Lexikon VZ Vás zve na

Vybrané problémové instituty při zadávání veřejných zakázek

JUDr. Petr Novotný, LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Datum: 08. 11. 2022 od 9-12 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:JUDr. Petr Novotný, LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Obsah semináře

Obsahem semináře jsou instituty ZZVZ, které při zadávání veřejných zakázek činí v praxi zadavatelům či dodavatelům komplikace (jistota a zadávací lhůta, MNNC, jiná osoba x poddodavatel, vybraný dodavatel, uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny atd.).
Seminář se zaměří na zkušenosti s problémovými instituty zadávání veřejných zakázek, a to jak z pohledu zadavatelů, tak také dodavatelů.
Seminář povede více lektorů, a to z řad odborníků na teorii i praxi, kteří tak poskytnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu.

Lektoři

Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. 

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří se při své práci setkávají se zadáváním veřejných zakázek.
Seminář je vhodný pro zadavatele, dodavatele i osoby zabývající se kontrolou zadávání veřejných zakázek.

Program

09.00–10.00 Blok I – Vybrané problémové instituty při zadávání VZ I.

Přestávka 15 minut

10.15–11.30 Blok II – Vybrané problémové instituty při zadávání VZ II.

11.30–12.00 Prostor pro Vaše dotazy

O lektorovi

JUDr. Petr Novotný, LL.M.

Mgr. Lenka Lelitovská

 

Účastnický poplatek činí 1 900 Kč bez DPH / 2 299 Kč s DPH /osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 2 300 Kč bez DPH / 2 783 Kč s DPH /osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 7 dnů vystavena faktura. Následně (několik dní před seminářem) Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání