řízení bez uveřejnění za účelem zadání veřejné zakázky „Hardwarové a softwarové prostředí pro sdílení informací a dat územního plánování“ (dále jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“).

2. Dne 15. 2. 2024 uzavřel zadavatel s vybraným dodavatelem – společnostmi SEVITECH CZ s.r.o., IČO 07081561, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 a SYNCHRONIX, a.s., IČO 31605052, se sídlem Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupena na základě nedatované plné moci společností SEVITECH CZ s.r.o., IČO 07081561, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 (dále jen „vybraný dodavatel“) – smlouvu s názvem „SMLOUVA O IMPLEMENTAČNÍM PROJEKTU, VÝVOJI A IMPLEMENTACI NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“ (dále jen „smlouva o dílo“), smlouvu s názvem „SMLOUVA NA DODÁVKU HARDWARE INFRASTRUKTURY NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“ (dále jen „smlouva na HW“) a smlouvu s názvem „SMLOUVA O ÚDRŽBĚ, PODPOŘE A ROZVOJI NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“ (dále jen „servisní smlouva“).

3. Dne 8. 3. 2024 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno oznámení o výsledku zadávacího řízení pod ev. č. Z2024–010357 (dále jen „oznámení o výsledku zadávacího řízení“). Tentýž den bylo oznámení o výsledku zadávacího řízení uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 143043–2024.

4. Dne 12. 3. 2024 obdržel Úřad podání navrhovatele – NESS Czech s.r.o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 11. 3. 2024, jehož obsahem byl návrh na zahájení správního řízení ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o dílo a návrh na zahájení správního řízení ve věci uložení zákazu plnění smlouvy na HW (dále společně jen „návrh“). Na základě návrhu bylo Úřadem zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0230/2024/VZ ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o dílo (dále jen „správní řízení S0230/2024/VZ“) a správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0231/2024/VZ ve věci uložení zákazu plnění smlouvy na HW (dále jen „správní řízení S0231/2024/VZ“).

II.         OBSAH NÁVRHU NA ULOŽENÍ ZÁKAZU PLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO A NA ULOŽENÍ ZÁKAZU PLNĚNÍ SMLOUVY NA HW

5. Zadavatel dle navrhovatele uzavřel na veřejnou zakázku dne 15. 2. 2024 s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, servisní smlouvu a smlouvu na HW, přičemž návrh navrhovatele směřuje proti smlouvě o dílo a smlouvě na HW (dále společně také jako „smlouvy“).

6. Navrhovatel je přesvědčen, že předmět veřejné zakázky se v převážném rozsahu kryje s plněním, které zadavatel poptává v rámci veřejné zakázky s názvem „Národní geoportál územního plánování“ zadávané v řízení se soutěžním dialogem, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 10. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 10. 2021 pod ev. č. Z2021– 038759, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 10. 2021 pod ev. č. 541896–2021, ve znění pozdějších oprav (dále jen „VZ NGÚP“).

7. Podle navrhovatele zadavatel uzavřel smlouvy na základě JŘBU, aniž by byly pro takový postup splněny zákonné podmínky definované v § 63 zákona. Konkrétně není dle navrhovatele v šetřeném případě splněna podmínka pro zadání veřejné zakázky v JŘBU uvedená v § 63 odst. 5 zákona, že JŘBU může být použito v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a kterou ani nezpůsobil. Podle navrhovatele zadavatel mohl situaci, která vedla k použití JŘBU, předvídat a dokonce ji i sám způsobil, což navrhovatel v návrhu podrobně rozvádí.  Vzhledem k tomu má navrhovatel za to, že měl zadavatel zadat veřejnou zakázku v otevřeném řízení a uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. měl vyčkat na výsledek „otevřenějšího“ zadávacího řízení na VZ NGÚP. Navrhovatel rovněž namítá, že zadavatel uzavřel smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém se měly tyto smlouvy uzavřít v rámci zadávacího řízení na VZ NGÚP. Podle navrhovatele tak není splněn požadavek, aby byly smlouvy v JŘBU uzavírány
v nejnutnějším rozsahu a pouze po nezbytně nutnou dobu. Dále navrhovatel uvádí, že během soutěžního dialogu byl objem dodávky HW významně navýšen. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel si v rámci JŘBU plánuje nakoupit HW, který nesouvisí s projektem NGÚP a mohl by být zadán samostatně v otevřeném řízení.

8. Navrhovatel je proto přesvědčen, že zadavatel uzavřel smlouvy bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení a předběžného oznámení, ačkoliv byl povinen toto oznámení a předběžné oznámení uveřejnit. Zadavatel dle navrhovatele neuveřejnil ani dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvy podle § 212 odst. 2 zákona. Podle navrhovatele je tak dán zákonný důvod pro uložení zákazu plnění smlouvy ve smyslu § 254 odst. 1 písm. a) zákona.

9. Navrhovatel také namítá, že zadavatel uzavřením smluv v režimu JŘBU porušuje a obchází zákonné omezení stanovené v § 246 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona. Navrhovatel je přesvědčen, že v době podpisu smluv stále běžela v zadávacím řízení na VZ NGÚP blokační lhůta dle § 246 odst. 1 zákona.  Navrhovatel se tak domnívá, že je dán další důvod pro uložení zákazu plnění smlouvy, a to ve smyslu § 254 odst. 1 písm. b) zákona. 

