Vyhledávání

Nakládání se vzorky a zásada transparentnosti v zadávacím řízení

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit aktuální rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vztahující se k podmínkám, které musí zadavatel dodržet při nakládání se vzorky, předloženými dodavateli k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, a to z pohledu dodržení zásady transparentnosti. Rozboru rozhodnutí Úřadu ze dne 30. 6. 2017 odpoví, kdo nese důkazní břemeno o stavu vzorků.

Zuzana Novotná, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Denia Civínová, odborný asistent katedry práva Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze  

Pro zobrazení celého článku se prosím zaregistrujte nebo přihlaste.