Lexikon VZ Vás zve na

Vybrané problémové instituty při zadávání VZ

Datum: 08.11.2022 od 09:00 - 12:00 hod. (úterý)
Místo:Online seminář
Přednášející:JUDr. Petr Novotný, LL.M. a Mgr. Lenka Lelitovská, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Obsah semináře

Obsahem semináře jsou instituty ZZVZ, které při zadávání veřejných zakázek činí v praxi zadavatelům či dodavatelům komplikace (jistota a zadávací lhůta, MNNC, jiná osoba x poddodavatel, vybraný dodavatel, uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny atd.).
Seminář se zaměří na zkušenosti s problémovými instituty zadávání veřejných zakázek, a to jak z pohledu zadavatelů, tak také dodavatelů.
Seminář povede více lektorů, a to z řad odborníků na teorii i praxi, kteří tak poskytnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu.

Lektoři

Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

 • JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 • Mgr. Lenka Lelitovská, právník MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. 

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro účastníky z řad právníků i neprávníků, kteří se při své práci setkávají se zadáváním veřejných zakázek.
Seminář je vhodný pro zadavatele, dodavatele i osoby zabývající se kontrolou zadávání veřejných zakázek.

Program

09.00–10.00 Blok I – Vybrané problémové instituty při zadávání VZ I.

Přestávka 15 minut

10.15–11.30 Blok II – Vybrané problémové instituty při zadávání VZ II.

11.30–12.00 Prostor pro Vaše dotazy

O lektorovi

JUDr. Petr Novotný, LL.M.

 • Zakládající člen MT Legal;

 • Byl členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře k nově připravovanému zákonu o veřejných zakázkách ve vazbě na novou evropskou legislativu;

 • Je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře;

 • Byl členem týmu, který se podílel na tvorbě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a současně jedním z autorů komplexní Metodiky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj;

 • Má široké znalosti v oblasti komunitárního práva veřejných zakázek a koncesí včetně tuzemské i evropské soudní judikatury a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;

 • V roce 2012 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.);

 • Je držitelem osvědčení mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů;

 • V rámci své specializace publikuje v odborném tisku.

Mgr. Lenka Lelitovská

 • Lenka je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;

 • Cenné zkušenosti Lenka získala během svého předchozího působení na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, na Ministerstvu spravedlnosti ČR a Fondu dalšího vzdělávání;

 • V MT Legal se Lenka věnuje oblasti veřejného investování a dále oblasti ICT se zaměřením na kyberbezpečnost a elektronizaci (eIDAS).

 

Účastnický poplatek činí 1 900 Kč bez DPH / 2 299 Kč s DPH /osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 2 300 Kč bez DPH / 2 783 Kč s DPH /osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Následně (několik dní před seminářem) Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání
Objednat