10. Závěrem navrhovatel žádá, aby Úřad zadavateli uložil zákaz plnění smlouvy o dílo a smlouvy na HW. 

 III.      PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

11. Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 správního řádu bylo správní řízení S0230/2024/VZ i správní řízení S0231/2024/VZ zahájeno dnem 12. 3. 2024, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo. Stejnopis návrhu byl zadavateli doručen téhož dne.

12. Účastníky správního řízení S0230/2024/VZ i správního řízení S0231/2024/VZ podle § 256 zákona jsou:

  • navrhovatel,
  • strany smluv:
  • zadavatel,
  • vybraný dodavatel.

13. Zahájení správního řízení S0230/2024/VZ a správního řízení S0231/2024/VZ oznámil Úřad jeho účastníkům přípisy ze dne 14. 3. 2024.

14. Dne 22. 3. 2024 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo a k návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na HW a dokumentaci o zadávacím řízení.

15. Dne 25. 3. 2024 Úřad obdržel od navrhovatele doplnění jeho návrhu z téhož dne. Přílohou tohoto doplnění byl znalecký posudek ze dne 21.3.2024.

16. Dne 28. 3. 2024 Úřad obdržel vyjádření vybraného dodavatele z téhož dne k návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo a k návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na HW.

17. Usneseními ze dne 3. 4. 2024 Úřad stanovil vybranému dodavateli lhůty ke zvolení společného zmocněnce pro účely vedení správního řízení S0230/2024/VZ a správního řízení S0231/2024/VZ a k doložení dokumentu prokazujícího oprávnění tohoto zmocněnce za vybraného dodavatele ve správních řízeních jednat.

18. Usneseními ze dne 8. 4. 2024 Úřad určil zadavateli lhůty k provedení úkonů spočívajících ve sdělení požadovaných informací a zaslání požadovaných dokumentů. Usneseními ze dne 19. 4. 2024 Úřad tyto lhůty zadavateli na jeho žádost prodloužil.

19. Usneseními ze dne 9. 4. 2024 Úřad správní řízení S0230/2024/VZ a správní řízení S0231/2024/VZ přerušil s cílem získat odborné stanovisko ohledně důsledků nabytí účinnosti stavebního zákona v oblasti územního plánování.

20. Dne 11. 4. 2024 Úřad požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 6600222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha (dále jen „MMR“) jakožto ústřední orgán státní správy, jenž vykonává státní správu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, o odborná stanoviska spočívající v zodpovězení odborných otázek týkajících se digitalizace územního plánování a NGÚP.

21. Dne 24. 4. 2024 Úřad obdržel sdělení zadavatele z téhož dne k usnesením ze dne 8. 4. 2024.

22. Dne 24. 4. 2024 Úřad obdržel odborná stanoviska MMR z téhož dne.

23. Přípisy ze dne 26. 4. 2024 Úřad oznámil pokračování správního řízení S0230/2024/VZ a pokračování správního řízení S0231/2024/VZ.

24. Usnesením ze dne 29. 4. 2024 Úřad spojil podle § 140 odst. 1 správního řádu správní řízení S0230/2024/VZ a S0231/2024/VZ do společného správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0230/2024/VZ. Spojení správních řízení Úřad účastníkům řízení oznámil přípisem ze dne
29. 4. 2024.

25. Usnesením ze dne 29. 4. 2024 Úřad určil zadavateli lhůtu k upřesnění odpovědí uvedených ve vyjádřeních zadavatele ze dne 24. 4. 2024 k dotazům Úřadu uvedeným v usneseních ze dne 8. 4. 2024. Stanovenou lhůtu Úřad usnesením ze dne 6. 5. 2024 na žádost zadavatele prodloužil.

26. Usnesením ze dne 2. 5. 2024 Úřad správní řízení opětovně přerušil s cílem získat odborné stanovisko ohledně důsledků nabytí účinnosti stavebního zákona v oblasti územního plánování.

27. Dne 2. 5. 2024 Úřad požádal MMR o odborné stanovisko spočívající v zodpovězení doplňujících odborných otázek týkajících se digitalizace územního plánování a NGÚP. Přípisem ze dne 9. 5. 2024 Úřad lhůtu k poskytnutí odborného stanoviska na žádost MMR prodloužil.

28. Dne 15. 5. 2024 Úřad obdržel sdělení zadavatele z téhož dne k usnesení ze dne 29. 4. 2024.

29. Dne 15. 5. 2024 Úřad obdržel odborné stanovisko MMR z téhož dne.

30. Přípisem ze dne 21. 5. 2024 Úřad oznámil pokračování správního řízení.

31. Usnesením ze dne 21. 5. 2024 Úřad určil zadavateli lhůtu k zaslání požadovaných dokumentů.

32. Usnesením ze dne 24. 5. 2024 Úřad určil zadavateli lhůtu k podání informace o tom, zda v zadávacím řízení na VZ NGÚP uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky.

