Lexikon VZ Vás zve na

Novela ZZVZ konečně zde II. díl

II. díl

Datum: 04. 04. 2023 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:Mgr. Pavel Herman a Mgr. Tomáš Machurek, oba z MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Seminář je vzhledem k rozsahu rozdělen na dvě části, je možné se účastnit jak pouze jednoho semináře (I. nebo II. části), tak obou seminářů.

Obsah semináře II. díl

V rámci seminářů budou jejich účastníci podrobně seznámeni s obsahem novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek. Poslanecká sněmovna dne 24. 3. 2023 schválila text dlouho očekávané novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=249&CT1=0). Novela reaguje na dosavadní zkušenosti s aplikací současného zákona a přinese dílčí změny v průběhu zadávacích řízení s cílem vyjasnit a upřesnit některé postupy a instituty. Přináší také pružnější úpravu, zejména při prokazování kvalifikace před uzavřením smlouvy. Cílem novely je také harmonizace s evropským zadávacím právem, upřesňují se tak některá ustanovení, která přejímají pravidla z evropských zadávacích směrnic.

Hlavními projednávanými tématy budou:

 

Lektoři
Programem Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. 

Programy seminářů

09.00–10.00    Blok I

Přestávka 15 minut

10.15–11.30    Blok II

11.30–12.00    Prostor pro Vaše dotazy

 

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří se při své práci setkávají se zadáváním veřejných zakázek.

Seminář je vhodný pro zadavatele, dodavatele i osoby zabývající se kontrolou zadávání veřejných zakázek.

 

Online prostředí

Seminář bude přenášen živě s cílem maximálního uživatelského komfortu. Účastník jej může sledovat z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, tablet nebo mobilní telefon). Pro přihlášení postačí webový prohlížeč.
Jak se připojit - ZDE. S lektory bude moci účastník komunikovat v reálném čase prostřednictvím chatu.

Před zahájením online semináře bude účastníkům zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.
Po ukončení bude všem účastníkům zasláno Osvědčení o absolvování.

Účastnický poplatek činí 1900 Kč bez DPH / osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 2300 Kč bez DPH / osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 7 dnů vystavena faktura. Následně (několik dní před daným seminářem) Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání