Lexikon VZ Vás zve na

Veřejné zakázky malého rozsahu v roce 2023

Datum: 22.11.2022 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:Mgr. Michaela Machálková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Seminář je koncipován jakožto průvodce zadavatele procesem zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). Přestože se zadávání VZMR neřídí režimem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), existují pravidla, na které není radno zapomenout a které je třeba dodržovat.
V rámci semináře Vás s těmito pravidly seznámíme a naučíme Vás, jak VZMR bez obav a jednoduše zadávat. Nezapomeneme ani na problematiku VZMR řídících se dotačními pravidly a novelu ZZVZ, která bude mít dopad rovněž na VZMR.
Seminář navazuje na úspěšný akreditovaný vzdělávací kurz Veřejné zakázky malého rozsahu, číslo akreditace: AK/PV-283/2021.

Lektor

Programem Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

-  Mgr. Michaela Machálková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. 

  

 

O lektorovi

Mgr. Michaela Machálková

  • Michaela je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;
  • Zkušenosti s právem veřejných zakázek získala na Státním fondu životního prostředí, kde zajišťovala komplexní právní podporu v oblasti zadávání veřejných zakázek mj. i pro žadatele o dotaci z OPŽP. Získané zkušenosti následně zúročila během svého působení v Českém rozhlase;
  • V advokátní kanceláři MT Legal navázala na své předchozí pracovní zkušenosti z oblasti veřejných zakázek – veřejného investování;
  • Dále se věnuje veřejné podpoře, ICT, ochraně osobních údajů a správnímu právu;
  • Mezi největší záliby Michaely patří literatura a studium čínštiny;
  • Michaela hovoří anglicky, dorozumí se také španělsky a čínsky.

Účastnický poplatek činí 1 900 Kč bez DPH / 2 299 Kč s DPH /osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 2 300 Kč bez DPH / 2 783 Kč s DPH /osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Následně (několik dní před seminářem) Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání
Objednat