33. Dne 27. 5. 2024 Úřad obdržel sdělení zadavatele z téhož dne, ve kterém zadavatel uvádí, že dne 24. 5. 2024 uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvy na plnění VZ NGÚP, a to Smlouvu o implementačním projektu, vývoji a implementaci Národního geoportálu územního plánování, Smlouvu o údržbě, podpoře a rozvoji Národního geoportálu územního plánování a Smlouvu na dodávku hardware infrastruktury Národního geoportálu územního plánování. Dále zadavatel uvádí, že téhož dne byly tyto smlouvy uveřejněny v registru smluv, čímž nabyly účinnosti. Přílohu tohoto sdělení tvoří mj. Smlouva o implementačním projektu, vývoji a implementaci Národního geoportálu územního plánování ze dne 24. 5. 2024 (dále jen „smlouva o dílo uzavřená v soutěžním dialogu“) včetně její přílohy č. 1 Technická specifikace NGÚP, Smlouva o údržbě, podpoře a rozvoji Národního geoportálu územního plánování ze dne 24. 5. 2024 a Smlouva na dodávku hardware infrastruktury Národního geoportálu územního plánování ze dne 24. 5. 2024 (dále jen „smlouva na HW uzavřená v soutěžním dialogu“). Zadavatel navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil, neboť nabytím účinnosti smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu a smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu bylo ukončeno plnění smluv přezkoumávaných v tomto správním řízení a tím dle zadavatele odpadl předmět tohoto správního řízení. 

 IV.      ZÁVĚRY ÚŘADU

Zjištěné skutečnosti

34. V bodě 21.2 smlouvy o dílo je uvedeno: „Smluvní vztah založený touto Smlouvou bude ukončen výlučně následujícími způsoby:

21.2.6 dnem účinnosti smlouvy uzavřené v Řízení se soutěžním dialogem ve smyslu § 56 ZZVZ, popř. na základě jiného postupu podle ZZVZ zajišťujícího plnění předmětu této Smlouvy“.

35. V bodě 18.2 smlouvy na HW je uvedeno: „Smluvní vztah založený touto Smlouvou bude ukončen výlučně následujícími způsoby:

18.2.6 dnem účinnosti smlouvy uzavřené v Řízení se soutěžním dialogem ve smyslu § 56 ZZVZ, popř. na základě jiného postupu podle ZZVZ zajišťujícího plnění předmětu této Smlouvy“.

36. V preambuli smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu je uvedeno: „Objednatel oznámil v řízení ve smyslu § 68 ZZVZ (…) svůj úmysl zadat v tomto řízení nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Národní geoportál územního plánování“, číslo zakázky Z2021–038759, zveřejněnou Objednatelem dne 25. října 2021 ve věstníku veřejných zakázek (…), jejímž předmětem je vytvoření Implementačního projektu, vývoj a implementace nového Systému, a jeho podpora, a to za podmínek dále stanovených v této Smlouvě a Servisní smlouvě“. (…) dne 15. února 2024 uzavřely Smluvní strany jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění překlenovací smlouvu o implementačním projektu, vývoji a implementaci Národního geoportálu územního plánování.
V souladu s článkem 21.2 této překlenovací smlouvy došlo k jejímu ukončení dnem účinnosti této Smlouvy a v souladu s článkem 21.5 této překlenovací smlouvy se považuje plnění poskytnuté do tohoto okamžiku podle překlenovací smlouvy za plnění poskytnuté podle této Smlouvy“
.

37. V preambuli smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu je uvedeno: „Objednatel oznámil v řízení ve smyslu § 68 ZZVZ (…) svůj úmysl zadat v tomto řízení nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Národní geoportál územního plánování“, číslo zakázky Z2021–038759, zveřejněnou Objednatelem dne 25. října 2021 ve věstníku veřejných zakázek (…), jejímž předmětem je vytvoření Implementačního projektu, vývoj a implementace nového Systému, a jeho podpora, a to za využití technologií za podmínek dále stanovených v této Smlouvě“. (…) dne 15. února 2024 uzavřely Smluvní strany jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění překlenovací smlouvu na dodávku hardware infrastruktury Národního geoportálu územního plánování.
V souladu s článkem 18.2 této překlenovací smlouvy došlo k jejímu ukončení dnem účinnosti této Smlouvy a v souladu s článkem 18.4 této překlenovací smlouvy se považuje plnění poskytnuté do tohoto okamžiku podle překlenovací smlouvy za plnění poskytnuté podle této Smlouvy“
.

38. V čl. 2 „PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY“ bodě 2.1 smlouvy o dílo je uvedeno: „Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Poskytovatel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo spočívající ve vývoji a dodání Systému specifikovaného v Příloze č. 1 a provedení dalších souvisejících činností a věcí, které jsou výslovně uvedeny v Příloze č. 1 a
v Článku 2.2 („Dílo“), a/nebo nejsou výslovně uvedeny, ale Poskytovatel jako odborník měl a mohl vědět, že pro to, aby Systém sloužil účelu dle Článku 2.4, je nezbytné takové činnosti provést a/nebo věci dodat, a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za řádně provedené Dílo Cenu“
.

