Lexikon VZ Vás zve na

Kvalifikace po novele ZZVZ

Mgr. Michaela Machálková

Datum: 21. 11. 2023 od 9-12 hod. (úterý)
Místo:Online – živý přenos (s možností dotazů)
Přednášející:Mgr. Michaela Machálková

Obsah semináře je zaměřen na výklad a aplikaci ustanovení zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) týkající se kvalifikace ve veřejných zakázkách ve světle novely ZZVZ.
Základním účelem stanovení požadavků na kvalifikaci v zadávacích podmínkách veřejné zakázky je ověření toho, zda účastník je dostatečně způsobilý a schopný provést řádně, včas a v potřebné kvalitě zadavatelem požadované plnění.

Správné a vhodné nastavení kvalifikačních kritérií tak představuje kruciální součást zadávacích podmínek a je předpokladem pro úspěšný průběh zadávacího řízení.

V rámci semináře se vedle výkladu jednotlivých kvalifikačních kritérií budeme zabývat rovněž otázkou možností a limitů jejich nastavení, objasňování či doplnění požadované kvalifikace, jakož i otázkou dokládaní dokladů o kvalifikaci vybraným dodavatelem.

Podíváme se také na možnosti prokazování kvalifikace v zavedeném dynamickém nákupním systému a ve veřejných zakázkách zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody.

Výklad bude podán ve světle relevantních rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů.

Lektor

Programem Vás provede a na Vaše otázky odpoví:

Mgr. Michaela Machálková, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, specialista na veřejné zakázky

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří se při své práci setkávají se zadáváním veřejných zakázek.
Seminář je vhodný pro zadavatele, dodavatele i osoby zabývající se kontrolou zadávání veřejných zakázek.

Online prostředí

Seminář bude přenášen živě s cílem maximálního uživatelského komfortu. Účastník jej může sledovat z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, tablet nebo mobilní telefon). Pro přihlášení postačí webový prohlížeč.
Jak se připojit - ZDE. S lektory bude moci účastník komunikovat v reálném čase prostřednictvím chatu.

Před zahájením online semináře bude účastníkům zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.
Po ukončení bude všem účastníkům zasláno Osvědčení o absolvování.

Účastnický poplatek činí 1 900 Kč bez DPH / 2 299 Kč s DPH /osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 2 300 Kč bez DPH / 2 783 Kč s DPH /osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude vystavena faktura. Následně (několik dní před seminářem) Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání