Lexikon VZ Vás zve na

Veřejné zakázky v IT II. díl

II. díl

Datum: 25. 04. 2023 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:JUDr. Petr Novotný, LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Obsah semináře

Obsahem semináře jsou vybrané problémy zadávání veřejných zakázek v IT, a to od přípravy zadávání veřejné zakázky až po specifika smluvních podmínek a plnění smlouvy.

Seminář je vzhledem k rozsahu problematiky rozdělen na dvě části, je možné se účastnit jak pouze jednoho semináře (I. nebo II. části), tak obou seminářů.

Druhý seminář (Veřejné zakázky v IT II.) se zaměří na smluvní podmínky včetně autorskoprávní problematiky a vybrané problematické otázky (možnosti využití JŘBU; podpora a rozvoj využívaného SW/IS, cloud computing a veřejné zakázky, sdílení SW/IS apod.)

Seminář povede více lektorů, a to z řad odborníků na teorii i praxi, kteří tak poskytnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu.

Lektoři
Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. 

Program

09.00–10.00    Blok I

Přestávka 15 minut

10.15–11.30    Blok II

11.30–12.00    Prostor pro Vaše dotazy

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří se při své práci setkávají se zadáváním veřejných zakázek v oblasti IT.

Seminář je vhodný pro zadavatele, dodavatele i osoby zabývající se kontrolou zadávání veřejných zakázek.

Účastnický poplatek činí 1900 Kč bez DPH / osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 2300 Kč bez DPH / osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 7 dnů vystavena fakturaPozvánky a prezentace budou rozeslány na e-mailové adresy účastníků před konáním semináře.

Zpět na vzdělávání