39. Přílohu č. 1 smlouvy o dílo tvoří Technická specifikace Národního geoportálu územního plánování NGÚP, verze ze dne 21. 12. 2023.

40. V příloze č. 2 smlouvy o dílo je uveden rozpad nabídkové ceny na jednotlivé fáze a části díla. Jednotlivé fáze a části díla jsou uvedeny v následující tabulce:

Fáze

Dílčí část díla

Předmět plnění

Fáze I: Vývoj a implementace

1

Vyhotovení implementačního projektu

2

Dodání licencí k SS/OSS na prostředí

3

Vytvoření aplikačního prostředí na hardware

4

Vývojová fáze

5

Uvedení systému do pilotního provozu

6

Školení

7

Předání finální verze Dokumentace

8

Integrace a naplnění (migrace) referenčních Databází

Fáze II: Komponenty a funkcionality po provedení Fáze I

9

Komponenta správa datových specifikací

10

API rozhraní

11

Developer webový portál

12

Rozhraní na IS DMVS

13

Odkazová dlaždice na Portálu občana

14

Funkcionality pro agendu územně analytických podkladů, zprovoznění ETL a centrální databáze ÚAP v Systému

15

Rozhraní na INSPIRE

16

Datová analytika

17

Poskytování opendat

18

Uvedení Systému do ostrého provozu

41. V čl. 2 „PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY“ bodě 2.1 smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu je uvedeno: „Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Poskytovatel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo spočívající ve vývoji a dodání Systému specifikovaného v Příloze č. 1 a provedení dalších souvisejících činností a věcí, které jsou výslovně uvedeny
v Příloze č. 1 a v Článku 2.2 („Dílo“), a/nebo nejsou výslovně uvedeny, ale Poskytovatel jako odborník měl a mohl vědět, že pro to, aby Systém sloužil účelu dle Článku 2.5, je nezbytné takové činnosti provést a/nebo věci dodat, a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za řádně provedené Dílo Cenu“
.

42. Přílohu č. 1 smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu tvoří Technická specifikace Národního geoportálu územního plánování NGÚP, verze ze dne 21. 12. 2023.

43. V příloze č. 2 smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu je uveden rozpad nabídkové ceny na jednotlivé fáze a části díla. Jednotlivé fáze a části díla jsou uvedeny v následující tabulce:

Fáze

Dílčí část díla

Předmět plnění

Fáze I: Vývoj a implementace

1

Vyhotovení implementačního projektu

2

Dodání licencí k SS/OSS na prostředí

3

Vytvoření aplikačního prostředí na hardware

4

Vývojová fáze

5

Uvedení systému do pilotního provozu

6

Školení

7

Předání finální verze Dokumentace

8

Integrace a naplnění (migrace) referenčních Databází

Fáze II: Komponenty a funkcionality po provedení Fáze I

9

Komponenta správa datových specifikací

10

API rozhraní

11

Developer webový portál

12

Rozhraní na IS DMVS

13

Odkazová dlaždice na Portálu občana

14

Funkcionality pro agendu územně analytických podkladů, zprovoznění ETL a centrální databáze ÚAP v Systému

15

Rozhraní na INSPIRE

16

Datová analytika

17

Poskytování opendat

18

Uvedení Systému do ostrého provozu

Služby na objednávku

19

Služby na objednávku

20

Navýšení licence spisové služby

Paušální služby

21

Paušální služby

44. V čl. 2 „PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY“ bodě 2.1 smlouvy na HW je uvedeno: „Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Poskytovatel zavazuje Objednateli dodat infrastrukturu za účelem vybudování infrastrukturního prostředí nezbytného pro provoz Systému (…) včetně služeb souvisejících s dodávkou infrastrukturního prostředí“. Dále je v bodě 2.2 smlouvy na HW uvedeno, že detailní specifikace dodávky uvádí příloha č. 1 této smlouvy.

45. Přílohu č. 1 smlouvy na HW tvoří Technická dokumentace: Výkon a požadavky na datové centrum a typové HW, kde je uvedeno:

1. Typový HW

Zadavatel uvádí následující minimální požadavky na infrastrukturní prvky v jednotlivých lokalitách. Uvedené systémové prostředky jsou dimenzovány pro provoz všech tří instancí řešení (produkční, testovací a referenční) společně v rámci jednotné platformy. Jednotlivými prostředími budou sdíleny i technologické aktivní prvky (síťových a bezpečnostní komponent, úložišť atd.)

Zadavatel požaduje, aby v rámci řešení byla použita pouze x86–64 CPU architektura. Jedná se o nezbytné dodané min. prostředky pro provoz systém. V rámci konkrétní implementace může uchazeč dodat řešení s lepšími parametry základní specifikace.

