Lexikon VZ Vás zve na

Procesní úskalí přezkumu postupu zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Datum: 18.10.2022 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:Mgr. Jan Surý, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Obsah semináře

Poměrně významnou součástí práva veřejných zakázek je právo dodavatelů domáhat se přezkumu konkrétního postupu zadavatele. Tento přezkum má dvě pomyslné roviny - tzv. dodavatelský přezkum a přezkum ve správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který je orgánem dozoru. Správní řízení skýtá nemálo úskalí pro obě strany sporu (dodavatele i zadavatele) a právě těmto úskalím se seminář bude věnovat – zejména provázanosti námitek a návrhu, výpočtu kauce, otázkám týkajícím se dokazování, potenciálním nápravným opatřením atd. V semináři bude představena i rozhodovací praxe ÚOHS k uvedeným procesním institutům.
Seminář se zaměří na dané téma jak z pohledu zadavatelů, tak z pohledu dodavatelů (navrhovatelů).

Pro koho je seminář určen

Seminář je určeno pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří při zadávání veřejných zakázek vstupují do průběhu správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo se na tyto situace chtějí připravit.

Seminář je vhodný pro zadavatele, dodavatele a jejich případné zástupce.

Program

09.00–10.00    Blok I

Přestávka 15 minut

10.15–11.30    Blok II

11.30–12.00    Prostor pro Vaše dotazy

Lektor

Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

  • Mgr. Jan Surý, právník v MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

O lektorovi

Mgr. Jan Surý

  • Jan je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;

  • Po ukončení studia působil čtyři roky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci Odboru druhostupňového rozhodování veřejných zakázek – dva roky na pozici referenta, dva roky na pozici vedoucího oddělení;

  • V rámci advokátní kanceláře MT Legal se Jan věnuje zejména právu veřejného investování;

  • Jan se rovněž věnuje publikační činnosti – je mj. autorem publikace věnující se změnám závazků ze smluv na veřejné zakázky;

  • Jan hovoří anglicky.

Účastnický poplatek činí 1 900 Kč bez DPH / 2 299 Kč s DPH /osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 2 300 Kč bez DPH / 2 783 Kč s DPH /osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Následně (několik dní před seminářem) Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání
Objednat