Lexikon VZ Vás zve na

Veřejné zakázky ve stavebnictví

Datum: 01.11.2022 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:Mgr. Michaela Machálková a Mgr. Tomáš Machurek (MT Legal s.r.o., advokátní kancelář)

Seminář je zaměřen na problematiku zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví se zaměřením na vybrané aspekty, které v praxi činí zadavatelům či dodavatelům potíže. Zaměříme se zejm. na oblast stanovení podmínek účasti v zadávacím řízení včetně podmínek kvalifikace, limity objasnění nabídky a změny nabídkové ceny, změny uzavřené smlouvy, jakož i na problematiku nárůstu cen ve stavebnictví. Výklad bude doplněn o aktuální rozhodovací a metodickou praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů. Nezapomene zmínit ani novinky z oblasti stavebních veřejných zakázek a novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z hlediska jejího dopadu do výše uvedených institutů.

Lektoři

Programem Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

-  Mgr. Michaela Machálková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
-  Mgr. Tomáš Machurek, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. 

  

 

O lektorovi

Mgr. Tomáš Machurek

 • Zakládající člen MT Legal;
 • Od založení v roce 2006 je předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ);
 • Byl garantem připomínek MT Legal v rámci přípravy zákona o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu;
 • Je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře;
 • Byl přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006); významně se podílel rovněž na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
 • Je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek;
 • Prostřednictvím AVZ je členem Expertní skupiny ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek;
 • Je dlouholetým členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi;
 • V rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech a publikuje v odborném tisku.

Mgr. Michaela Machálková

 • Michaela je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;
 • Zkušenosti s právem veřejných zakázek získala na Státním fondu životního prostředí, kde zajišťovala komplexní právní podporu v oblasti zadávání veřejných zakázek mj. i pro žadatele o dotaci z OPŽP. Získané zkušenosti následně zúročila během svého působení v Českém rozhlase;
 • V advokátní kanceláři MT Legal navázala na své předchozí pracovní zkušenosti z oblasti veřejných zakázek – veřejného investování;
 • Dále se věnuje veřejné podpoře, ICT, ochraně osobních údajů a správnímu právu;
 • Mezi největší záliby Michaely patří literatura a studium čínštiny;
 • Michaela hovoří anglicky, dorozumí se také španělsky a čínsky.

Účastnický poplatek činí 1 900 Kč bez DPH / 2 299 Kč s DPH /osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 2 300 Kč bez DPH / 2 783 Kč s DPH /osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Následně (několik dní před seminářem) Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání
Objednat