Komponenta

Základní specifikace modelové konfigurace

DC1

DC2

Virtualizační servery

Provedení: Rack 1U

Procesor: 2×CPU 16core, Intel Xeon-Gold

Paměť: 768GB DDR5

Disk: 2× 960GB SSD SATA, hot plug

Sítě: 2× FC 32Gbps, 4× 10GbE

Zdroj: redundantní

8

8

Kubernetes nody

Provedení: Rack 1U

Procesor: 2×CPU 16core, Intel Xeon-Gold

Paměť: 768GB DDR5

Disk: 2× 960GB SSD SATA, hot plug

Disk: 4× SSD NVMe 1,92TB

Sítě: 2× FC 32Gbps, 4× 10GbE

Zdroj: redundantní

9

9

Databázové servery fyzické

Provedení: Rack 1U

Procesor: 2×CPU 16core, Intel Xeon-Gold

Paměť: 768GB DDR5

Disk: 2× 960GB SSD SATA, hot plug

Disk: 4× SSD NVMe 1,92TB

Sítě: 2× FC 32Gbps, 4× 10GbE

Zdroj: redundantní

2

2

Storage allflash

Provedení: Rack 2 až 3U

Čistá kapacita: 150 TB

Rezerva škálování: max do 200 TB

Disky: NVMe SSD

Sítě: 8× FC 32Gbps+ 4×Eth 10Gbps

Zdroj: redundantní

Musí umožnit vytvořit vysokou dostupnost a odolnost proti výpadkům dat v geograficky oddělených datových centrech pro zajištění replikace dat mezi oběma centry (synchronní a asynchronní). Musí umožnit zálohování do jiného diskového pole.

• Požadované funkcionality musí být nabídnuty pro neomezený počet připojených serverů

• Obsažené licence v rámci dodávky pokud nejsou součástí firmwaru pole

Potřebné licence pro integraci s virtualizační a kontejnerovou technologií dle návrhu řešení dodavatele a to včetně managementu.

1

1

Backup storage

Provedení: Rack 2 až 3U

Čistá kapacita: 150 TB

Rezerva škálování: max do 200 TB

Disky: Nearline SAS

Sítě: FC 32Gbps+ 4×Eth 10Gbps

Zdroj: redundantní

Musí být kompatibilní se zálohovacím SW dodavatele.

1

1

SAN switche

Provedení: Rack 1U

Počet portů: 32 až 48

Typ portu: Fibre Channel 32Gbps

Propustnost: minimálně 1.5 Tb/s Full Duplex

2

2

LAN switche

Provedení: Rack 1U

Počet portů: 48

Typ portu: 10GbE

Propustnost: minimálně 1.5 Tb/s Full Duplex

Security: Media Access Control Security

(MACsec)

Směrování na úrovni Layer 3

2

2

Loadnalancing a web application firewall

Provedení: Rack 1U

Propustnost: minimálně 20 Gbps L4/L7

Maximum L4 concurrent connections:

minimálně 28 milionů

SSL Bulk Throughput: minimálně 9 Gbps

Sítě: 10 Gigabit Fiber Ports

2

2

Firewall a Intrusion Prevention Systém

Režijní materiál

IPS propustnost 20Gbps

TLS (Hardware Decryption) 20Gbps

 

Veškerý materiál pro propojení prvků infrastruktury (kabeláž, optická vlákna, panely, SFP(QSFP) moduly atd.)

2

 

 

1

2

 

 

1

2. Bezpečnostní infrastruktura

Zadavatel v rámci aktivních bezpečnostních prvků připouští různé kombinace zařízení dle návrhu dodavatele, jež naplní požadavky zadavatele. Například je možné dodat produkt Cisco Secure Firewall 4200 series pokrývá kombinace požadavků (Firewall, WAP/NGFW, IPS), Uvedené slouží jako příklad, nikoliv požadavek na dodávku určitého typu zařízení. Vždy musí být zajištěny následující infrastrukturní funkce v minimálně výše uvedených parametrech:

• web application firewall

• Loadbalancer

• Firewall

• Intrusion Prevention System

3. Datová centra a specifikace Rackových stání

Pokud není uvedeno jinak, platí poskytnuté informace pro obě datová centra, zadavatel zajistí součinnost provozovatele datových center, dále uvádíme základní charakteristiku:

Obecné informace o datovém centru:

• Garantovaná dostupnost datových center 99,999%na roční bázi

• Veškerá zařízení NGÚP budou umístěna do samostatného racku

• Záložní zdroje UPS v redundantním režimu N+1, diesel agregát bez redundance

• Bezpečnostní služba 24×7×365 včetně kamerového systému

• Přístup: určené osoby s předložením osobního dokladu, vlastní přístupová karta

• Zakončení konektivity v rack: ODF SM optická vlákna

Informace o Racku:

• 42U, hloubka 1000 x šířka 800 (lokalita A)

• 42U, hloubka 1200 x šířka 800 (lokalita B)

• Výkon chlazení v racku 60 000 BTU

• Příkon do racku 2×13,5kW

• zásuvky C13, C19, F/B-ČSN, typ zásuvek dle požadavku

46. V čl. 2 „PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY“ bodě 2.1 smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu je uvedeno: „Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Poskytovatel zavazuje Objednateli dodat infrastrukturu za účelem vybudování infrastrukturního prostředí nezbytného pro provoz Systému (…) včetně služeb souvisejících s dodávkou infrastrukturního prostředí“. Dále je v bodě 2.2 smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu uvedeno, že detailní specifikace dodávky uvádí příloha č. 1 této smlouvy.

