Lexikon VZ Vás zve na

Dopady mezinárodních sankcí proti Rusku na zadávání veřejných zakázek

Datum: 30.05.2022 od 10:00 hod - 11:30 hod (pondělí)
Místo:Online seminář
Přednášející:Mgr. Pavel Herman, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Seminář Vám pomůže v orientaci v otázkách mezinárodních sankcí, budou vysvětleny právní otázky vyplývající z dopadu sankcí v oblasti veřejných zakázek, zejména na koho sankce dopadají a jak má zadavatel postupovat v zadávacích řízeních i ve vztahu k již uzavřeným smlouvám.

Hlavní témata semináře:

 • druhy mezinárodních sankcí,

 • evropská a národní úprava sankcí,

 • zákaz zadání veřejných zakázek ruským subjektům,

 • zákaz plnění veřejných zakázek,

 • individuální sankce – sankční seznamy,

 • uplatnění sankcí v zadávacím řízení,

 • dopad sankcí na uzavřené smlouvy.

Lektor:

Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

Mgr. Pavel Herman, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

MT Legal je advokátní kanceláří poskytující vysoce odborné právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejného investování. 

O lektorovi:

Mgr. Pavel Herman

 • Pavel je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;

 • Působil dvanáct let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se mimo jiné prováděl přezkum zákonnosti postupu zadavatelů veřejných zakázek.

 • Devět let pracoval také jako poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde se zabýval legislativní a metodickou činností v oblasti veřejného investování;

 • V rámci legislativní činnosti se významně podílel na přípravě právních norem v oblasti veřejného investování, zejména na projednávání zákona o zadávání veřejných zakázek; účastnil se rovněž vyjednávání aktuální generace evropských zadávacích směrnic;

 • Věnuje se publikační činnosti, je spoluautorem Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek vydaného nakladatelstvím Čeněk;

 • Dlouhodobě přednáší témata spojená se zadáváním veřejných zakázek;

 • V rámci advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. se Pavel věnuje zejména právu veřejného investování;

 • Pavel hovoří anglicky.

Účastnický poplatek činí 890 Kč bez DPH / 1 077 Kč s DPH /osobu pro držitele licence Lexikon VZ a členy Asociace pro veřejné zakázky. Pro ostatní účastníky činí 1 100 Kč bez DPH / 1 331 Kč s DPH /osobu.

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Následně Vám bude zaslána prezentace a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech.

Zpět na vzdělávání
Objednat