47. Přílohu č. 1 smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu tvoří Technická dokumentace: Výkon a požadavky na datové centrum a typové HW, kde je uvedeno:

1. Typový HW

Zadavatel uvádí následující minimální požadavky na infrastrukturní prvky v jednotlivých lokalitách. Uvedené systémové prostředky jsou dimenzovány pro provoz všech tří instancí řešení (produkční, testovací a referenční) společně v rámci jednotné platformy. Jednotlivými prostředími budou sdíleny i technologické aktivní prvky (síťových a bezpečnostní komponent, úložišť atd.)

Zadavatel požaduje, aby v rámci řešení byla použita pouze x86–64 CPU architektura. Jedná se o nezbytné dodané min. prostředky pro provoz systém. V rámci konkrétní implementace může uchazeč dodat řešení s lepšími parametry základní specifikace.

Komponenta

Základní specifikace modelové konfigurace

DC1

DC2

Virtualizační servery

Provedení: Rack 1U

Procesor: 2×CPU 16core, Intel Xeon-Gold

Paměť: 768GB DDR5

Disk: 2× 960GB SSD SATA, hot plug

Sítě: 2× FC 32Gbps, 4× 10GbE

Zdroj: redundantní

8

8

Kubernetes nody

Provedení: Rack 1U

Procesor: 2×CPU 16core, Intel Xeon-Gold

Paměť: 768GB DDR5

Disk: 2× 960GB SSD SATA, hot plug

Disk: 4× SSD NVMe 1,92TB

Sítě: 2× FC 32Gbps, 4× 10GbE

Zdroj: redundantní

9

9

Databázové servery fyzické

Provedení: Rack 1U

Procesor: 2×CPU 16core, Intel Xeon-Gold

Paměť: 768GB DDR5

Disk: 2× 960GB SSD SATA, hot plug

Disk: 4× SSD NVMe 1,92TB

Sítě: 2× FC 32Gbps, 4× 10GbE

Zdroj: redundantní

2

2

Storage allflash

Provedení: Rack 2 až 3U

Čistá kapacita: 150 TB

Rezerva škálování: max do 200 TB

Disky: NVMe SSD

Sítě: 8× FC 32Gbps+ 4×Eth 10Gbps

Zdroj: redundantní

Musí umožnit vytvořit vysokou dostupnost a odolnost proti výpadkům dat v geograficky oddělených datových centrech pro zajištění replikace dat mezi oběma centry (synchronní a asynchronní). Musí umožnit zálohování do jiného diskového pole.

• Požadované funkcionality musí být nabídnuty pro neomezený počet připojených serverů

• Obsažené licence v rámci dodávky pokud nejsou součástí firmwaru pole

Potřebné licence pro integraci s virtualizační a kontejnerovou technologií dle návrhu řešení dodavatele a to včetně managementu.

1

1

Backup storage

Provedení: Rack 2 až 3U

Čistá kapacita: 150 TB

Rezerva škálování: max do 200 TB

Disky: Nearline SAS

Sítě: FC 32Gbps+ 4×Eth 10Gbps

Zdroj: redundantní

Musí být kompatibilní se zálohovacím SW dodavatele.

1

1

SAN switche

Provedení: Rack 1U

Počet portů: 32 až 48

Typ portu: Fibre Channel 32Gbps

Propustnost: minimálně 1.5 Tb/s Full Duplex

2

2

LAN switche

Provedení: Rack 1U

Počet portů: 48

Typ portu: 10GbE

Propustnost: minimálně 1.5 Tb/s Full Duplex

Security: Media Access Control Security

(MACsec)

Směrování na úrovni Layer 3

2

2

Loadnalancing a web application firewall

Provedení: Rack 1U

Propustnost: minimálně 20 Gbps L4/L7

Maximum L4 concurrent connections:

minimálně 28 milionů

SSL Bulk Throughput: minimálně 9 Gbps

Sítě: 10 Gigabit Fiber Ports

2

2

Firewall a Intrusion Prevention Systém

Režijní materiál

IPS propustnost 20Gbps

TLS (Hardware Decryption) 20Gbps

 

Veškerý materiál pro propojení prvků infrastruktury (kabeláž, optická vlákna, panely, SFP(QSFP) moduly atd.)

2

 

 

1

2

 

 

1

2. Bezpečnostní infrastruktura

Zadavatel v rámci aktivních bezpečnostních prvků připouští různé kombinace zařízení dle návrhu dodavatele, jež naplní požadavky zadavatele. Například je možné dodat produkt Cisco Secure Firewall 4200 series pokrývá kombinace požadavků (Firewall, WAP/NGFW, IPS), Uvedené slouží jako příklad, nikoliv požadavek na dodávku určitého typu zařízení. Vždy musí být zajištěny následující infrastrukturní funkce v minimálně výše uvedených parametrech:

• web application firewall

• Loadbalancer

• Firewall

• Intrusion Prevention System

3. Datová centra a specifikace Rackových stání

Pokud není uvedeno jinak, platí poskytnuté informace pro obě datová centra, zadavatel zajistí součinnost provozovatele datových center, dále uvádíme základní charakteristiku:

Obecné informace o datovém centru:

• Garantovaná dostupnost datových center 99,999%na roční bázi

• Veškerá zařízení NGÚP budou umístěna do samostatného racku

• Záložní zdroje UPS v redundantním režimu N+1, diesel agregát bez redundance

• Bezpečnostní služba 24×7×365 včetně kamerového systému

• Přístup: určené osoby s předložením osobního dokladu, vlastní přístupová karta

• Zakončení konektivity v rack: ODF SM optická vlákna

Informace o Racku:

• 42U, hloubka 1000 x šířka 800 (lokalita A)

• 42U, hloubka 1200 x šířka 800 (lokalita B)

• Výkon chlazení v racku 60 000 BTU

• Příkon do racku 2×13,5kW

• zásuvky C13, C19, F/B-ČSN, typ zásuvek dle požadavku

48. V bodě 34.1 smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu je uvedeno, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Z registru smluv vyplývá, že smlouva o dílo uzavřená v soutěžním dialogu v něm byla uveřejněna dne 24. 5. 2024.

49. V bodě 23.1 smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu je uvedeno, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Z registru smluv vyplývá, že smlouva na HW uzavřené v soutěžním dialogu v něm byla uveřejněna dne 24. 5. 2024.

K zastavení správního řízení

50. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

51. V souladu s konstantní rozhodovací praxí Úřadu, jakož i správních soudů, nastává stav, kdy se žádost stane zjevně bezpředmětnou, v případě, kdy nastaly takové okolnosti, že rozhodnutí o návrhu navrhovatele (o „žádosti“ v terminologii správního řádu) již nemá pro navrhovatele žádný význam. K tomu lze odkázat např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 79/2012–37 ze dne 26. 6. 2013, podle něhož „ ,[b]ezpředmětnost´ žádosti je tedy nutno vnímat jako stav, kdy jakýmkoli rozhodnutím o žádosti, ať už kladným nebo záporným, nedojde k žádné změně v právním postavení žadatele“. Úřad pro úplnost dodává, že citovaný rozsudek byl Nejvyšším správním soudem vydán za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, avšak jeho závěry jsou přiměřeně aplikovatelné i na nyní účinný zákon.

52. V šetřeném případě se navrhovatel svým návrhem domáhal uložení zákazu plnění smlouvy o dílo a uložení zákazu plnění smlouvy na HW.

53. V bodě 21.2 smlouvy o dílo je popsáno, v jakých případech dojde k ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Jako jeden z důvodů je zde uvedeno, že smluvní vztah založený smlouvou o dílo bude ukončen dnem účinnosti smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na VZ NGÚP, popř. na základě jiného postupu podle zákona zajišťujícího plnění předmětu této smlouvy o dílo. Zadavatel a vybraný dodavatel se tedy ve smlouvě o dílo dohodli, že smlouva o dílo bude ukončena mimo jiné v případě, že v zadávacím řízení na VZ NGÚP bude uzavřena smlouva zajišťující plnění předmětu smlouvy o dílo a tato smlouva nabyde účinnosti.

54. Obdobně v bodě 18.2 smlouvy na HW jsou popsány důvody pro ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou, přičemž je zde uvedeno, že smluvní vztah založený smlouvou na HW bude ukončen dnem účinnosti smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na VZ NGÚP, popř. na základě jiného postupu podle zákona zajišťujícího plnění předmětu této smlouvy na HW. Zadavatel a vybraný dodavatel se tedy ve smlouvě na HW dohodli, že smlouva na HW bude ukončena mimo jiné v případě, že v zadávacím řízení na VZ NGÚP bude uzavřena smlouva zajišťující plnění předmětu smlouvy na HW a tato smlouva nabyde účinnosti.

55. Zadavatel přípisem ze dne 27. 5. 2024 Úřadu sdělil, že dne 24. 5. 2024 uzavřel v rámci VZ NGÚP s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo uzavřenou v soutěžním dialogu a smlouvu na HW uzavřenou v soutěžním dialogu. V návaznosti na to Úřad ověřil, zda došlo k nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu a smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu.

56. Ve smlouvě o dílo uzavřené v soutěžním dialogu je uvedeno, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Z registru smluv plyne, že smlouva o dílo uzavřená v soutěžním dialogu zde byla uveřejněna dne 24. 5. 2024. Smlouva o dílo uzavřená v soutěžním dialogu tedy nabyla účinnosti dne 24. 5. 2024.

57. Ve smlouvě na HW uzavřené v soutěžním dialogu je uvedeno, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Z registru smluv plyne, že smlouva na HW uzavřená v soutěžním dialogu zde byla uveřejněna dne 24. 5. 2024. Smlouva na HW uzavřená v soutěžním dialogu tedy nabyla účinnosti dne 24. 5. 2024.

58. Podmínkou, kterou si zadavatel a vybraný dodavatel sjednali, pro to, aby uzavřením smluv v zadávacím řízení na VZ NGÚP došlo k ukončení účinnosti smluv uzavřených v nyní šetřeném zadávacím řízení, je, že smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na VZ NGÚP musejí zajistit plnění smluv uzavřených v šetřeném zadávacím řízení. Úřad proto následně přistoupil k ověření, zda smlouva o dílo uzavřená v soutěžním dialogu zajišťuje plnění předmětu smlouvy o dílo a zda smlouva na HW uzavřená v soutěžním dialogu zajišťuje plnění předmětu smlouvy na HW.

59. Předmětem plnění smlouvy o dílo je dle jejího čl. 2 vývoj a dodání NGÚP, který je blíže specifikován v příloze č. 1 Technická specifikace Národního geoportálu územního plánování NGÚP, verze ze dne 21. 12. 2023. Shodné vymezení předmětu plnění obsahuje také smlouva o dílo uzavřená v soutěžním dialogu a rovněž přílohu č. 1 smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu tvoří Technická specifikace Národního geoportálu územního plánování NGÚP, verze ze dne 21. 12. 2023. Z porovnání rozpadů nabídkové ceny na jednotlivé fáze a části díla uvedených v příloze č. 2 smlouvy o dílo a v příloze č. 2 smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu plyne, že ve smlouvě o dílo uzavřené v soutěžním dialogu jsou oproti smlouvě o dílo zahrnuty navíc služby na objednávku a paušální služby; ostatní fáze a části díla jsou shodné. Z toho vyplývá, že kompletní předmět plnění smlouvy o dílo je obsažen v předmětu plnění smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu a že tedy smlouva o dílo uzavřená v soutěžním dialogu zajišťuje plnění smlouvy o dílo.

60. Předmětem plnění smlouvy na HW je dle jejího čl.  2 dodání infrastruktury za účelem vybudování infrastrukturního prostředí nezbytného pro provoz NGÚP, včetně služeb souvisejících s dodávkou infrastrukturního prostředí, kdy konkrétní specifikace této dodávky je uvedena v příloze č. 1 smlouvy na HW. Shodný popis předmětu plnění smlouvy je uveden také ve smlouvě na HW uzavřené v soutěžním dialogu. Úřad porovnal technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1 smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 smlouvy na HW a konstatuje, že tyto specifikace jsou shodné. Z toho plyne, že předmět plnění smlouvy na HW je shodný s předmětem plnění smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu a že tedy smlouva na HW uzavřená v soutěžním dialogu zajišťuje plnění předmětu smlouvy na HW.

61. Z výše uvedeného vyplývá, že nabytím účinnosti smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu došlo k ukončení účinnosti smlouvy o dílo a nabytím účinnosti smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu došlo k ukončení účinnosti smlouvy na HW, a to ke dni 24. 5. 2024, kdy byly smlouva o dílo uzavřená v soutěžním dialogu a smlouva na HW uzavřená v soutěžním dialogu uveřejněny v registru smluv. V obou případech došlo k ukončení účinnosti smluv na základě dohody smluvních stran obsažené ve smlouvě o dílo a ve smlouvě na HW, kde se zadavatel a vybraný dodavatel dohodli, že tyto smlouvy budou ukončeny v případě nabytí účinnosti smluv uzavřených v zadávacím řízení na VZ NGÚP zahrnujících plnění předmětu smlouvy o dílo a smlouvy na HW. Jelikož byly v zadávacím řízení na VZ NGÚP dne 24. 5. 2024 uzavřeny smlouvy, které zajišťují plnění předmětu smlouvy o dílo a plnění předmětu smlouvy na HW, a tyto smlouvy nabyly účinnosti, došlo tím k ukončení účinnosti smlouvy o dílo a smlouvy na HW.  

62. To, že došlo k ukončení účinnosti smlouvy o dílo, zadavatel deklaruje rovněž ve smlouvě o dílo uzavřené v soutěžním dialogu, když v její preambuli uvádí, že dne 15. 2. 2024 uzavřel s vybraným dodavatelem jako výsledek JŘBU „překlenovací“ smlouvu o dílo a že v souladu s článkem 21.2 smlouvy o dílo došlo k jejímu ukončení dnem účinnosti smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu. Obdobně ukončení smlouvy na HW zadavatel deklaruje také ve smlouvě na HW uzavřené v soutěžním dialogu, když v její preambuli uvádí, že dne 15. 2. 2024 uzavřel s vybraným dodavatelem jako výsledek JŘBU „překlenovací“ smlouvu na HW a že v souladu s článkem 18.2 smlouvy na HW došlo k jejímu ukončení dnem účinnosti smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu.

63. Jelikož z výše uvedených zjištění Úřadu vyplývá, že na základě dohody zadavatele a vybraného dodavatele, kterou si sjednali ve smlouvě o dílo a ve smlouvě na HW, došlo okamžikem nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené v soutěžním dialogu a smlouvy na HW uzavřené v soutěžním dialogu k ukončení účinnosti smlouvy o dílo a smlouvy na HW, a tedy na základě těchto smluv již nelze plnit, je zřejmé, že de facto nastal stav, o nějž navrhovatel usiloval; návrh navrhovatele na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo a na uložení zákazu plnění smlouvy na HW se tak stal zjevně bezpředmětným, když rozhodnutí Úřadu v této věci již nemůže mít pro navrhovatele žádný význam.

64. Úřad proto rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení společného správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0230/2024/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo a ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na HW, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

65. Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

Obdrží:

1. NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

2. Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

3. SEVITECH CZ s.r.o., Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

3.

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy